Onderzoek van Workday: prioriteit voor diversiteit, gelijkheid en inclusie bij Belgische bedrijven nam afgelopen jaar toe en 84 procent heeft er een budget voor

Het onderzoek onthult een blik op de positieve impact die technologie en AI kunnen spelen in het succes van inspanningen voor diversiteit, gelijkheid en inclusie, zoals aanwerving

Brussel, 27 februari 2024 - Workday, Inc., leider in enterprise cloud applications voor finance en human resources, publiceert de resultaten van een onderzoek waaruit blijkt dat diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI) een prioriteit blijven, ondanks de veranderende macro-economische omstandigheden die voor onzekerheid zorgen.

Het onderzoek werd eind 2023 in opdracht van Workday uitgevoerd door Sapio Research onder 2.600 HR-professionals en bedrijfsleiders uit 19 landen die verantwoordelijk zijn voor diversiteitsinitiatieven binnen hun organisaties. Het onderzoek richtte zich op het begrijpen van motivaties, activiteiten en vooruitgang rondom DEI. Het blijkt dat 78 procent van de respondenten DEI het afgelopen jaar meer prioriteit heeft gegeven, waarbij 85 procent van de organisaties een budget had voor DEI. Voor België liggen deze percentages op respectievelijk 70 procent en 84 procent. Voor wat het budget betreft, is dit een aanzienlijke stijging in vergelijking met de resultaten van het onderzoek naar DEI dat Workday in 2022 had uitgevoerd, waarbij 75% van de Belgische hr-professionals en bedrijfsleiders aangaf een intern budget te hebben voor DEI-initiatieven.

Voor de meeste organisaties blijft de betrokkenheid bij DEI groot. 68 procent van de respondenten in België zegt dat de druk voor het implementeren van DEI-initiatieven afkomstig is uit de organisatie zelf, waarbij 38 procent aangeeft dat leiders deze initiatieven het meest stimuleren. Ook geeft 62 procent van de Belgische respondenten aan dat er meer geïnvesteerd is in officiële DEI-rollen binnen de organisatie (een gelijkaardige bevinding als in 2022). Investeringen in DEI-initiatieven blijven in het volgende boekjaar gelijk (52 procent) of nemen toe (24 procent) volgens Belgische professionals. Dit terwijl in 2022 organisaties voorspelden dat investeringen voor DEI-initiatieven in het volgende boekjaar vooral zouden toenemen (41%). 

Enkele van de belangrijkste redenen voor Belgische organisaties om DEI te ondersteunen zijn:

  • Welzijn van het personeel (54 procent)
  • Aantrekken en werven van een divers personeelsbestand (52 procent)
  • De organisatie positief in de kijker zetten (48 procent)
  • De nood om talent aan te trekken en te ontwikkelen (44 procent)
  • Verbeterde betrokkenheid van werknemers (36 procent) 

Deze resultaten komen overeen met de voornaamste motivaties genoemd in 2022 onder de Belgische respondenten: het welzijn van medewerkers verbeteren (45%), diversiteit bij medewerkers promoten en verhogen (39%), nieuw talent aantrekken (38%) en de organisatie positief in de kijker zetten (38%).

Dit alles belooft veel goeds voor DEI-inspanningen in 2024. Maar om een meer volwassen aanpak te ontwikkelen, moeten organisaties zich richten op een aantal belangrijke gebieden, waaronder het verzamelen van meer genuanceerde DEI-gegevens, de impact van artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML) en de overgang naar een meer strategische aanpak. 

AI- en ML-technologieën hebben een impact

Technologie speelt een cruciale rol bij het mogelijk maken van DEI. Het onderzoek laat een sterke correlatie zien tussen strategische volwassenheid, de toepassing van technologie en een robuust DEI-programma. Bij het gebruik van AI en andere technologieën om bias te beperken zien Belgische respondenten de grootste positieve impact op aanwerving (88 procent), een terug-naar-werk programma voor mensen die een tijdje geen deel hebben uitgemaakt van de traditionele beroepsbevolking of het bedrijf hebben verlaten (81 procent) en prestatie-ontwikkeling (81 procent). Hieruit blijkt de positieve rol die AI en ML kunnen spelen in het succes van DEI-initiatieven, waarbij organisaties zich tot technologie wenden om een genuanceerder beeld te schetsen van de werknemerservaring.

Leiderschapsbetrokkenheid stimuleert DEI

Hoewel de betrokkenheid van de organisatie hoog blijft, suggereert het onderzoek het gebruik van benchmarking te verbeteren om meer verantwoordelijkheid te creëren en een nauwkeurige meting van de voortgang te bieden, en gedeeld eigenaarschap te omarmen als een pad naar strategisch succes. 

Bijna de helft van de Belgische organisaties (42 procent) heeft vooruitgang geboekt of gebruikt momenteel een strategische benadering van DEI, en 58 procent is er nog niet aan begonnen. Dit laatste wijst zelfs op een significante daling tegenover 2022, waar 38% van de respondenten zei dat er geen strategische aanpak was om DEI-initiatieven te implementeren. Dit geeft aan dat als organisaties een meer volwassen aanpak willen ontwikkelen, er nog werk aan de winkel is. 36% procent zegt dat het Belgische bedrijven vooral aan een effectiever gebruik van gegevens voor verbetering en monitoring ontbreekt om DEI naar de volgende fase te laten groeien.

“Het is een heel positieve stap dat 70% van de bevraagde bedrijven in België meer prioriteit heeft gegeven aan DEI, wat een stijging is in vergelijking met twee jaar geleden. We zien dat bij organisaties die duidelijke meetbare DEI-initiatieven neerzetten en die mensen mobiliseren tot actie er een bereidheid is om te gedijen en dat mensen het beste van zichzelf willen geven op hun werk en naar elkaar toe. Daarnaast helpen technologie en AI bedrijven bij het creëren van een meer strategische benadering van DEI”, zegt Dorien Roes, Country Manager BeLux, Workday.
Dorien Roes, Country Manager BeLux, Workday
Dorien Roes, Country Manager BeLux, Workday

Aanhoudend DEI-succes in 2024

Het erkennen en omarmen van diversiteit in al haar verschijningsvormen is essentieel voor een succesvol bedrijf. Ons vermogen om onze diversiteit te vieren en te benutten is essentieel. Dat uit zich in uiteenlopende perspectieven en ervaringen tot nieuwe denkwijzen en ideeën.

Download het volledige rapport voor de nieuwste inzichten over hoe organisaties DEI ondersteunen en met welke uitdagingen ze worden geconfronteerd, en wat ze doen om een meer strategische aanpak te omarmen. 

Aanvullende informatie

Het onderzoek werd uitgevoerd door Sapio Research en Workday onder 2.600 HR-professionals en bedrijfsleiders met invloed op DEI in hun organisaties in 19 landen: België, Australië, Oostenrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Korea, Nederland, Mexico, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, het VK en de VS. 

De interviews werden in september 2023 online afgenomen door Sapio Research via een uitnodiging per e-mail en een online enquête. 

De hoofdbevindingen van het vorige DEI-onderzoek vind je hier.

Technologie ondersteunt DEI-initiatieven

Ter ondersteuning van zijn samenhorigheids- en diversiteitsprogramma en inzet voor Value Inclusion, Belonging and Equity (VIBE), helpt Workday HR-leiders samenhorigheids- en diversiteitsinspanningen op de werkplek te bevorderen met de volgende oplossingen:

  • Workday Peakon Employee Voice. Om een holistisch overzicht te krijgen van de werknemerservaring in het hele bedrijf, biedt Workday Peakon Employee Voice organisaties realtime inzicht in werknemersbetrokkenheid, sentiment, productiviteit, welzijn, DEI en transformatie- en veranderingsgegevens. Het toepassen van een actieve luisteraanpak biedt continu inzicht in hoe de betrokkenheid, productiviteit en bedrijfsprestaties kunnen worden gemaximaliseerd door actief naar werknemers te luisteren, te begrijpen wat het belangrijkst is en snel actie te ondernemen.
  • VIBE Index. Met de VIBE Index kunnen organisaties gelijkheid, diversiteit en inclusie meten en vergelijken. Het meet de relatieve prestaties en resultaten van de inspanningen van een organisatie op het gebied van talentacquisitie, talentontwikkeling, leiderschapsontwikkeling, werknemerservaring en werkcultuur om een heatmap te leveren die de grootste kans op positieve verandering aangeeft, evenals een VIBE Index-score voor algehele gelijkheid op de werkplek.
  • VIBE Central. VIBE Central brengt gegevens over diversiteit en inclusie naar één centrale plek in Workday Human Capital Management (HCM), zodat organisaties doelen kunnen stellen en vervolgens de voortgang ten opzichte van die doelen kunnen bewaken. Bedrijven kunnen diversiteit beoordelen, meten en beheren op de dimensies van hun keuze.
Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be