Workday-onderzoek: Ondanks enkele obstakels hebben Belux-bedrijven hoge verwachtingen van AI en Machine Learning

Meer dan de helft van de Belux-leiders verwelkomt AI en ML, ondanks verschillende adoptiepercentages, datasilo's en bureaucratie als belangrijkste obstakels

Brussel, 31 oktober 2023 - Workday, leider in enterprise cloud applications voor finance en human resources, publiceert een nieuw onderzoek naar de invloed van artificiële intelligentie (AI) en machine learning (ML) op de toekomst van werk. Uit het rapport ‘Preparing to Power Up: EMEA Leads the Way to an AI-Driven Future’ blijkt dat leiders weten dat hun organisaties baat kunnen hebben bij AI en ML, maar dat de opvattingen van C-level management over deze technologieën verschillen per functiegroep. Het wijst ook op datasilo’s en bureaucratie als de grootste belemmeringen voor adoptie van AI en ML.

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

Optimisme en een grote investeringsbereidheid door betere regelgeving

56 procent van de Belux-leiders verwelkomt de kansen die AI en ML voor hun organisaties bieden. In Amerika ligt dit percentage op 50 procent. In Europa lopen Oostenrijk (62 procent) en het Verenigd Koninkrijk (60 procent) voorop als de meest enthousiaste gebruikers van AI en ML, terwijl Noorwegen (40 procent), Denemarken (44 procent) en Duitsland (45 procent) het minst enthousiast zijn. Verder heeft 44 procent van de EMEA-bedrijven veranderingen doorgevoerd om ervoor te zorgen dat hun bedrijven wendbaar genoeg zijn om middelen snel en op schaal te kunnen heralloceren.

Uit het onderzoek bleek ook dat leiders in EMEA over het algemeen meer vertrouwen hebben in AI en ML, vergeleken met leiders in de VS. Na de introductie van de AVG is de EU bezig met het voorstellen van een nieuw juridisch kader voor AI: de EU AI Act. Dit is gericht op het versterken van het bestuur rond datakwaliteit, transparantie en menselijk toezicht, en het aanmoedigen van een groter vertrouwen in de technologie.

Het enthousiasme voor AI en ML onder EMEA-leiders, ondersteund door vooruitgang op regelgevingsgebied, draagt bij aan de grotere investeringsbereidheid. Noord-Europese organisaties lopen voorop op het gebied van AI- en ML-investeringen, terwijl Zuid-Europese organisaties een conservatievere investeringsaanpak hanteren. 

De adoptie van AI en ML verschilt per functie [1]

Hoewel het enthousiasme groot is, hebben verschillende functies verschillende opvattingen over AI en ML, en ook over de implementatie van deze technologieën.

CEO's zijn voorstander van AI en ML - Een aanzienlijke 53 procent van de CEO's van EMEA is enthousiast om deze technologieën in hun organisaties te gebruiken. Ze maken zich echter zorgen over de mogelijke fouten die AI en ML zouden kunnen introduceren.

Finance loopt voorop bij de implementatie - Finance-teams zijn het meest vooruitstrevend in het implementeren van deze technologieën in hun dagelijkse werk: 19 procent van de CFO's zegt dat hun teams AI aan het opschalen zijn of volwassen zijn, wat bijna drie keer zo hoog is als het niveau van financiële teams in Amerika (7 procent). Financiële leiders in EMEA gebruiken AI/ML om prognoses, budgetbeslissingen en scenarioplanning te verbeteren, en om strategische planning voor alle bedrijfsonderdelen te ondersteunen.

HR blijft achter bij de adoptie - HR laat de langzaamste adoptie van AI zien: 44 procent van de HR-leiders in EMEA is enthousiast over het potentieel, maar 49 procent moet nog beginnen met de adoptie van AI en ML binnen hun teams.

IT-leiders zijn het meest van mening (51 procent) dat AI en ML het voor hun functie gemakkelijker zullen maken om andere bedrijfsteams te ondersteunen of hen in staat te stellen meer strategische waarde te leveren. Dit geeft aan dat er binnen EMEA IT-teams een positieve culturele verschuiving richting AI en ML plaatsvindt.

Datasilo’s en bureaucratie houden organisaties tegen

Naast de uiteenlopende adoptiepercentages wordt de ontwikkeling van AI- en ML-technologieën ook beïnvloed door andere uitdagingen. Uit het onderzoek blijkt dat databeheer en bureaucratie bedrijfsleiders ervan weerhouden om AI en ML volledig te omarmen en te adopteren. 60 procent[2] van de EMEA-organisaties zegt dat hun gegevens in silo's zijn opgeslagen, waardoor het voor hen moeilijk is om in realtime toegang te krijgen tot bruikbare inzichten. Bovendien heeft slechts ongeveer een derde (36 procent) van de Belux-organisaties goede vooruitgang geboekt bij het wegnemen van bureaucratische processen die de besluitvorming vertragen.

Voor veel organisaties vereist een groter gebruik van AI en ML een aanzienlijke cultuurverandering, maar om dit te realiseren moet het topmanagement erbij betrokken zijn. Toch gelooft 37 procent van de EMEA-leiders dat het management van hun organisatie nog niet beseft hoe cruciaal AI en ML zullen zijn, zo blijkt uit het onderzoek. Voor Belux ligt dat aantal zelfs hoger met 46 procent.

"We waarderen hoe Workday voortdurend bezig is met het ontwikkelen van nieuwe innovaties, zoals machine learning om betere voorspellingen te doen en chatbots om de werknemerservaring verder te verbeteren", zegt Erik Lamoral, CIO van H.Essers

Het is nu tijd om actie te ondernemen

EMEA-leidinggevenden zijn enthousiast over het potentieel van AI en ML om hun activiteiten te verbeteren, vooral wanneer ze worden gebruikt om HR- of financiële processen te verbeteren. Door geavanceerde oplossingen te implementeren die worden aangedreven door AI en ML, kunnen organisaties hun bedrijfsresultaten aanzienlijk verbeteren en succes stimuleren.

“Om de bedrijfswaarde van AI en ML te maximaliseren, moeten organisaties beginnen met het afstemmen van de verwachtingen op de realiteit en prioriteit geven aan initiatieven voor het oplossen van zakelijke problemen”, adviseert Jens Löhmar, CTO continental en DACH, Workday. “Zorg ervoor dat de organisatie is toegerust om deze technologieën effectief te implementeren door lacunes in de capaciteiten te identificeren en aan te pakken. Kies AI- en ML-mogelijkheden die aansluiten bij de bedrijfsstrategie en behoeften, en creëer een duidelijke routekaart met gedefinieerde doelen en statistieken. Evalueer voortdurend de effectiviteit ervan en pas deze aan aan de veranderende behoeften van de organisatie en het veranderende zakelijke landschap."

Voor aanvullende informatie:

  • Registreer voor Workday Rising EMEA, van 14 tot en met 16 november, voor meer informatie over hoe Workday zijn klanten helpt bij het omgaan met deze uitdagingen.
  • Lees meer over het onderzoek op de Workday blog.
  • Download het rapport hier.

Over het onderzoek ‘Preparing to Power Up: EMEA Leads the Way to an AI-Driven Future’:

De gegevens in dit rapport zijn gebaseerd op bevindingen uit twee onderzoeken. De eerste is een wereldwijd onderzoek onder 2.355 senior managers uit het bedrijfsleven, uitgevoerd in mei en juni 2023. Van de 2.355 respondenten in het wereldwijde onderzoek zijn er 860 gevestigd in EMEA – in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Daarnaast lanceerde Workday een tweede, kortere enquête onder 550 respondenten in de EMEA-regio, die ook werd uitgevoerd in mei en juni 2023. Naast Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland kwamen de respondenten op deze vragen uit Oostenrijk, de Belux en Denemarken, Finland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitserland en Zweden. Samen omvatten deze twee onderzoeken 1.410 respondenten in heel EMEA.

Over Workday

Workday is een leidende leverancier van enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources, die klanten helpt zich aan te passen en succesvol te zijn in een snel veranderende wereld. Workday-applicaties voor financieel management, human resources, planning, kostenbeheer en analytics zijn ontwikkeld met artificial intelligence en machine learning in hun kern. Daarmee helpt Workday organisaties over de hele wereld de toekomst van werk te omarmen. Workday wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 10.000 organisaties in verschillende sectoren - van middelgrote bedrijven tot meer dan 50 procent van de Fortune 500-bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

© 2023 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.


[1] De bevindingen in dit gedeelte zijn afkomstig van het onderzoek, dat plaatsvond in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland - zie 'Over ons onderzoek'.

[2] Deze vraag werd gesteld aan respondenten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland - zie 'Over het onderzoek'.

Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be