Wereldwijde CIO-enquête Workday en Deloitte: samenwerking CIO-CFO stimuleert bedrijfstransformatie

  • 70% van ondervraagde CIO's en IT-leiders zegt dat de coronapandemie hun financiële transformatiestrategieën met ten minste een jaar heeft versneld
  • Uitkomsten onderstrepen dat ‘Progressive CIO's’ financiële transformatie aansturen met een meer strategische, datagestuurde en op samenwerking gerichte mentaliteit

Zaventem, 12 oktober 2021 - Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ​ toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor financiën en human resources, en Deloitte Global maken vandaag de resultaten bekend van een gezamenlijk, wereldwijd onderzoek over hoe de door corona veroorzaakte digitale versnelling de mentaliteit van chief information officers (CIO’s) heeft beïnvloed. Uit het onderzoek blijkt dat CIO's mede de leiding nemen in financiële transformatie en het aanpassen van strategieën om te voldoen aan veranderende bedrijfs- en technologie-eisen. 70% van de ondervraagde CIO's geeft daarbij aan hun financiële transformatiestrategieën met ten minste een jaar te hebben versneld.

Het rapport A More Effective CIO-CFO Partnership is gebaseerd op onderzoek onder meer dan 600 executives over de hele wereld. Uit het onderzoek blijkt dat de zogenaamde Progressive CIO's, een subsegment van slechts 8% van de ondervraagden, een specifieke aanpak hanteren voor de transformatie van de bedrijfsfinanciën en zich anders gedragen dan hun collega's op het gebied van mentaliteit, samenwerking en technologiestrategie. 

CIO's en IT-leiders ervaren een toenemende druk om hun digitale strategieën aan te passen en te versnellen zonder de kritieke bedrijfsactiviteiten te verstoren. Als gevolg hiervan hebben vooruitstrevende CIO's strategische samenwerkingen binnen hun organisaties opgebouwd. 90% van de Progressive CIO's geeft dan ook aan dat hun IT-afdelingen inmiddels veel meer geïntegreerd zijn in andere delen van de organisatie dan 12 maanden geleden.

Progressive CIO's ondersteunen de financiële transformatie op drie belangrijke gebieden:

  • Het gebruik van data in het besluitvormingsproces: Progressive CIO’s prioriteren data-aggregatie en -beheer, en zij begrijpen dat effectief gebruik van die data cruciaal is. Bijna alle Progressive CIO's (92%) zeggen dat "het samenvoegen van financiële bedrijfsdata op één plek de topprioriteit is".
  • De samenwerking met finance om transformatie te stimuleren: Als het gaat om de transformatie van de bedrijfsfinanciën kunnen er ernstige financiële gevolgen zijn wanneer IT en de financiële functie niet op elkaar zijn afgestemd. 83% van de Progressive CIO's stelde dat "we onze groeidoelstellingen niet kunnen behalen tenzij IT en finance beter samenwerken". 
  • Een wendbare en incrementele cloud-aanpak voor transformatie: Progressive CIO’s erkennen dat modernisering niet ten koste mag gaan van bedrijfsresultaten. Meer dan de helft (54%) van de Progressive CIO's (vergeleken met 37% van alle respondenten) is meer geneigd om stapsgewijs voorzieningen uit te rollen in een end-to-end cloudstrategie om legacy enterprise resource planning-systemen (ERP's) te moderniseren. Tegelijkertijd waken ze ervoor dat verstoringen tot een minimum worden beperkt wanneer digitale initiatieven worden uitgevoerd.
"Ons onderzoek toont aan dat Progressive CIO's zich richten op de samenwerking tussen IT en finance, wendbare uitvoering van strategieën en de ontwikkeling van meer mogelijkheden om data in te zetten. Hierdoor zijn ze toegerust om transformatie in finance te versnellen en strategische bedrijfsresultaten te stimuleren", zegt Sheri Rhodes, chief information officer bij Workday. "Modernisering en automatisering in finance is een belangrijk - zo niet het belangrijkste - digitale initiatief voor ondernemingen. Dat onderstreept het belang van de relatie tussen CIO en CFO om bedrijfsdoelen te halen."
"De meest succesvolle IT-leiders van vandaag werken nauw samen met finance om gemeenschappelijke doelen, processen en prioriteiten te realiseren", zegt Matt Schwenderman, hoofd Deloitte Global Workday Financial Management. "Hoewel we zien dat als gevolg van de coronapandemie digitale technologieën voortdurend worden geprioriteerd, benadrukt ons onderzoek dat Progressive CIO's erkennen dat de digitale verstoringen die financiële transformatie op gang brengt de focus van de bedrijfsleiding zal verschuiven naar bedrijfsinzichten en data-analyse."

Meer informatie:

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resource, die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel beheer, Human Resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500-ondernemingen. Ga voor meer informatie naar workday.com

Over Deloitte

Onder Deloitte wordt verstaan één of meer van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), haar wereldwijde netwerk van member firms en aan hen verbonden entiteiten (tezamen, de “Deloitte organisatie”). DTTL (hierna ook te noemen “Deloitte Global”) haar wereldwijde netwerk van member firms en aan hen verbonden entiteiten zijn juridisch gescheiden en onafhankelijke entiteiten, zijn niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor elkaars handelen of nalaten en kunnen elkaar niet binden. DTTL en iedere DTTL member firm en aan hen verbonden entiteit is aansprakelijk voor hun eigen handelen en nalaten, en niet voor het handelen of nalaten van een andere entiteit. DTTL verleent geen diensten aan cliënten. Raadpleeg www.deloitte.com/about voor meer informatie. 

Deloitte levert toonaangevende audit- en assurance-, belasting- en juridische diensten, consulting, financial advisory, and risk advisory ​ diensten aan bijna 90% van de Fortune Global 500® en duizenden particuliere bedrijven. Onze professionals leveren meetbare en blijvende resultaten die het vertrouwen van het publiek in kapitaalmarkten helpen versterken, klanten in staat stellen te transformeren en bloeien, en de weg wijzen naar een sterkere economie, een meer rechtvaardige samenleving en een duurzame wereld. Voortbouwend op zijn meer dan 175-jarige geschiedenis, omvat het bereik van Deloitte meer dan 150 landen en gebieden. Ontdek hoe de meer dan 345.000 mensen van Deloitte wereldwijd een impact maken die ertoe doet op www.deloitte.com.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “verwachten” en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-K voor het fiscale kwartaal dat op 31 juli 2021 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, dienen hun aankoopbeslissing te maken op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be