Wereldwijd onderzoek Workday: Wat zien leiders in finance, HR en IT als belangrijkste belemmeringen voor digitale transformatie na de pandemie?

Leidinggevenden geven prioriteit aan de toegankelijkheid van data en de werknemerservaring om de vooruitgang in digitale transformatie te versnellen

Brussel, 23 mei 2022 - Workday, toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, publiceert vandaag de resultaten van zijn nieuwste onderzoek naar digitale transformatie, waarin de impact van de wereldwijde pandemie op de digitale transformatie-inspanningen van organisaties is onderzocht binnen drie belangrijke bedrijfsonderdelen: finance, HR en IT.

Voor het rapport "Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation" bevroeg Workday 1.150 senior leidinggevenden wereldwijd om inzicht te krijgen in het tempo van digitale transformatie in de afgelopen twee jaar en de grootste obstakels voor succes. Uit de bevindingen komt naar voren dat leidinggevenden in finance, HR en IT weliswaar het belang van digitale transformatie erkennen, maar dat toch 55% (vs. 48% in de Benelux) van de respondenten zegt dat hun digitale strategie altijd of vaak wordt ingehaald door de bedrijfseisen. Als gevolg hiervan wordt de acceleration gap steeds groter; de bedrijfsbehoeften ontwikkelen zich sneller dan de technologie, processen en cultuur die nodig zijn om die behoeften bij te houden. Bijgevolg kiezen leidinggevenden voor een meer duurzame benadering van transformatie door prioriteit te geven aan de toegang tot data en de werknemerservaring.

Om de acceleration gap te dichten, richten leidinggevenden van de verschillende bedrijfsonderdelen zich op:

  • Finance: Uniforme, snel beschikbare data. Meer dan de helft van de financiële leidinggevenden (51%) zegt dat voor het versnellen van de cycli van planning, uitvoering en analyse, nieuwe technologie een van de belangrijkste elementen is om te helpen bij het integreren van data tussen verschillende systemen en het doorbreken van interne datasilo's. Toch zegt 61% (vs. 30% in de Benelux) dat ze het meeste behoefte hebben aan technologie die financiële, personele en operationele gegevens samenbrengt. 64% (vs. 70% in de Benelux) geeft toe dat het weken - of langer - duurt om aan het eind van een rapportageperiode resultaten te verkrijgen.
  • HR: Werknemerservaring en ontwikkeling van vaardigheden. Temidden van de Great Resignation hebben organisaties zich steeds meer gericht op vaardigheden om de werving, het behoud en de algehele werknemerservaring te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat 25% van de HR leidinggevenden veerkracht en aanpassingsvermogen op de eerste plaats zetten als het gaat om vaardigheden die ervoor zorgen dat teams kunnen blijven voldoen aan de veranderende bedrijfseisen. Verder zegt 50% (- vs. 53% in de Benelux) van de leidinggevenden in HR dat positieve werknemerservaringen het belangrijkst zijn om transformatie binnen het bedrijf te versnellen, alsook snellere verwerving van nieuwe vaardigheden en talent (33% - vs. 50% in de Benelux).
  • IT: Silo's doorbreken om automatisering te stimuleren. CIO's zijn de sleutelspelers als het gaat om transformatie op basis van data. Toch voelen veel CIO's zich overweldigd door het tempo van de verandering en zijn volgens het onderzoek vooral legacy systemen en datasilo's obstakels voor de digitale transformatie. Slechts 42% van de IT leidinggevenden vertrouwt erop dat hun teams cloudtechnologieën kunnen inzetten, zonder dat legacysystemen zorgen voor beperkingen. Verder heeft de helft van de leidinggevenden in IT (50% - vs. 36% in de Benelux) moeite om het tempo bij te houden van service upgrades van legacytechnologie. 59% (zelfde cijfer in de Benelux) zegt dat het weken of maanden kan duren om een geautomatiseerd bedrijfsproces te veranderen.

Workday helpt organisaties de digital acceleration gap te dichten met Workday enterprise management cloud, die een eenduidig beeld geeft van financiële, personele en operationele data om organisaties te helpen zich aan te passen en het steeds hogere tempo van veranderingen voor te blijven. 

"Digitale transformatie is niet langer een keuze - het is noodzakelijk om bij te blijven in de veranderende wereld van vandaag. Toch is er, zoals het onderzoek laat zien, een acceleration gap. Dat moeten organisaties aanpakken om ervoor te zorgen dat hun digitale ontwikkeling gelijke tred houdt met de groeiende en veranderende eisen van hun business", zegt Pete Schlampp, Chief Strategy Officer van Workday. "Het is goed om te zien dat internationale leidinggevenden in finance, HR en IT hun transformatiestrategieën meer doordacht aanpakken door technologie in te zetten, zoals Workday, die de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen in het hele bedrijf stimuleert."

Over het onderzoek 

Workday bevroeg 1.150 senior leidinggevenden in Noord-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific in 13 sectoren om inzicht te krijgen in de impact van digitale transformatie op drie bedrijfskritische onderdelen: financiën, HR en IT. Dit onderzoek vond plaats tussen augustus en november 2021.

Naast dit kwantitatieve onderzoek heeft Workday tussen september en november 2021 diepgaande kwalitatieve interviews gehouden met senior leidinggevenden en transformatie-experts in finance, HR en IT. De resultaten van die interviews zijn opgenomen in het rapport.

Meer informatie:

Over Workday 

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel beheer, human resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

© 2022 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.

Toekomstgerichte Verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, onder andere verklaringen omtrent de verwachte prestaties en voordelen van de producten van Workday. De woorden "geloven", "kunnen", "zullen", "plannen", "verwachten" en soortgelijke termen zijn bedoeld om aan te geven dat het om toekomstgerichte verklaringen gaat. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risicofactoren, onzekerheden en aannames. Indien de risicofactoren concreet worden of aannames onjuist blijken, kunnen resultaten aanzienlijk afwijken van de resultaten die in deze toekomstgerichte verklaringen zijn genoemd. Risicofactoren houden onder meer in, maar beperken zich niet tot, de risicofactoren zoals beschreven in de bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) gedeponeerde stukken, waaronder ons Formulier 10-K voor het fiscale jaar dat op 31 januari 2022 eindigde, en onze toekomstige verslagen die wij van tijd tot tijd aan de SEC zullen overleggen, waarin de feitelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachte resultaten. Workday aanvaardt geen enkele verplichting en heeft op dit moment niet de intentie om eventuele toekomstgerichte verklaringen na publicatie te actualiseren.

Niet op de markt gebrachte diensten, kenmerken of functies die in dit document, op onze website of in andere persberichten of publieke verklaringen zijn genoemd en op dit moment niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken door Workday worden gewijzigd en kunnen niet als gepland of in het geheel niet worden geleverd. Klanten die diensten van Workday, Inc. aanschaffen, dienen hun aankoopbeslissing te maken op basis van de op dit moment beschikbare diensten, kenmerken en functies.

Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be