Wereldwijd onderzoek Workday onthult kloof in AI-vertrouwen op de werkvloer

Leidinggevenden en medewerkers hebben weinig vertrouwen in verantwoorde ontwikkeling en inzet van AI

Brussel, 10 januari 2024 – Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), leider in enterprise cloud applications voor finance en human resources, publiceert nieuw onderzoek waaruit blijkt dat er een AI-vertrouwenskloof is ontstaan op de werkvloer. Hoewel leidinggevenden en werknemers het erover eens zijn dat AI grote kansen biedt voor bedrijfstransformatie, ontbreekt het aan vertrouwen dat AI op verantwoorde wijze zal worden ingezet. Werknemers zijn daarover nog sceptischer dan hun leidinggevenden.

De belangrijkste bevindingen zijn onder meer:

  • 62 procent van de leidinggevenden (C-level of hun directe ondergeschikten) verwelkomt AI. Onder werknemers ligt dit percentage lager: 52 procent.
  • 23 procent van de werknemers heeft er geen vertrouwen in dat hun organisatie bij de implementatie van AI de belangen van werknemers boven de eigen belangen stelt.
  • 70 procent van de leidinggevenden is het erover eens dat AI zo moet worden ontwikkeld dat menselijke beoordeling en tussenkomst gemakkelijk mogelijk is.
  • 42 procent van de werknemers is van mening dat hun bedrijf geen duidelijk inzicht heeft in welke systemen volledig geautomatiseerd moeten zijn en welke menselijke tussenkomst vereisen.
  • Drie op de vier werknemers zeggen dat hun organisatie niet meewerkt aan AI-regulering.
  • Vier op de vijf werknemers zeggen dat hun bedrijf nog geen richtlijnen over verantwoord AI-gebruik heeft gedeeld.
“Het valt niet te ontkennen dat AI enorme kansen biedt voor bedrijfstransformatie. Uit ons onderzoek blijkt echter dat leidinggevenden en werknemers geen vertrouwen hebben in en begrip hebben voor de intenties van hun organisatie op het gebied van de inzet van AI op de werkplek”, aldus Jim Stratton, chief technology officer bij Workday. “Om deze vertrouwenskloof te helpen dichten, moeten organisaties een alomvattende benadering van AI-verantwoordelijkheid en -beheer hanteren, en beleid ontwikkelen om de juiste balans tussen innovatie en vertrouwen te helpen vinden.”
“Ethische normen bij het gebruik van AI en ML zijn van cruciaal belang voor succes op de lange termijn. Nu we steeds meer AI-technologieën introduceren, richten we ons op het opbouwen van vertrouwen bij klanten en medewerkers”, zegt Dan Cohen, chief information officer en director of operations bij The Amenity Collective. “Ons ambitieuze doel is om een cultuur te creëren, in de kern van ons bedrijf, die AI adopteert en elke persoon in ons bedrijf in staat stelt deze te gebruiken om het juiste te doen voor onze klanten. Ik juich de toewijding van Workday toe om het sentiment van leiders en medewerkers te begrijpen en aan te pakken, zodat we kunnen werken aan het dichten van de AI-vertrouwenskloof.”

Gebrek aan vertrouwen in alle niveaus van de beroepsbevolking

Als het gaat om organisaties die AI op verantwoorde wijze adopteren en inzetten, is er een gebrek aan vertrouwen op alle niveaus van het personeelsbestand, vooral onder werknemers. Slechts 62 procent van de leidinggevenden verwelkomt de adoptie van AI in hun organisatie. Hetzelfde aantal heeft er vertrouwen in dat hun organisatie ervoor zal zorgen dat AI op een verantwoorde en betrouwbare manier wordt geïmplementeerd. Op werknemersniveau daalt dat aantal naar respectievelijk 52 procent en 55 procent.

Ook bestaat er onzekerheid onder medewerkers en leidinggevenden dat hun organisatie AI op de juiste manier zal implementeren. 23 procent van de werknemers heeft er geen vertrouwen in dat hun organisatie bij de implementatie van AI de belangen van werknemers boven die van zichzelf stelt. 21 procent van de leidinggevenden deelt dat gevoel. 

Menselijke interventie met AI

Leidinggevenden en medewerkers willen menselijke betrokkenheid bij AI-processen, maar weten niet hoe ze dat het beste kunnen doen. 70 procent van de leidinggevenden is het erover eens dat AI zo moet worden ontwikkeld dat menselijke beoordeling en tussenkomst gemakkelijk mogelijk is. Maar, 42 procent van de werknemers is van mening dat hun bedrijf geen duidelijk inzicht heeft in welke systemen volledig geautomatiseerd moeten worden en welke menselijke tussenkomst vereisen.

Eerder onderzoek naar AI in opdracht van Workday bevestigt de zorgen over het vermogen van bedrijven om AI op een verantwoorde en effectieve manier te implementeren: bijna driekwart (72 procent) van de leidinggevenden zegt dat hun organisatie niet over de vaardigheden beschikt om AI en ML volledig te implementeren. Een nog iets hoger percentage (76 procent) geeft aan dat hun eigen kennis van AI- en ML-toepassingen verbeterd moet worden.

Behoefte aan slim AI-beheer met transparantie

Op de vraag om zich een toekomst voor te stellen waarin AI deel uitmaakt van het dagelijks leven, noemt 42 procent van de leidinggevenden en 36 procent van de werknemers organisatorische kaders en regelgeving als het belangrijkst voor het bouwen van betrouwbare AI.

Er is echter een gebrek aan organisatiebrede zichtbaarheid rond AI-regelgeving en -richtlijnen. Drie op de vier werknemers zeggen dat hun organisatie niet meewerkt aan AI-regulering en vier op de vijf zegt dat hun bedrijf nog geen richtlijnen over verantwoord AI-gebruik heeft gedeeld.

Workday lanceert dit onderzoek in aanloop naar de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum, van 15 tot en met 19 januari 2024 in Davos, Zwitserland.

Voor aanvullende informatie:

Over het rapport

Deze data zijn afkomstig uit het wereldwijde onderzoek ‘Closing the AI Trust Gap’, een onderzoek in opdracht van Workday en uitgevoerd door FT Longitude in november en december 2023. Het onderzoek omvatte 1.375 bedrijfsleiders en 4.000 werknemers in 15 landen in drie kernregio’s: Noord-America; Azië-Pacific en Japan (APJ); en Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Deze uitsplitsing onthult een alomvattend beeld van de organisatorische hiërarchie, waarbij de perspectieven op leiderschap en de bredere werknemerspopulatie worden benadrukt.

Over Workday

Workday is een leidende leverancier van enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources, die klanten helpt zich aan te passen en succesvol te zijn in een snel veranderende wereld. Workday-applicaties voor financieel management, human resources, planning, kostenbeheer en analytics zijn ontwikkeld met artificial intelligence en machine learning in hun kern. Daarmee helpt Workday organisaties over de hele wereld de toekomst van werk te omarmen. Workday wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 10.000 organisaties in verschillende sectoren - van middelgrote bedrijven tot meer dan 50 procent van de Fortune 500-bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

© 2023 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder onder meer verklaringen met betrekking tot de plannen, overtuigingen en verwachtingen van Workday.

Deze toekomstgerichte verklaringen zijn alleen gebaseerd op de informatie die momenteel beschikbaar is en onze huidige overtuigingen, verwachtingen en veronderstellingen. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente risico's, onzekerheden, veronderstellingen en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn en waarover we geen controle hebben. Als de risico's werkelijkheid worden, aannames onjuist blijken te zijn, of als we onverwachte veranderingen in omstandigheden ervaren, kunnen de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Daarom moet u niet afgaan op toekomstgerichte verklaringen. Risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's beschreven in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), inclusief ons formulier 10-K voor het fiscale jaar eindigend op 31 oktober 2023, en andere rapporten die we hebben en van tijd tot tijd zullen indienen bij de SEC, waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Workday verplicht zich niet, en is niet van plan, dergelijke toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit persbericht te updaten. 

Alle nog niet uitgebrachte services, features of functies waarnaar wordt verwezen in dit document, op onze website of in andere persberichten of openbare verklaringen die momenteel niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken van Workday worden gewijzigd en worden mogelijk niet zoals gepland of helemaal niet geleverd. Klanten die Workday-services aanschaffen, moeten hun aankoopbeslissingen nemen op basis van services, features en functies die momenteel beschikbaar zijn.

Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be