Webfleet Solutions presenteert het Europees verslag over de verkeersveiligheid voor commerciële vloten

  • Webfleet Solutions ondervroeg 1.050 wagenparkbeheerders in heel Europa om hun standpunten over verkeersveiligheid ten opzichte van commerciële vloten in kaart te brengen.
  • Volgens het onderzoek is 42% van de commerciële vloten betrokken bij één tot vijf aanrijdingen per jaar.
  • Het rapport toont hoe wagenparkbeheerders door middel van telematicatechnologie hun bestuurders, voertuigen en andere weggebruikers veilig helpen te houden. 

Kontich/Amsterdam, 14 april 2021 - Europa is gelukkig de veiligste regio ter wereld om de baan op te gaan. In de afgelopen tien jaar is het aantal Europese verkeersdoden met 23% gedaald. Het Vision Zero-initiatief van de Europese Unie, dat tot doel heeft het aantal verkeersdoden tegen 2050 tot nul te herleiden en het aantal ernstige verwondingen ten gevolge van verkeersongevallen tussen 2020 en 2030 met 50% wil doen dalen, heeft aanzienlijk bijgedragen tot deze daling. 

Dat betekent echter niet dat veiligheid niet langer een aandachtspunt vormt. Ten eerste zijn er grote verschillen tussen de Europese landen. Bovendien lopen naar schatting per dodelijk slachtoffer nog eens vijf mensen levensbedreigende verwondingen op. Dat komt neer op ongeveer 120.000 mensen per jaar. Het is duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Het is dan ook geen verrassing dat verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt blijft voor wagenparkbeheerders en beleidsmakers. 

Webfleet Solutions, Europa's grootste leverancier van telematicaoplossingen, heeft 1.050 wagenparkbeheerders in Europa ondervraagd om inzicht te krijgen in hun standpunten ten opzichte van verkeersveiligheid. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het European Road Safety Report 2021 eBook. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste bevindingen. Door deze exclusieve gegevens te combineren met officiële EU-statistieken en gegevens uit andere gezaghebbende bronnen, geeft het eBook een alomvattende kijk op de verkeersveiligheid voor commerciële vloten. Bovendien bespreekt het rapport hoe gegevensgestuurde technologie de veiligheid van bestuurders, voertuigen en andere weggebruikers kan verhogen. 

42% van de commerciële vloten is betrokken bij één tot vijf aanrijdingen per jaar

Uit het Europees onderzoek blijkt dat verkeersveiligheid voor wagenparkbeheerders en beleidsmakers een prioritair probleem is. Volgens het onderzoek is 42% van de commerciële wagenparken betrokken bij één tot vijf aanrijdingen per jaar. Hoewel er oncontroleerbare factoren zijn die tot ongevallen kunnen bijdragen, is een menselijke fout voor 90% de oorzaak van alle verkeersongevallen. Het is duidelijk dat rijgedrag dus een sleutelcomponent is van verkeersveiligheid. 84% van de ondervraagde wagenparkbeheerders is het er overigens mee eens dat slecht rijgedrag een negatieve impact heeft op hun bedrijf. 50% van de wagenparkbeheerders zegt vervolgens dat ze niet zeker zijn dat hun chauffeurs zich veilig gedragen op de weg. 

De top drie van slechte rijgewoonten waarover zij zich het meeste zorgen maken, zijn:

  • het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur ​ (77%)
  • Vermoeid rijden ​ (75%) 
  • te hard rijden ​ (74%)

Bovendien is reputatieverlies voor het bedrijf door onveilig gedrag van zijn bestuurders, ook een belangrijk aandachtspunt voor commerciële vloten: wel 75% van de wagenparkbeheerders zegt bezorgd te zijn dat slecht rijgedrag de reputatie van hun bedrijf zal schaden. 

65% van de wagenparkbeheerders maakt zich zorgen over valse claims tegen hun bestuurders

Toch zijn beroepschauffeurs vaak het meest veiligheidsbewust op de weg. De meerderheid van de respondenten ziet een grotere dreiging van andere chauffeurs dan die van hun eigen personeel. 

Andere weggebruikers vormen naast een veiligheidsrisico, ook een risico voor valse verzekeringsclaims. Volgens het onderzoek worden per maand gemiddeld drie verzekeringsclaims tegen commerciële vloten ingediend. In het VK bijvoorbeeld schatten verzekeringsexperts dat 60% van alle whiplashclaims frauduleus is. Deze kwestie wordt weerspiegeld in de resultaten van het onderzoek, waarbij 65% van de wagenparkbeheerders hun bezorgdheid uitdrukt over valse claims tegen hun bestuurders. 

De grootste kostenfactor van een ongeval is natuurlijk het veiligheidsrisico dat de betrokken personen zelf lopen. Er zijn echter ook andere kosten die een negatieve invloed hebben op commerciële vloten zoals juridische kosten , verzekeringsclaims, reparatie- en onderhoudskosten en het verlies van inkomsten door stilstand van de voertuigen. Volgens KPMG denkt slechts 32% van de wagenparkbeheerders dat ze hun onderhoudskosten accuraat kunnen becijferen. Uit de resultaten van de Webfleet Solutions-enquête blijkt dat commerciële vloten gemiddeld zes keer per jaar pechbijstand nodig hebben. In het algemeen is 58% van de wagenparkbeheerders het ermee eens dat ze te veel uitgeven aan onderhoud en reparatie, terwijl 50% zegt te veel uit te geven aan reparatiekosten door botsingen. 

Hoe telematicatechnologie kan helpen commerciële vloten veiliger te maken

Er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van krachtigere hardware en software om voertuigen veiliger te maken. Een voorbeeld hiervan is telematicatechnologie. WEBFLEET, Europa's nummer één oplossing voor wagenparkbeheer, kan de veiligheid van commerciële wagenparken op tal van manieren verbeteren. 

Het software-as-a-service platform geeft waardevolle inzichten in het rijgedrag. De wagenparkbeheerder kan een reeks waardevolle data van de ritten van elke bestuurder bekijken met een overzicht van risicovol rijgedrag zoals te hard rijden, hard sturen of plotseling remmen. Met de toevoeging van geïntegreerde videotechnologie kunnen deze gegevens worden gekoppeld aan dashcambeelden, waardoor wagenparkbeheerders inzicht krijgen in de oorzaken van deze gebeurtenissen.

Ze kunnen dit inzicht vervolgens gebruiken om hun bestuurders te beschermen tegen valse claims en hen te coachen om veiliger te rijden. De dashcams die op de bestuurder zijn gericht maken ook gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) die helpt verschillende vormen van onveilig rijgedrag te detecteren en de bestuurder waarschuwt om zijn koers te corrigeren voordat een ongeval plaatsvindt. 

Telematica-hardware, zoals de PRO Driver Terminal in-cabine-apparatuur van Webfleet Solutions, geeft bestuurders realtime coaching met advies over zaken als rustgedrag en manoeuvres. Het PRO-apparaat houdt ook rekening met het type voertuig dat wordt gebruikt om hen naar de meest geschikte en veiligste routes te sturen.

Road Safety Report.pdf

PDF - 5.4 Mb

Over Webfleet Solutions - een dochteronderneming van Bridgestone

Webfleet Solutions is een van 's werelds toonaangevende aanbieders van telematica-oplossingen, gewijd aan wagenparkbeheer, voertuigtelematica en aangesloten autodiensten. Zijn belangrijkste Software-as-a-Service oplossing WEBFLEET wordt door bedrijven van elke omvang gebruikt om de prestaties van voertuigen te verbeteren, brandstof te besparen, bestuurders te ondersteunen en de algehele efficiëntie van het wagenpark te verhogen. Daarnaast biedt Webfleet Solutions diensten voor de verzekerings-, verhuur- en lease-industrie, auto-importeurs en bedrijven die tegemoetkomen aan de behoeften van zowel bedrijven als consumenten. Webfleet Solutions heeft wereldwijd meer dan 50.000 klanten en levert diensten aan automobilisten in meer dan 100 landen, waardoor zij het sterkste lokale ondersteuningsnetwerk in de sector hebben net zoals een breed scala aan sectorspecifieke toepassingen en integraties van derden. Zijn klanten profiteren elke dag van de hoge normen op het gebied van betrouwbaarheid, integriteit en beschikbaarheid van zijn ISO/IEC 27001:2013-gecertificeerde service, die in november 2018 opnieuw met goed gevolg werd geaudit. 

Webfleet Solutions is onderdeel van Bridgestone Europe NV/SA ("Bridgestone"), een dochteronderneming van Bridgestone Corporation, een leider in geavanceerde oplossingen en duurzame mobiliteit.Ga voor meer informatie naar webfleet.com. Volg Webfleet Solutions op Twitter @WebfleetNews. Meer informatie over Bridgestone in de regio EMIA is te vinden op www.bridgestone-emia.com en in de perskamer van Bridgestone.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be