VINCI Energies in België organiseert Safety Week voor alle medewerkers

VINCI Energies in België organiseert Safety Week voor alle medewerkers

Met speciaal ontwikkeld kaartspel trekt VINCI Energies de kaart van veiligheid

Brussel, 18.05.2021 — VINCI Energies in België organiseert van 17 tot en met 21 mei een Safety Week voor al haar medewerkers. Het centrale thema van deze week is de veiligheidscultuur in hun werkomgeving. Aan de hand van een speciaal ontwikkeld kaartspel en verschillende safety video’s leren de medewerkers van VINCI Energies in België welke elementen bijdragen aan een goede veiligheidscultuur. 

Uit cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen reeds sinds 2015 jaar na jaar blijft stijgen. VINCI Energies is een voorvechter op vlak van veiligheid op de werkvloer en wil een rol spelen in het terugdringen van dit aantal. Daarom organiseert de groep onder andere jaarlijks wereldwijd een eigen Safety Week. 

De focus tijdens deze Safety Week, die plaatsvindt van 17 tot en met 21 mei, ligt op de Safety Culture of veiligheidscultuur bij de verschillende Business Units van VINCI Energies in België. Marc Lemaire, Managing Director van VINCI Energies Belgium: “De ondernemingscultuur van VINCI Energies gaat hand in hand met een positieve Safety Culture die wordt beïnvloed door menselijke kwaliteiten zoals het vervullen van een voorbeeldrol, en organisatorische factoren zoals teamstructuur en procedures. Onze verschillende Business Units bouwen dagelijks aan deze veiligheidscultuur en ze wordt beproefd door de woorden en daden van al onze medewerkers. Om ze verder te bevorderen, hebben we zes pijlers geïdentificeerd die we met z’n allen naleven: het begrijpen van procedures, transparantie en openheid, leiderschap, risicoperceptie, betrokkenheid en leren door te delen.”

Safety kaartspel rond zes pijlers
Alle 2800 medewerkers krijgen daarom een aantal video’s te zien die de aspecten van een goede veiligheidscultuur belichten, waaronder een uiteenzetting van de CEO van VINCI Energies wereldwijd. Vervolgens gaan ze binnen hun Business Unit aan de slag met een kaartspel speciaal ontwikkeld om de dialoog aan te wakkeren. Tijdens het spel bespreken de medewerkers de scenario’s die passen binnen de zes pijlers van een veilige werkcultuur en wat nog gedaan kan worden om de veiligheid op de werkvloer verder te verbeteren. 

Bart Artois, Director Corporate Social Responsibility & Health, Safety and Environment bij VINCI Energies in België, licht toe: “We geven onze Business Units verschillende werkmiddelen waarmee ze aan de slag kunnen. Gezien hun diversiteit krijgen ze de vrijheid om bovenop de verplichte basispijler rond procedures, dieper in te gaan op de pijler die voor hun omgeving en aard van het werk het meest van toepassing is. Op die manier is de informatie en zijn de discussies die op gang komen steeds op hun leefwereld toegespitst. Met deze aanpak gaan we verder dan louter theorie, wat ook onderstreept wordt door de concrete actiepunten die voortvloeien uit het kaartspel.” 

Gemeenschappelijke waarde
Vanuit VINCI Energies wordt gehamerd op een maximale participatie van alle Business Units en is veiligheid op de werkvloer de topprioriteit. Ook andere initiatieven zoals een aanstekelijke ‘Safety Song’ helpen het belang van veiligheid voor alle medewerkers te benadrukken. VINCI Energies in België kan dan ook goede cijfers voorleggen wat betreft de frequentiegraad van arbeidsongevallen over de Business Units heen. 

Marc Lemaire: "De Safety Week is het hoogtepunt van wat we het ganse jaar door prediken. Bij VINCI Energies in België geloven we steevast in de kracht van samenwerkingen tussen onze verschillende Business Units en een succesvolle synergie is enkel mogelijk door gemeenschappelijke waarden uit te dragen. Streven naar een cultuur van veiligheid is dan ook een van de belangrijkste waarden.”

Wendy Verheyden Marketing & Communication Manager, VINCI Energies Belgium

Over VINCI Energies in België
In een wereld die constant in beweging is, focust VINCI Energies zich op netwerken, prestaties, energie-efficiëntie en data om sneller nieuwe technologieën uit te rollen, waarbij we ons voornamelijk richten op digitale transformatie en energietransitie. Met hun sterke lokale roots en wendbare organisatiestructuur geven de business units van VINCI Energies een boost aan de betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie van energie-, transport- en communicatie-infrastructuren, industrie, gebouwen en informatiesystemen.

In België is VINCI Energies actief in industriële automatisering, energie-, transport- en communicatie-infrastructuren, gebouwtechnieken, brandbeveiliging en facilitaire diensten via de merken Actemium, Axians, Cegelec, Omexom en VINCI Facilities, alsook via verschillende lokale merken. VINCI Energies in België telt 2.790 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van 565 miljoen euro.

www.vinci-energies.be

 

 

 

 

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Evoke
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel