VINCI Energies in België behaalt Agoria-label ‘Employer ready for the future of work’

Engagement om personeelsbeleid aan te passen aan arbeidsmarkt van morgen

VINCI Energie.png

Brussel, 22 Februari 2021 — VINCI Energies in België heeft van Agoria het label ‘Employer ready for the future of work’ ontvangen. Het label, dat kadert in het ‘Be the change’-charter' van de technologiefederatie, is de erkenning voor het engagement dat VINCI Energies aangaat om zijn personeelsbeleid aan te passen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt van morgen. Zo bewijst VINCI Energies ook dat het een duidelijk plan heeft en maatregelen treft om haar mensen een mooie toekomst te garanderen, maar ook nieuwe medewerkers een visie op lange termijn voor te leggen.

Uit de recente studie ‘Shaping the future of work’ van technologiefederatie Agoria, blijkt dat tegen 2030 zo’n 4,5 miljoen werknemers zich zullen moeten bijscholen om hun baan op langere termijn te behouden. Zonder maatregelen raken tegen dan zo’n 541.000 vacatures niet ingevuld. Daarom creëerde Agoria het ‘Be The Change’-charter, dat bedrijven een houvast, perspectieven maar ook engagementen moet aanreiken voor de komende jaren. Bedrijven die het charter onderschrijven en aantonen dat ze hun personeelsbeleid kunnen aanpassen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt van morgen, worden beloond met het ‘Employer ready for the future of work’-label.

Mooie toekomst
VINCI Energies in België ging in 2020 dit engagement aan en ontvangt nu het label. “De studie van Agoria toont aan dat tegen 2030 niet alleen veel functies zullen verdwijnen maar ook dat er nieuwe competenties zullen nodig zijn om nieuwe functies in te vullen”, vertelt Marc Lemaire, Managing Director van VINCI Energies in België. “Dit zal ook betekenen dat veel profielen zich zullen moeten om- of bijscholen. Voor ons is dit de kern van onze deelname. Met dit label tonen we aan dat VINCI Energies een plan heeft en acties heeft ondernomen om onze mensen onder meer door opleidingen een mooie toekomst te blijven bieden enerzijds, en nieuwe medewerkers een langetermijnvisie te kunnen voorleggen anderzijds.

Bewustmaking en diversiteit
In het ‘Be The Change’-charter schuift Agoria tien engagementen naar voor waarbij de deelnemende bedrijven er 3 dienen aan te gaan om hun hr-beleid beter af te stemmen op de arbeidsmarkt van de toekomst. VINCI Energies in België selecteerde er echter vier van en toonde het afgelopen jaar aan dat die engagementen effectief werden gerealiseerd.

“Twee engagementen zijn gericht op het warm maken van jongeren voor technische beroepen en de bewustmaking rond de manier waarop zij samen met ons kunnen bijdragen aan de wereld van morgen. Via bedrijfsbezoeken en stages ontdekken ze de diversiteit van onze activiteiten en sectoren. Al te vaak heerst het idee dat technische beroepen voorbehouden zijn aan jongens maar dat is niet zo”, vertelt Eddy Vandersmissen, HR-directeur bij VINCI Energies in België.

Opleiding en ontwikkeling
De twee andere engagementen focussen op opleiding en ontwikkeling. Voor VINCI Energies is het niet alleen belangrijk om gekwalificeerde mensen aan te trekken, maar ook om haar medewerkers gedurende hun hele loopbaan te ontwikkelen en op te leiden. “We doen dit door opleidingsprogramma's aan te bieden en te investeren in permanente vorming. Dit laatste stemt ook overeen met één van onze waarden: verantwoordelijkheid. Als werkgever vinden we het namelijk belangrijk medeverantwoordelijk te zijn voor de blijvende inzetbaarheid van onze werknemers met wie wij een engagement zijn aangegaan”, aldus Eddy Vandersmissen.

Verantwoordelijkheid
Deze verantwoordelijkheid trekt VINCI Energies ook door in haar rol als grote bron van tewerkstelling op de arbeidsmarkt. “We stellen in België meer dan 2.700 mensen tewerk en hebben permanent meer dan 200 vacatures. VINCI Energies is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als werkgever en wil tegen 2030 oplossingen ontwikkelen en de best mogelijke tewerkstelling garanderen in lijn met de noden van de evoluerende arbeidsmarkt. De engagementen die we in het kader van het ‘Employer ready for the future of work’-label zijn aangegaan zullen we ook in de toekomst steeds hoog in het vaandel blijven dragen”, besluit Marc Lemaire.

CONTACT

Eddy Vandersmissen
HR Directeur VINCI Energies in België ​
+32 475 75 01 91
Eddy.vandersmissen @vinci-energies.com

Eddy Vandersmissen - HR-directeur bij VINCI Energies in België
Eddy Vandersmissen - HR-directeur bij VINCI Energies in België
 
 

Over VINCI Energies in België
In een wereld die constant in beweging is, focust VINCI Energies zich op netwerken, prestaties, energie-efficiëntie en data om sneller nieuwe technologieën uit te rollen, waarbij we ons voornamelijk richten op digitale transformatie en energietransitie. Met hun sterke lokale roots en wendbare organisatiestructuur geven de business units van VINCI Energies een boost aan de betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie van energie-, transport- en communicatie-infrastructuren, industrie, gebouwen en informatiesystemen.

In België is VINCI Energies actief in industriële automatisering, energie-, transport- en communicatie-infrastructuren, gebouwtechnieken, brandbeveiliging en facilitaire diensten via de merken Actemium, Axians, Cegelec, Omexom en VINCI Facilities, alsook via verschillende lokale merken. VINCI Energies in België telt 2.790 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van 565 miljoen euro.
www.vinci-energies.be

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be