VINCI Energies Belgium organiseert eerste editie van VINCI Environment Day

VINCI Energies Belgium organiseert eerste editie van VINCI Environment Day

Volledige team van 2.750 medewerkers engageert zich voor milieuambities van de groep VINCI

Brussel, 22/09/2020 — Op 22 september participeren alle 2.750 werknemers van VINCI Energies Belgium aan de VINCI Environment Day waarbij ze deelnemen aan verschillende initiatieven rond de milieuambities van de groep VINCI. Het doel van deze dag is tweeledig: enerzijds engageert het volledige bedrijf zich voor de drie centrale thema’s rond duurzaamheid en anderzijds zal deze dag de verdere ontwikkeling van het duurzaamheidsaanbod van VINCI Energies Belgium stimuleren. Een van de initiatieven is het uitrollen van de VINCI Environment Awards, een bedrijfsbrede ideeënwedstrijd rond duurzaamheid. 

De groep VINCI, waarvan VINCI Energies Belgium deel uitmaakt, definieerde een duidelijke ambitie en strategie rond de ecologische prioriteiten. Deze staan centraal tijdens de allereerste VINCI Environment Day op 22 september. Op deze dag wordt het volledige team van 2.750 medewerkers van VINCI Energies Belgium, verdeeld over 60 business units en 15 merken, ondergedompeld in de duurzaamheidsvisie van de groep door middel van interactieve sessies, workshops en keynotes. De dag staat ook in het teken van de verdere duurzame ontwikkelingen in het bedrijf en de ‘Green Offering’, het assortiment van duurzame oplossingen van VINCI Energies Belgium. 

Marc Lemaire, Managing Director van VINCI Energies Belgium is enthousiast over de organisatie van deze dag: “Door alle medewerkers van VINCI Energies Belgium te betrekken in de duurzaamheidsambities van VINCI, zorgen we ervoor dat ze een belangrijke rol spelen in onze klimaattransitie. Door het detecteren, stimuleren en implementeren van initiatieven van onze medewerkers zorgen we voor een toekomst waarin onze bedrijfsvoering relevant en vooral duurzaam blijft op de lange termijn. Het feit dat we hier een hele dag aan besteden, onderstreept ons engagement en onze ambitie om de ecologische prioriteiten van VINCI te realiseren.”

Klimaatambities
Tijdens de VINCI Environment Day kaderen alle onderwerpen in ten minste een van de drie klimaatambities van VINCI. Als eerste is er de focus op de klimaattransitie met de reductie van directe of indirecte CO₂-uitstoot en de duurzaamheid van infrastructuur, steden en regio’s. Hierbij is het doel om tegen 2030 een reductie van 40% van de koolstofemissies te realiseren en tegen 2050 volledig koolstofneutraal te worden. Vervolgens werkt VINCI rond de circulaire economie waarbij de analyse en het hergebruik van afval centraal staat. Daarbij streeft VINCI naar het gebruik van gerecycleerd materiaal en de verkleining van de consumptie van grondstoffen. Ten slotte wordt bij de categorie van leefmilieu ingezet op de bescherming van de biodiversiteit en de lucht-, water- en bodemkwaliteit. 

Bart Artois, Directeur Corporate Social Responsibilities & HSEQ van VINCI Energies Belgium: “Met VINCI Energies Belgium hebben we op dit moment al een beloftevolle reeks lopende projecten in onze ‘Green Offering’. Het verder ontwikkelen van deze ideeën zal niet alleen onze eigen duurzame ontwikkeling en CO-reductie bevorderen, maar ook die van onze partners en klanten.” 

VINCI Environment Awards 
Een van de initiatieven die tijdens de Environment Day worden uitgerold is de aftrap van de VINCI Environment Awards. Voor deze wedstrijd roept VINCI alle 220.000 medewerkers wereldwijd op om ideeën naar voren te brengen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de groep. Na stemrondes door de medewerkers zelf en beraadslaging door een gespecialiseerde jury worden de beste ideeën in de loop van 2021 bekroond met een VINCI Environment Award.

Over VINCI Energies in België
In een wereld die constant in beweging is, focust VINCI Energies zich op netwerken, prestaties, energie-efficiëntie en data om sneller nieuwe technologieën uit te rollen, waarbij we ons voornamelijk richten op digitale transformatie en energietransitie. Met hun sterke lokale roots en wendbare organisatiestructuur geven de business units van VINCI Energies een boost aan de betrouwbaarheid, veiligheid en efficiëntie van energie-, transport- en communicatie-infrastructuren, industrie, gebouwen en informatiesystemen.

In België is VINCI Energies actief in industriële automatisering, energie-, transport- en communicatie-infrastructuren, gebouwtechnieken, brandbeveiliging en facilitaire diensten via de merken Actemium, Axians, Cegelec, Omexom en VINCI Facilities, alsook via verschillende lokale merken. De groep telt 2.750 medewerkers en realiseert een jaarlijkse omzet van 580 miljoen euro.
www.vinci-energies.be 

Over VINCI 
VINCI is een wereldwijde speler op het gebied van concessies en contracten, met meer dan 222.000 werknemers in bijna 120 landen. Wij ontwerpen, financieren, bouwen en exploiteren infrastructuur en faciliteiten die het dagelijks leven en de mobiliteit voor iedereen helpen verbeteren. Omdat we geloven in allround prestaties, naast de economische en financiële resultaten, willen we op een ecologisch en maatschappelijk verantwoorde manier werken. En omdat onze projecten in het algemeen belang zijn, zijn wij van mening dat het bereiken van al onze belanghebbenden en het aangaan van de dialoog met hen essentieel is voor de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten. Het doel van VINCI is om op lange termijn waarde te creëren voor haar klanten, aandeelhouders, medewerkers en partners en voor de maatschappij in het algemeen.
www.vinci.com

Story image
Wendy Verheyden Marketing & Communication Manager, VINCI Energies Belgium

 

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Evoke
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel