Story Publishers lanceert De Vrijwillige Syndicus als antwoord op nijpend gebrek aan beroepssyndici

Online leer- en adviesplatform biedt ondersteuning voor groeiende groep niet-professionele syndici en vraagt aandacht voor breder probleem

Gent, 14 september 2023 - Story Publishers, een onderdeel van de internationale academische uitgeverij Brepols Publishers dat gespecialiseerd is in juridische publicaties, lanceert het online leer- en adviesplatform De Vrijwillige Syndicus. Bedoeling daarvan is om de groeiende groep mede-eigenaars die als niet-professioneel syndicus optreden in ons land bij te staan met kwalitatieve ondersteuning, informatie en advies. Tegelijk willen de initiatiefnemers de meer indirecte maatschappelijke gevolgen van het toenemende gebrek aan beroepssyndici aankaarten.

In België wonen ruim 3 miljoen mensen in een appartementsgebouw, bovendien komen er nog elke dag nieuwe appartementen bij. Op ruim 99% van die gebouwen, waaronder ook duizenden kleinere flatgebouwen, is de zogenaamde appartementenwet van toepassing. Die bepaalt dat elke mede-eigendom door een syndicus beheerd dient te worden, die instaat voor en wettelijk aansprakelijk is voor het technisch, administratief, financieel en juridisch beheer.

Knelpuntberoep

Maar, terwijl het aantal mede-eigendommen blijft toenemen, geldt dat voor de instroom aan nieuwe syndici een stuk minder - in die mate zelfs dat we ondertussen kunnen spreken van een knelpuntberoep. Een gevolg daarvan is dat de meeste beroepssyndici het beheer van vooral kleinere gebouwen steeds vaker aan zich laten voorbijgaan. Dit, gecombineerd met de kost die verbonden is aan een beroepssyndicus, maakt dat meer en meer mede-eigenaars zelf het beheer op zich nemen, als vrijwillige syndicus. Maar, dat is geen evidentie.

Deze niet-professionele syndici mogen het dan wel goed bedoelen, doorgaans weten ze niet of te weinig wat hun taken en opdrachten juist inhouden, wat er allemaal van hen verwacht wordt, welke wettelijke kaders van toepassing zijn, in welke mate ze aansprakelijk zijn, enzovoort. Dat is geen lachertje, en kan weleens voor onaangename verrassingen zorgen, zowel voor de syndicus als voor de andere betrokkenen - bijvoorbeeld wanneer een mede-eigenaar of de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) zelf schade lijdt door een fout van de syndicus, die daarvoor persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld”, stelt Peter Leyseele, ervaringsdeskundige en juridisch raadgever bij en drijvende kracht achter De Vrijwillige Syndicus. 
Peter Leyseele, drijvende kracht achter het nieuwe online leer- en adviesplatform De Vrijwillige Syndicus
Peter Leyseele, drijvende kracht achter het nieuwe online leer- en adviesplatform De Vrijwillige Syndicus

Geen toegang tot de juiste informatie

Want, terwijl het vaak over complexe aangelegenheden in gespecialiseerde materie gaat, die bovendien voortdurend evolueert en soms licht verschillende regels kent per gewest, zijn die niet-professionele syndici - die de taak meestal onbezoldigd uitvoeren - voor info en achtergrond vandaag grotendeels op zichzelf aangewezen. De weinige info die (online) te vinden is, is bovendien vaak onbetrouwbaar, onvolledig, niet meer van toepassing en/of niet op maat van een bepaalde concrete situatie. Daar wil De Vrijwillige Syndicus iets aan doen - geen overbodige luxe als je weet dat deze vrijwilligers dezelfde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dragen als hun geschoolde beroepscollega’s.

Broodnodige ondersteuning

Met ons uniek, all-in-one digitaal platform willen we de vrijwillige syndici in ons land de ondersteuning bieden die ze verdienen, met betrouwbare en kwalitatieve informatie en professioneel advies, maar ook vakliteratuur, casestudies, opleidingen ... Daarvoor kunnen we in de opstartfase al rekenen op een team van vijftien onafhankelijke, gespecialiseerde juridische en technische profielen uit heel Vlaanderen: advocaten, juristen, een architect, een energiedeskundige type A, een landmeter-expert, een verzekeringsspecialist… Daar zullen er de komende maanden nog bijkomen: de bedoeling is om vrijwillige syndici alles te bieden wat hen kan helpen om zich zo goed mogelijk van hun taak te kwijten”, vervolgt Peter Leyseele.

Het platform werkt met een jaarlijks abonnement, naargelang de noden van de mede-eigendom zijn er drie verschillende formules.

Indirecte gevolgen en sensibilisering

Daarnaast willen de initiatiefnemers ook aandacht vragen voor de meer indirecte gevolgen die het gebrek aan cruciale, correcte en online toegankelijke informatie en gespecialiseerde ondersteuning met zich meebrengen.

Een voorbeeld zijn de diverse premies en subsidies voor energetische renovatie waarop vastgoedeigenaars in ons land beroep kunnen doen om de verduurzaming van ons residentieel gebouwenpark te stimuleren. Vaak is het voor mede-eigenaars/syndici van een kleine mede-eigendom niet eenvoudig om daar hun weg in te vinden, als ze er al op de hoogte van zijn. Kleine mede-eigendommen dreigen zo de financiële ondersteuning of compensaties waar ze recht op hebben mis te lopen, met ook een tragere vergroening van ons patrimonium tot gevolg.

Daarom wil het team achter het platform ook sensibiliseren voor deze onrechtstreekse gevolgen van het tekort aan syndici en het gebrek aan betrouwbare informatie - iets waarvoor ze bij De Vrijwillige Syndicus al op de medewerking van enkele overheden kunnen rekenen, zo besluit Peter Leyseele.

 

Over Story Publishers

STORY Publishers maakt als juridische uitgeverij deel uit van de internationale, academische uitgeverij Brepols Publishers NV, en staat voor jarenlange ervaring, betrokkenheid, transparantie en vakmanschap in kwalitatieve publicaties en opleidingen

Story Publishers is een kennisonderneming voor de professionele markt, waar de klant sleutelinformatie vindt voor zijn beroepswerkzaamheden. Kennis en ervaring helpen STORY Publishers om haar rol als gatekeeper voor de professionele markt op een flexibele en creatieve manier in te vullen. Het aanbieden van juridische opleidingen (live, livestream en on demand) en het uitgeven van juridische publicaties behoren tot de kernactiviteiten.

STORY Publishers is een door de Orde van Vlaamse Balies erkende opleidingsverstrekker.

 

Contactpersonen: 

Peter LEYSEELE ​
peter@devrijwilligesyndicus.be

Valerie STORY
valerie.story@brepols.net 

 

Paul Geens

Paul Geens

PR consultant, Evoke

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be