SOS opvang: Monoma herhaalt oproep voor aangepast wettelijk kader rond tijdelijke herbestemming naar buitenlands voorbeeld

Zowel in Nederland, Frankrijk als andere Europese landen worden leegstaande panden succesvol herbestemd voor tijdelijke opvang

Antwerpen, 25 januari 2023 - Monoma, een tak van de Nederlandse vastgoedspecialist Mosaic World die tijdelijke woon-, werk- en opvangoplossingen aanbiedt in leegstaand vastgoed, herhaalt zijn oproep aan de verschillende overheden van ons land voor een vlottere tijdelijke herbestemming van vacante panden. Monoma kan zo een antwoord bieden op de aanslepende opvangproblematiek, die moeilijk te rijmen valt met het enorme leegstaande patrimonium in ons land, met name in Brussel, waar momenteel ongeveer een miljoen m² aan kantoorruimte niet gebruikt wordt.

Nauwelijks sanitaire of andere voorzieningen, ziektes als schurft, difterie en tbc die de ronde doen en recent ook een brand: de omstandigheden in het kraakpand in de Schaarbeekse Paleizenstraat, waar ondertussen een kleine duizend vluchtelingen, asielzoekers en daklozen samenhokken, liegen er niet om. Zelfs het Rode Kruis durft het gebouw niet meer in, uit vrees voor eigen veiligheid.

Succesvolle voorbeelden uit het buitenland

Nochtans kan het ook anders, zo bewijzen enkele voorbeelden uit onze buurlanden.

  • In Amersfoort (NL) bouwde Monoma een oud kantoorpand in samenwerking met de lokale overheden om tot woonruimte. Daar verblijven nu 129 mensen: 69 starters, 40 vluchtelingen en 20 daklozen. ​

    In totaal verblijven in Nederland ruim 2.000 Oekraïense vluchtelingen in panden die door Monoma tijdelijk herbestemd werden, plus zo’n 600 andere tijdelijke ‘gebruikers’. Daarnaast beheert Monoma er ongeveer 150 ‘workspaces’, waar ruimte is voor meerdere mensen.
  • In Nice (FR) worden enkele tientallen mensen, waaronder vluchtelingen, (tijdelijk) ondergebracht in een voormalig rusthuis dat door Monoma opnieuw bewoonbaar gemaakt werd in het kader van een publiek-private samenwerking met de lokale overheden.
  • Verder heeft Monoma ook in Sindal (DK) en Courbevoie (FR) succesvolle reconversieprojecten, al betreft het daar eerder werkruimtes en ateliers.

Daarnaast zijn er ook in andere Europese landen succesvolle projecten, of bestaat er uitgesproken interesse van de overheden om de handen in elkaar te slaan tegen leegstand.

In Spanje heeft de burgemeester van Madrid ons persoonlijk verzekerd te willen samenwerken, en in Finland kregen we onlangs bezoek van de minister van binnenlandse zaken”, verklaart Wouter Ommeslag, COO van Mosaic World.

Wettelijk obstakel in België

Ook in België zou Monoma die tijdelijke reconversie graag op grotere schaal toepassen, om zo een duurzame oplossing te vinden voor het gebrek aan opvangruimte. Maar, onze huidige wetgeving laat dat maar moeilijk toe: zo wordt vandaag in ons land, bij gebrek aan een aangepast kader, doorgaans het principe van de ‘bezetting ter bede' of overeenkomst van precair gebruik toegepast.

Deze is echter niet wettelijk omschreven en is momenteel volledig gebaseerd op jurisprudentie: de wetgeving bestaat de facto dus enkel bij de individuele mening van rechters en biedt absoluut geen zekerheid”, verklaart Mathias Germeau, commercieel manager bij Monoma België. 

In Nederland en Frankrijk daarentegen laten de wettelijke kaders toe om, onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk af te wijken van de stedenbouwkundige wetgeving en de bestemming van het gebouw in het bijzonder. 

Die tijdelijke bestemmingswijziging maakt het mogelijk om bijvoorbeeld kantoorgebouwen op heel korte termijn te transformeren naar woonruimte, zonder dat daarvoor een lange stedenbouwkundige vergunningsprocedure nodig is. Zo kan een kantoorpand op enkele weken tijd voor bewoning ingericht worden met tijdelijke douches, sanitair, keukens, enzovoort. Nog sneller zijn panden zoals leegstaande hotels, ziekenhuizen en rusthuizen, waar al die voorzieningen al aanwezig zijn”, vult Wouter Ommeslag aan. ​

Vandaar dus onze oproep aan de gewesten, die bevoegd zijn voor stedenbouwkundige materie, om die snelle tijdelijke bestemmingswijziging ook hier mogelijk te maken. Het zou een enorme en tegelijk volkomen realistische en haalbare stap zijn om mensonwaardige situaties zoals die van vandaag de wereld uit te helpen, en de opvangcrisis, die eigenlijk al jaren aansleept, ten gronde aan te pakken.

In totaal beheerde Mosaic World in haar bijna dertigjarige bestaan met succes al meer dan 100.000 ruimtes in ruim 10.000 gemeenschapsprojecten.

 

Over Monoma

Monoma is een onderdeel van Mosaic World, een van oorsprong Nederlandse vastgoedspeler die in 1993 opgericht werd en via zijn vijf merken - B-right, Monoma, NewNewNew, Plaza en Watchtower Solutions - verschillende, vaak tijdelijke woon- en werkoplossingen aanbiedt in nieuw en bestaand vastgoed. Elk merk heeft daarbij een andere focus, voor Monoma is dat de tijdelijke reconversie van leegstaande panden.. 

Leegstaand vastgoed kan verschillende risico’s met zich meebrengen: van fiscaal tot technisch, sociaal en economisch. Monoma biedt vastgoedeigenaars een oplossing voor hun (tijdelijk) leegstaand vastgoed door hen samen te brengen met potentiële bewoners en gebruikers: pas afgestudeerden, jonge koppels of andere mensen die met een beperkt budget in de stad willen wonen, kunstenaars die snel een studio of atelier nodig hebben, mensen die op korte termijn onderdak zoeken … Daarbij wordt steeds naar meerwaarde gezocht voor alle betrokken partijen: eigenaars, bewoners én omwonenden.

Concreet fungeren de projectconsultants van Monoma als verbinding tussen eigenaars, overheden en de markt. Ze regelen alles: van vergunningen en contracten tot en met het beheer van het gebouw en de relatie met de gemeenschap. Monoma is actief in negen landen: België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Finland, Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. 

 

Over Mosaic World

Mosaic World is een van oorsprong Nederlandse vastgoedspeler die in 1993 werd opgericht en momenteel ruim 250 medewerkers telt, verspreid over dertien kantoren in negen landen: Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Denemarken, Finland, Ierland en het VK. In zijn bijna dertigjarig bestaan beheerde Mosaic World alles tezamen meer dan 100.000 ruimtes in ruim 10.000 gemeenschapsprojecten. 

Via zijn vijf merken - B-right, Monoma, NewNewNew, Plaza en Watchtower Solutions - biedt Mosaic World verschillende moderne, vaak tijdelijke woon- en werkoplossingen aan in nieuw en bestaand vastgoed, met het oog op meerwaarde voor zowel eigenaars, bewoners als omwonenden. Door beter gebruik te maken van bestaande ruimte en infrastructuur wil Mosaic World alternatieven bieden in een veranderende samenleving, die bovendien kampt met uitdagingen zoals een vaak oververhitte vastgoedmarkt en een gebrek aan betaalbare woon-, werk- en opvangmogelijkheden. Mosaic World biedt zo een antwoord op een reële politieke en maatschappelijke behoefte.

Onder het motto ‘Reshaping Urban Living Together’ wordt er vanuit het hoofdkantoor in Eindhoven gewerkt rond drie belangrijke pijlers: reliable living, connected living en sustainable living. Dienstverlening, verbinding, communicatie en constante vernieuwing en optimalisering staan daarbij steeds centraal.

Paul Geens

Paul Geens

PR consultant, Evoke

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be