Siemens verhoogt en versnelt duurzaamheidsdoelstellingen en -investeringen

  • 46 procent CO2-reductie in de eigen bedrijfsactiviteiten sinds 2019
  • Ambitieuze doelstellingen: 55 procent fysieke CO2-reductie tegen 2025 en 90 procent tegen 2030
  • 150 miljoen ton emissies vermeden bij klanten dankzij Siemens-producten en -oplossingen verkocht in boekjaar 2022
  • Investering van 650 miljoen euro voor de decarbonisatie van de eigen bedrijfsactiviteiten tegen 2030
  • Investering van 280 miljoen voor opleiding en permanente vorming van het eigen personeel in boekjaar 2022

Siemens neemt op vlak van duurzaamheid al vele jaren een pioniersrol op zich en versnelt voortdurend haar inzet. Met de publicatie van het duurzaamheidsrapport (ESG - Environmental, Societal and Corporate Governance) voor boekjaar 2022 kondigt de onderneming nieuwe, nog ambitieuzere doelstellingen aan voor de eigen decarbonisatie samen met uitgebreide investeringen. Siemens maakt eveneens de emissies bekend die werden vermeden dankzij de Siemens-producten en -oplossingen verkocht in boekjaar 2022. Dit vertegenwoordigt een reductie van zo’n 150 miljoen ton, op basis van een geactualiseerde berekeningsmethode voor de toekomstige impact in overeenstemming met de principes van de Greenhouse Gas (GHG) Protocol Reporting Standard. 

“Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van onze strategie. We zijn een technologieonderneming met een uniek portfolio die haar klanten wil ondersteunen bij hun steeds verder reikende ESG-ambities. Zoals vandaag uit onze versnelde doelstellingen en uitgebreide investeringen blijkt, is duurzaamheid diep verankerd in onze bedrijfsactiviteiten, investeringsbeslissingen en Corporate Governance", aldus Roland Busch, President en CEO van Siemens AG. 
“We zijn er vast van overtuigd dat technologie een sleutelfactor is om vorm te geven aan een duurzame toekomst. Aan de hand van het DEGREE-raamwerk - onze 360-gradenbenadering voor het bepalen van ESG-prioriteiten - zetten we volop in op een betere toekomst door meer te doen met minder. Om dit doel te realiseren, investeren we in ons portfolio en schakelen we onze technologieën in voor onze eigen bedrijfsactiviteiten. Tegelijkertijd helpen onze producten en oplossingen onze klanten bij de realisatie van hun duurzaamheidsdoelstellingen en het aangaan van hun specifieke uitdagingen. Zo vermenigvuldigen we de impact voor de ruggengraat van onze economie en samenleving", aldus Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer en lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG.

DEGREE: 360-gradenbenadering voor milieu, maatschappij en Governance (ESG)

Siemens definieert haar ESG-doelstellingen in het strategische DEGREE-raamwerk. Hiertoe hanteert de onderneming een holistische benadering voor zes actiedomeinen: Decarbonisatie, Ethiek, Governance, Resource efficiency, Equity (gelijke behandeling, participatie en respect) en Employability (inzetbaarheid van alle medewerkers) - aan de hand van strenge en meetbare criteria.

Decarbonisatie: aanzienlijke vooruitgang, nieuwe doelstellingen en uitgebreide investeringen

In de eigen inspanningen voor klimaatbescherming heeft Siemens een aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het realiseren van een net zero emissie voor de eigen bedrijfsactiviteiten tegen 2030 en bij het verminderen van de operationele CO2-emissies met 46 % ten opzichte van referentiejaar 2019. De onderneming wil de vermindering van de koolstofuitstoot aanzienlijk versnellen en heeft daartoe als tussentijdse doelstelling gesteld om de fysieke CO2-emissies van haar eigen bedrijfsactiviteiten tegen het einde van het boekjaar 2025 met 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 2019. Siemens verhoogt bovendien de eigen doelstelling voor fysieke CO2-reductie tegen 2030 van 50 procent naar 90 procent (ten opzichte van 2019). Om dit doel te realiseren, investeert Siemens 650 miljoen euro in de eigen decarbonisatie tegen 2030, voornamelijk door eigen technologie toe te passen. Door zich te verbinden tot het Science Based Targets-initiatief (SBTi) ondersteunt Siemens de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs en levert de onderneming een positieve bijdrage aan het beperken van de klimaatverandering tot 1,5 graden Celsius. Siemens heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld door het stortafval met 12 % te verminderen en het aandeel van materiaalrecyclage in het totale afvalvolume tot 84 % te verhogen in boekjaar 2022.

Duurzame inzetbaarheid: investeren in onze medewerkers

Bovendien investeert Siemens in haar medewerkers en verbindt de onderneming zich tot levenslang leren, gelijke behandeling, en welzijn. In boekjaar 2022 heeft elke Siemens-medewerker gemiddeld ongeveer 21 digitale leeruren voltooid, wat zo’n 14 uur meer is dan in referentiejaar 2020. In het kader van deze inspanningen heeft Siemens in boekjaar 2022 zo’n € 280 miljoen geïnvesteerd in opleiding en permanente vorming. De onderneming heeft haar doelstelling voor het jaarlijkse gebruik van het digitale leeraanbod verhoogd tot 25 digitale leeruren tegen het einde van boekjaar 2025.

Duurzaam ondernemen als grootste hefboom voor decarbonisatie en klimaatbescherming

Siemens heeft als onderneming een grote rol te spelen als het gaat over milieubescherming en decarbonisatie door de impact van de Siemens-technologie en -producten bij klanten.

Ook in boekjaar 2022 heeft Siemens door de inzet van haar portfolio klanten en partners - wereldwijd en in tal van sleutelsectoren - in staat gesteld aanzienlijke reducties van hun CO2-emissies te realiseren. Zo zullen de producten en oplossingen die Siemens in boekjaar 2022 aan haar klanten verkocht heeft, tijdens hun levenscyclus vermijden dat er zo’n 150 miljoen ton broeikasgassen wordt uitgestoten. Dit is een hoeveelheid die 13 keer hoger is dan de 12 miljoen ton broeikasgasemissies gegenereerd tijdens het productieproces - van de winning van grondstoffen tot aan de fabriekspoort (Scope 1, Scope 2 en Scope 3 upstream).

Voor de berekening van de vermeden emissies bij klanten door alle in een fiscaal jaar verkochte producten en oplossingen over hun gehele gebruiksfase, past Siemens een bijgewerkte methodologie toe, die gebaseerd is op de GHG Protocol Reporting Standard voor downstream Scope 3-emissies. Berekend volgens deze methodologie versnelt Siemens de CO2-reductie bij zijn klanten tot 150 miljoen ton tegenover 138 miljoen ton volgens de vergelijkbare methodologie voor het fiscale jaar 2021.

Meer info vindt u via de perswebsite van Siemens.

Over Siemens AG
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.

Katrien Valkiers

Katrien Valkiers

Head of Communications, Siemens Belgium

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be