Siemens ontwikkelt een voor de sector toonaangevend softwarepakket voor netbeheer en netto-nulemissies

  • Open en interoperabel softwarepakket verzekert netstabiliteit, economische efficiëntie, en het beheer van steeds complexere stroomnetten
  • Met deze nieuwe software verlopen netsimulaties tot 6 maal sneller en verhoogt de efficiëntie van netbeheerstaken met 85 procent
  • Holistische digitale tweeling voor planning, simulatie en realtime exploitatie van stroomnetten
  • Lancering van co-innovatie om samen met klanten om productroutekaarten uit te tekenen en netto-nulemissies te realiseren

In een primeur voor de sector heeft Siemens Smart Infrastructure een open, modulair softwarepakket voor stroomnetbeheeraangekondigd om de uitdaging van de steeds kritieker wordende energietransitie aan te gaan. Het softwarepakket vormt zowel voor gevestigde energiespelers als voor opkomende partijen een baanbrekende oplossing, omdat het hen in staat stelt snel, responsief en flexibel bestaande en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Siemens heeft al aanzienlijke stappen gezet in de optimalisering van zijn aanbod voor gegevensbeheer van slimme meters, zoals een cloudgebaseerde optie of de verbetering van de taakefficiëntie met 85 procent door de volledige herdefiniëring van de gebruikerservaring. Dankzij de Siemens-software kunnen klanten voortaan tot zesmaal sneller netbeveiligingssimulaties uitvoeren, wat nutsbedrijven helpt om hun elektriciteitsnetten beter te plannen, te exploiteren en te onderhouden. Alle toekomstige modules van het Siemens-softwarepakket zullen volgens specifieke ontwerpprincipes ontwikkeld worden om naadloos op elkaar aan te sluiten en responsiviteit te verzekeren. Tezelfdertijd houden ze stroomnetten cyberbestendig en creëren ze een digitale tweeling voor planning, simulatie, realtime exploitatie en onderhoud van deze stroomnetten.

“De snelheid en schaal van de transformatie van het energiesysteem zijn zonder voorgaande, met een exponentiële groei van gedistribueerde energiebronnen (DER’s). Stroomnetten vormen het kloppende hart van een duurzaam energiesysteem en worden steeds complexer. Zonder open, modulaire en interoperabele software kunnen kunnen deze complexiteit niet langer het hoofd bieden”, aldus Sabine Erlinghagen, CEO van Grid Software bij Siemens Smart Infrastructure. “Met de introductie van het meest omvattende softwarepakket op de markt tot op heden, nemen we het voortouw in de transformatie van de stroomnetten van de toekomst en bereiden ze voor op een 100 procent hernieuwbare wereld. We zijn er ons van bewust dat we deze energietransitie niet alleen kunnen realiseren en werken nauw samen met klanten en partners.”

Co-innovatie samen met onze partners ​ ​
Siemens kondigde ook aan dat het met toonaangevende spelers uit de sector zal samenwerken om stroomnetbeheer samen opnieuw uit te vinden. De partners ontwikkelen vanuit een visie van co-innovatie samen nieuwe methodes voor naadloze planning, exploitatie, onderhoud en optimalisering van stroomnetten. De nauwe samenwerking met klanten die gebruikmaken van Siemens-software bevordert de snellere introductie en integratie. Vandaag behoren bedrijven zoals CESC Limited (India), CMY Solutions (VS), Elvia (Noorwegen), Hawaiian Electric (VS), IRETI (Italië), KNG-Kärnten Netz GmbH (Oostenrijk), Quanta Technology (VS), Stadtwerke Flensburg (Duitsland) en Statnett (Noorwegen) tot de partners.

Siemens staat ook open voor complementaire productpartners die samen willen innoveren op het domein van stroomnetsoftware en zal zijn partnernetwerk verder uitbouwen voor de end-to-end-ondersteuning van klantenworkflows.

Dringende noodzaak tot digitalisering ​
Eén blik op het energielandschap maakt meteen de dringende noodzaak duidelijk om meer intelligentie te introduceren in een omvattend en complex systeem dat de ruggengraat van onze economieën vormt. Verwacht wordt dat tegen 2050 het elektriciteitsverbruik wereldwijd zal verdubbelen Tot 2030 voorspelt Guidehouse Insights een verzevenvoudiging van de jaarlijkse groei van nieuwe gedistribueerde energiebronnen (DER’s)met wisselende elektriciteitsinjectie en -vraag. In 2020 werden er vijf miljoen gedistribueerde systemen aan de vraag- en aanbodzijde toegevoegd. De DER's zijn doorgaans op laagspanningsnetten aangesloten, waar netbeheerders tot dusver nog niet veel transparantie hebben gerealiseerd. Wegens de intermitterende aard van de DER's is het voor netbeheerders veel moeilijker om het stroomnet te beheren en om te voorspellen wat er zal gebeuren.

“Traditionele investeringen in hardware alleen zullen niet volstaan om de complexiteit van de hedendaagse energiesystemen het hoofd te bieden. We hebben nood aan disruptieve en snelle veranderingen waarbij investeringen in software voorop staan om ons te helpen de grote sprong voorwaarts naar groene energie te maken, weg van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. We zijn dit pad van de volledige transformatie van ons aanbod ingeslagen en we willen onze visie van autonome netexploitatie versneld verwezenlijken", aldus Erlinghagen.

Experts verwachten een verdubbeling van het marktvolume voor netsoftware - van 8 miljard USD in 2019 tot zo’n 17 miljard USD in 2028. In 2021 heeft Siemens Smart Infrastructure zich op Capital Market Day verbonden tot de verdubbeling van de inkomsten uit digitale activiteiten - van 750 miljoen EUR in boekjaar 2021 tot 1,5 miljard EUR in boekjaar 2025.

Siemens is nu reeds een toonaangevende leverancier van software voor stroomnetbeheer. Ongeveer 70 procent van 's werelds elektriciteitsverbruik, ofwel 16.000 terawattuur per jaar, stroomt reeds door infrastructuur ontwikkeld met behulp van simulaties door Siemens-software voor stroomnetbeheer. Vandaag zijn er wereldwijd 1.300 op Siemens-software gebaseerde controlecentersystemen operationeel die voor honderden miljoenen mensen het licht laten branden. Met ongeveer 100 miljoen geïnstalleerde slimme meters, ingezet door meer dan 200 nutsbedrijven wereldwijd, is de EnergyIP-software voor metergegevensbeheer een rijke bron van gegevens over laagspanningsnetten.

Modulair, naadloos aanbod ​
Met de nieuwe netsoftware kunnen energiebedrijven eenvoudig en snel slimme technologie implementeren voor de planning en het beheer van hun stroomnetten. Deze IT-upgrades zullen sneller en voordeliger zijn dan investeringen in hardware. Dankzij de modulaire aanpak sluiten de onderdelen altijd naadloos op elkaar aan en kunnen ze worden afgestemd op maat van de individuele behoeften van netbeheerders. Door de naadloze integratie van IT- en OT-elementen, dankzij één uniform netwerkmodel, kunnen klanten gegevens eenvoudig synchroniseren tussen hun IT- en OT-systemen, waaronder hun netplanningssoftware, metergegevensbeheerssystemen, geografische informatiesystemen (GIS) en geavanceerde distributiebeheerssystemen (ADMS), en vervolgens workflows van begin tot eind optimaliseren. Inzichten verworven op basis van analyses en artificiële intelligentie (AI) worden rechtstreeks in acties omgezet, wat tot een aanzienlijke verbetering van de netexploitatie leidt. Dit maakt een verschuiving van een deterministische naar een probabilistische beheersbenadering mogelijk, noodzakelijk voor de integratie van een groot aantal gedistribueerde energiebronnen. Bovendien voldoet Siemens voor zijn volledige stroomnetaanbod aan bijzonder strenge cyberbeveiligingseisen, beveiligingsnormen en regelmatige beveiligingsupdates.

Dit persbericht is samen met beeldmateriaal beschikbaar op https://sie.ag/3KGOzaK

Meer informatie over Siemens Smart Infrastructure kunt u vinden op www.siemens.com/smartinfrastructure

Over Siemens Siemens Smart Infrastructure (SI)
Siemens Smart Infrastructure (SI)
 geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 70.400 medewerkers in dienst.

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be