Siemens Healthineers en AZ Delta werken aan collaboratief platform om personeelstekort in medische beeldvorming op te vangen

Remote scanassistentie kan onderzoekskwaliteit verbeteren, wachttijden verlagen en zorgnabijheid verhogen

Groot-Bijgaarden, 19 januari 2023 - Siemens Healthineers België en AZ Delta gaan samenwerken aan een collaboratief digitaal platform dat Belgische ziekenhuizen in staat moet stellen om bij elkaar scanassistentie vanop afstand te boeken en uit te voeren. Via het WeScan-platform, dat gisteren werd voorgesteld tijdens een event van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs, zullen ziekenhuizen op termijn hun beschikbare technologen medische beeldvorming ter beschikking kunnen stellen om remote MRI-onderzoeken uit te voeren voor andere ziekenhuizen of om minder ervaren technologen te assisteren. Door op die manier vraag en aanbod op elkaar af te stemmen, kan het platform een antwoord bieden op het nijpend personeelstekort in de medische beeldvorming, terwijl de kwaliteit van onderzoeken verbetert, de wachttijden afnemen en de zorgnabijheid voor de patiënt toeneemt.

Belgische ziekenhuizen investeerden de laatste jaren sterk in extra MRI-scanners om clinici te ondersteunen betere diagnoses te stellen en op die manier de patiënt een nog betere gezondheidszorg te kunnen bieden. Jammer genoeg worden steeds meer van deze scanners regelmatig uitgeschakeld omdat er gewoonweg geen technoloog medische beeldvorming (TMB) beschikbaar is om de scan uit te voeren, en ter plaatse de patiënt te begeleiden en informeren tijdens het onderzoek. Zonder technoloog is er geen scan en dus lopen de wachttijden voor de patiënten en de effectieve diagnose verder op.

“De beschikbare mankracht stijgt niet evenredig met de werklast”, vertelt Filip Rommelaere, Head of Digital, Automation and Value Partnerships bij Siemens Healthineers. “Het aantal onderzoeken zit in de lift, maar er zijn steeds minder mensen om deze uit te voeren. De wachttijden voor patiënten worden daardoor langer, of reeds geplande afspraken moeten plots uitgesteld worden. Daarnaast is er het nieuw fenomeen van MRI-shoppen dat de kop opsteekt, waarbij patiënten bij verschillende ziekenhuizen een scan reserveren om toch maar sneller bediend te worden. Hierdoor worden afspraken niet ingevuld en gaat de situatie van kwaad naar erger.”

Technologen op afstand

Siemens Healthineers en AZ Delta uit Roeselare willen daarom samen een initiatief opzetten dat, door samenwerking tussen Belgische ziekenhuizen onderling, toelaat om de beschikbare technologen efficiënter in te zetten. De partners willen dit doen met behulp van WeScan, een “collaboratief digitaal platform” dat ziekenhuizen toelaat om bij elkaar “technologen op afstand” in te zetten. Het platform is gestoeld op de syngo Virtual Cockpit-technologie van Siemens Healthineers, die het scannen door een technoloog vanop afstand mogelijk maakt. Niet alleen worden technologen dankzij het platform optimaal ingezet, de zorg wordt ook dichter bij de patiënten gebracht, die zich nu in een nabijgelegen ziekenhuis kunnen beroepen op de expertise van technologen elders in België. Bovendien laat het platform ook toe om reeds gemaakte investeringen van de gezondheidssector in MRI-technologie beter te laten renderen.

40% meer capaciteit

“Minder ervaren technologen kunnen via het platform ook ondersteuning op afstand van meer gespecialiseerde technologen inroepen om complexe MRI-scans voor cardiologie of neurologie optimaal te maken, waardoor vermeden wordt dat patiënten een tweede scan moeten ondergaan”, vertelt Dr. Kristof De Smet, diensthoofd radiologie van AZ Delta, waar de Virtual Cockpit reeds gebruikt wordt over verschillende campussen.
Technologen kunnen met behulp van het platform bovendien ook voor het eerst thuiswerken, wat bijvoorbeeld perspectieven biedt voor flex-jobs of andere mogelijkheden”, gaat Filip Rommelaere verder. “Zo heeft de introductie van onze remote scanningtechnologie in de Amerikaanse staat Pennsylvania toegelaten om de capaciteit van 15 MRI-scanners op 12 verschillende locaties na 6 maanden met 40% te verhogen door ze via een centrale cockpit te ondersteunen.”

De partners onderstrepen het collaboratieve karakter van WeScan.

“Veel bedrijven spelen in op de schaarste van zorgprofielen met het oog op een lucratieve business, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit en continuïteit in de zorg. Dat doen wij niet. Integendeel, wij investeren met overtuiging in opleiding en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Dit is essentieel, zeker in de snel evoluerende zorgcontext waar we met RADar, het leer en innovatiecentrum van AZ Delta, veel opportuniteiten zien, steeds vanuit een partnerschapfilosofie”, vertelt Dr. Kristof De Smet.

Pilootproject

Siemens Healthineers en AZ Delta kondigden de uitrol van WeScan en de ambitie om het platform samen uit te bouwen gisteren aan tijdens een event van de Belgische Vereniging van Ziekenhuisdirecteurs. De partners starten hierbij met een pilootproject en hebben de ambitie om de krachten te bundelen in een daadwerkelijk, verder uit te werken partnerschap.

“De bedoeling is dat AZ Delta en een ander Belgisch ziekenhuis zo snel mogelijk een eerste softwareversie van het WeScan-platform in gebruik nemen om remote scans bij elkaar te reserveren en deze daarna op een zorgvuldige wijze uit te voeren. Tijdens deze opstartfase zullen we zelf de functionaliteit van het platform verder op punt stellen en waar nodig aanpassingen doorvoeren naargelang de behoeften en de verwachtingen. Het is in deze fase dus een pilootproject, in goede samenwerking tussen Siemens Healthineers en AZ Delta dat van nabij opgevolgd zal worden en met een gezamenlijke ambitie naar de toekomst toe. Andere ziekenhuizen met een MRI kunnen zich ondertussen ook aanmelden om in een volgend stadium van dit project in te stappen”, besluit Filip Rommelaere.

V.l.n.r. Maarten Clinckaert, Carl Laurent, Kristof De Smet, Filip Rommelaere

 

Over Siemens Healthineers
Siemens Healthineers AG (Beursgenoteerd in Frankfurt, Duitsland: SHL) is een voortrekker in de creatie van doorbraken in de gezondheidszorg. Voor iedereen. Overal. Als toonaangevend medisch technologiebedrijf met hoofdkantoor in Erlangen, Duitsland, ontwikkelen Siemens Healthineers en zijn regionale bedrijven voortdurend hun product- en dienstenportfolio, met AI-ondersteunde toepassingen en digitale aanbiedingen die een steeds belangrijkere rol spelen in de volgende generatie medische technologie. Deze nieuwe toepassingen versterken de basis van het bedrijf in in-vitro diagnostiek, beeldgeleide therapie, in-vivo diagnostiek en innovatieve kankerzorg. Siemens Healthineers levert ook een reeks diensten en oplossingen om zorgverleners beter in staat te stellen hoogwaardige en efficiënte zorg te verlenen. In het fiscale jaar 2022, dat eindigde op 30 september, behaalde Siemens Healthineers, dat wereldwijd ongeveer 69.500 werknemers telt, een omzet van ongeveer 21,7 miljard euro en een aangepaste EBIT van bijna 3,7 miljard euro. Meer informatie is beschikbaar op www.siemens-healthineers.com en www.siemens-healthineers.be.

Over AZ Delta
AZ Delta is een ziekenhuis met 1.369 erkende bedden en uitgebreide faciliteiten voor daghospitalisatie, waar 416 artsen en 4.075 medewerkers zich elke dag inzetten voor de best mogelijke zorg aan de patiënten. De werking is uitgebouwd vanuit vier campussen die, na een fusietraject, vandaag een complementair geheel vormen, in goede samenwerking met de eerste lijn. In Torhout en Menen is er een “community based hospital” uitgebouwd, met basiszorg, dicht bij de bevolking. In Roeselare is er een campus voor planbare zorg en een campus waar de complexe of hoogtechnologische zorg geconcentreerd wordt. De dienst medische beeldvorming van AZ Delta beschikt o.m. over 3 MRI toestellen, 5 state of the art CT toestellen, 2 Cone Beam Computed Tomgraphy toestellen, 1 interventionele zaal en klassieke RX, echo en mammografie toestellen. De dienst medische beeldvorming heeft een werking met duidelijke subspecialisatie uitgebouwd. RADar is het leer – en innovatiecentrum van AZ Delta waar de focus gericht wordt op het valoriseren van inzichten uit onderzoek, innovatie en data, zowel ten aanzien van diagnostiek en zorg voor patiënten, als ten aanzien van het ondersteunen van gezondheid en het vermijden van ziekte.

Niels van Velde

Niels van Velde

Senior PR Consultant, Evoke

Veerle Demeyer

Head of Communication, Siemens Healthineers

AZ Delta

Kristien Beuselinck
Coördinator pers en communicatie

​ t ​ +32 (0)51 23 77 19 ​ ◦ m ​ +32 (0)490 11 73 85
e
kristien.beuselinck@azdelta.be ◦ w www.azdelta.be
Deltalaan 1 ​ ◦ 8800 Roeselare

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be