Siemens bouwt een van Duitslands grootste koolstofvrije waterstofcentrales in Wunsiedel

zf (7).png
  • De Beierse minister-president dr. Markus Söder geeft het startschot voor het H2-pilootproject voor de energietransitie in Duitsland
  • Met een elektrisch vermogen van 8,75 megawatt wordt het een van Duitslands grootste koolstofvrije waterstofcentrales
  • Siemens Financial Services, Rießner Gase GmbH en SWW Wunsiedel GmbH investeren in de beheersmaatschappij WUN H2 van Wunsiedel
  • De ingebruikname van de centrale volgt in 2022 met een jaarlijkse productie tot 1.350 ton waterstof en een CO2-besparing tot 13.500 ton
  • WUN H2 zal Noord-Beieren, Thüringen en de aangrenzende regio van Tsjechië van waterstof voorzien 

Startschot voor een van de grootste groene waterstofprojecten in Duitsland: De officiële spadesteek in Wunsiedel luidde het begin in van de bouw van een waterstofcentrale met een capaciteit van 8,75 megawatt. De vestiging zal tot 1.350 ton waterstof per jaar produceren met behulp van uitsluitend hernieuwbare energie, bijvoorbeeld uit zonne- of windenergie. Er is een CO2-besparing tot 13.500 per jaar mogelijk wanneer de gewonnen waterstof wordt gebruikt voor transport en industrie. ​ Siemens Smart Infrastructure is de hoofdaannemer voor de volledige centrale. Siemens Financial Services (SFS) neemt deel aan de aandelenfinanciering en heeft een aandeel van 45 procent in de beheersmaatschappij WUN H2 GmbH. De elektrolyzer wordt geleverd door Siemens Energy. De spadesteek luidde de start in van de bouw van dit pilootproject, in aanwezigheid van dr. Markus Söder, minister-president van Beieren, Hubert Aiwanger, Beiers minister van Economische Zaken, Regionale Ontwikkeling en Energie, Thorsten Glauber, Beiers minister van Milieu- en Consumentenbescherming, professor dr. Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer van Siemens, dr. Philipp Matthes en dr. Thilo Rießner, algemeen directeurs van WUN H2, Nicolas Lahovnik, burgemeester van Wunsiedel, Marco Krasser, algemeen directeur van SWW Wunsiedel, en Andreas Schmuderer, projectmanager van Siemens. 

De minister van Economische Zaken, Hubert Aiwanger, zei: “Het WUN H2-project levert een belangrijke bijdrage aan de omzetting van de waterstofstrategie van Beieren. Groene waterstof ‘Made in Bavaria’ getuigt van binnenlandse technologische expertise en lokale waardecreatie verhoogt de acceptatie.” ​ Minister van Milieu, Thorsten Glauber, voegde hieraan toe: “Waterstof is een belangrijke technologie op weg naar een klimaatneutrale toekomst. De energietransitie zal pas slagen als er veel innovatieve benaderingen zijn, zoals in Wunsiedel.” Volgens een recente analyse van de OESO zal de wereldwijde energievraag tegen 2050 naar schatting met 80 procent zijn toegenomen. Om aan deze vraag tegemoet te komen en tegelijkertijd de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan, zullen enorme investeringen nodig zijn in de opwekking van schone energie, energiedistributie en digitalisering. Daartoe moeten alle energieverbruikende sectoren, waaronder transport en industrie, hun inspanningen op het gebied van het koolstofvrij maken voortzetten.

De centrale zal worden gebouwd in het energiepark van Wunsiedel en zal verbonden zijn met de bestaande batterijopslagfaciliteit van Siemens en de aangrenzende industriële ondernemingen. Die kunnen de restwarmte gebruiken of de zuurstof die bij elektrolyse wordt afgesplitst. Deze “connected” infrastructuur zal als model dienen voor heel Duitsland. 

“De omschakeling van onze energievoorziening naar nieuwe, klimaatneutrale energiebronnen is een van de belangrijkste doelstellingen van de energietransitie. Waterstof speelt daarbij een belangrijke rol”, stelt professor dr. Ralf P. Thomas - CFO bij Siemens, bij de eerste spadesteek. “In dit opzicht is Wunsiedel met zijn bestaande decentrale energiesysteem en het gebruik van digitale technologie een pilootproject voor een duurzame energietoekomst.” Digitalisering en duurzaamheid staan bij Siemens steeds meer centraal in de bedrijfsactiviteiten. Op een evenement voor investeerders stelde Siemens zijn nieuwe ‘Degree’-kader voor duurzaam engagement op het vlak van milieu, maatschappij en governance voor. 

Voor het project in Wunsiedel staat SFS, de financieringstak van Siemens, in voor de commerciële projectontwikkeling en de structurering van de financiering. SFS heeft een aandeel van 45 procent in de beheersmaatschappij van het project, WUN H2. Rießner Gase GmbH heeft ook 45 procent in handen en Stadtwerke Wunsiedel (SWW) de resterende 10 procent. Tegelijkertijd kon SFS de projectfinanciering op non-recoursebasis implementeren, d.w.z. zonder tegenaansprakelijkheid tegenover de aandeelhouders, met UmweltBank als externe kredietverstrekker om de financiering van het project veilig te stellen. “WUN H2 is een proefproject voor Duitsland dat innovatieve technologie in de praktijk zal brengen en uiteindelijk de haalbaarheid van de industriële productie van groene waterstof zal bewijzen. Ons concept is schaalbaar en eenvoudig in te voeren op andere locaties. Als elke stad zijn eigen H2-centrale zou hebben, zou de energietransitie al veel verder staan”, aldus dr. Philipp Matthes, algemeen directeur van WUN H2 GmbH. Als waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse van water door enkel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken voor dit proces, wordt het aangeduid als ‘groen’, met andere woorden koolstofvrije waterstof. De centrale in Wunsiedel gebruikt de meest geavanceerde elektrolyzer van Siemens Energy. “Groene waterstof speelt een cruciale rol, vooral in het koolstofvrij maken van industrieën en de transportsector”, aldus dr. Christian Bruch, CEO van Siemens Energy AG. “Met onze nieuwste generatie elektrolyzers blijven we deze technologie commercialiseren. De centrale levert niet alleen groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, maar maakt ook optimaal gebruik van de resulterende bijproducten, zuurstof en restwarmte.”

De spadesteek luidde de start in van de bouw van dit pilootproject, in aanwezigheid van dr. Markus Söder, minister-president van Beieren, Hubert Aiwanger, Beiers minister van Economische Zaken, Regionale Ontwikkeling en Energie, Thorsten Glauber, Beiers minister van Milieu- en Consumentenbescherming, professor dr. Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer van Siemens, dr. Philipp Matthes en dr. Thilo Rießner, algemeen directeurs van WUN H2, Nicolas Lahovnik, burgemeester van Wunsiedel, Marco Krasser, algemeen directeur van SWW Wunsiedel, en Andreas Schmuderer, projectmanager van Siemens.
De spadesteek luidde de start in van de bouw van dit pilootproject, in aanwezigheid van dr. Markus Söder, minister-president van Beieren, Hubert Aiwanger, Beiers minister van Economische Zaken, Regionale Ontwikkeling en Energie, Thorsten Glauber, Beiers minister van Milieu- en Consumentenbescherming, professor dr. Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer van Siemens, dr. Philipp Matthes en dr. Thilo Rießner, algemeen directeurs van WUN H2, Nicolas Lahovnik, burgemeester van Wunsiedel, Marco Krasser, algemeen directeur van SWW Wunsiedel, en Andreas Schmuderer, projectmanager van Siemens.

De waterstof wordt via vrachtwagentrailers geleverd aan lokale en regionale eindafnemers voor lokale distributie, voornamelijk in de regio’s Oberfranken, Oberpfalz, Thüringen en Saksen, en West-Bohemen (Tsjechië). De centrale helpt ook knelpunten in het net te verlichten en biedt flexibiliteit voor het elektriciteitsnet. Doordat op dezelfde locatie een openbaar vulstation voor waterstof kan worden gebouwd voor vrachtwagens en bussen, kan er een aanbod worden gecreëerd voor koolstofvrij zwaar vervoer en regionaal openbaar vervoer. “Dankzij ons concept ‘Wunsiedler Weg’ zijn we perfect opgewassen om klimaatneutraliteit te bereiken. Waterstoftechnologie zal Wunsiedel op de kaart zetten als een modelstad voor de energietoekomst, en dit ver buiten de regio, en zelfs buiten Beieren”, aldus burgemeester Nicolas Lahovnik van Wunsiedel. “Zo kunnen we nieuwe en duurzame vormen van energiegebruik creëren voor onze inwoners.”

De nieuwe waterstofcentrale zou in de zomer van 2022 in gebruik worden genomen.

Meer info
https://press.siemens.com/be/nl/persbericht/siemens-bouwt-een-van-duitslands-grootste-koolstofvrije-waterstofcentrales-wunsiedel

Katrien Valkiers

Katrien Valkiers

Head of Communications, Siemens Belgium

Over Siemens Smart Infrastructure (SI)
Siemens Smart Infrastructure (SI)
geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. ​ Op 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 69.600 medewerkers in dienst.

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be