Remmicom en Cipal Schaubroeck kondigen samenwerking aan

Remmicom en Cipal Schaubroeck kondigen samenwerking aan

Geel/Hulshout, Antwerpen, Nazareth, Oost-Vlaanderen  -- Remmicom nv en Cipal Schaubroeck nv gaan samenwerken. Ze hebben de ambitie om lokale besturen nog beter bij te staan in de digitale transformatie. Beide bedrijven bouwen daarom samen hun gespecialiseerde productontwikkeling uit.

Lokale besturen vergroten hun schaal, bijvoorbeeld via fusies en de inkanteling van OCMW’s in de gemeente. Ze verruimen hun dienstverlening door 24/7 bereikbaar te zijn en de burger meer te laten participeren. En ze hebben te maken met zowel wetgeving als technologie die in snel tempo evolueren.

Remmicom en Cipal Schaubroeck hebben daarom besloten om vanaf 1 april 2019 samen te werken en hun specialisaties uit te bouwen, in het belang van de lokale besturen. Die krijgen zo toegang tot een breder en toekomstgericht productenaanbod.

Gezamenlijke productontwikkeling met open koppeling
Beide partners geven de samenwerking vorm via een gezamenlijke ontwikkeling voor de producten financiën, burger en omgeving. Ontwerpen, testen, ontwikkelen en uitrollen daarvan gebeurt samen. Remmicom zal zich specialiseren in burger en omgeving, terwijl Cipal Schaubroeck de specialisatie in financiën zal uitbouwen.

Een bijkomend voordeel voor lokale besturen is dat een open koppelingsstrategie zal worden toegepast over alle domeinen heen. Daardoor genieten ze van een soepele integratie tussen de toepassingen van Cipal Schaubroeck en Remmicom.

Nico Cras, CEO Cipal Schaubroeck, licht toe: “Voor elk van deze domeinen zal telkens één team of competentiecentrum zich nóg verder toeleggen op een toekomstgerichte ontwikkeling van de productportfolio. Deze specialisatie maakt het voor onze toepassingen mogelijk de evolutie van de wetgeving op de voet te volgen. Er komt ook meer ruimte om bijkomende innovatieve functionaliteiten in te bouwen en slimme toepassingen te voorzien die perfect inspelen op de behoeften van het lokale bestuur. In de andere domeinen,” voegt Cras toe, “blijven Remmicom en Cipal Schaubroeck onafhankelijk van elkaar werken, ook in de dienstverlening.”

Remmicom en Cipal Schaubroeck richten de blik ook naar de Vlaamse overheid en andere opdrachtgevers. De samenwerking tussen beide partners versterkt de slagkracht om snel en constructief softwareoplossingen voor grote projecten aan te bieden. 

Vertrouwde kanalen
Terwijl de samenwerking in productontwikkeling het tempo van innovatie opdrijft, blijft de dienstverlening van Remmicom en Cipal Schaubroeck lopen via de vertrouwde kanalen. Carl Michiels, CEO Remmicom, bevestigt: “Een optimale klantenervaring is voor ons van groot belang in deze samenwerking. Daarom behoudt elke klant zijn contactpersonen. Zowel bij Remmicom als bij Cipal Schaubroeck blijven helpdesk en consultants de klanten ondersteunen. We zullen elk zelfs een tandje bijsteken om de dienstverlening te optimaliseren.”

Expertise en specialisatie
Dirk Verstichele, CEO Cipal Schaubroeck, benadrukt tot slot de troeven van deze samenwerking intern: “Ook voor de medewerkers van Remmicom en Cipal Schaubroeck opent dit partnerschap perspectieven. Het biedt de mogelijkheid om heuse competentiecentra uit te bouwen die een doorgedreven specialisatie mogelijk maken.“

Over Cipal Schaubroeck
Cipal Schaubroeck helpt lokale besturen actief te bouwen aan overheden van de toekomst. Een adres wijzigen, een reispas aanvragen, een geboorte- of overlijdens­aangifte doen, een bewijs van woonst of gezinssamenstelling aanvragen, een bouw- of omgevingsvergunning aanvragen, de inning van een belasting, … - al deze zaken worden door de gemeentelijke ambtenaar afgehandeld via de software van Cipal Schaubroeck. Het bedrijf streeft ernaar om innovatieve oplossingen aan te reiken die het werk van de ambtenaar vereenvoudigen én de levenskwaliteit van de burger verhogen.

Samen met meer dan 400 gedreven en competente medewerkers bouwt Cipal Schaubroeck aan overheden van de toekomst. Diepgaande kennis van de overheidssector, gekoppeld aan krachtige en efficiënte HR- en IT-diensten, maakt de groep uniek. Cipal Schaubroeck is zowel kenniscentrum als gids voor de klanten die zich vooral binnen de overheidsdiensten bevinden. Het bedrijf biedt niet alleen technische expertise aan maar adviseert ook in niches zoals HR & payroll, financiën, belastingen, zorg & welzijn, burgerzaken, grondgebiedzaken & leefomgeving, bestuur & communicatie en overheidsopdrachten. 

Over Remmicom
Al sinds 1988 is Remmicom de specialist in software en hardware oplossingen voor Vlaamse lokale besturen. Als leverancier van backoffice software binnen verschillende domeinen biedt Remmicom IT-oplossingen aan, gebaseerd op de modernste technologieën.

Daarnaast verzorgt Remmicom de ondersteuning van de hardware en infrastructuur.Optimale serviceverlening, met een persoonlijke aanpak, gekoppeld aan kwaliteitsproducten vormt de basis van het vertrouwen dat klanten in Remmicom stellen.

Remmicom is actief in meer dan 100 administraties, van klein tot groot, verspreid over het Vlaamse landsgedeelte

Contacteer ons
Isabel Van den Eynde Manager Customer Relations, Cipal Schaubroeck nv
Frans Eyckmans Manager Financiën, Personeel en Administratie, Remmicom nv
Isabel Van den Eynde Manager Customer Relations, Cipal Schaubroeck nv
Frans Eyckmans Manager Financiën, Personeel en Administratie, Remmicom nv
Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Evoke
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel