Persbericht: Reprobel en HP

Persbericht: Reprobel en HP

Brussel, 17 juni 2021 - HP en REPROBEL zijn verheugd mee te delen dat zij al hun lopende geschillen met betrekking tot het Belgische auteursrechtelijk uitzonderingsregime dat tot december 2016 in voege was, hebben beëindigd .

 

 

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Evoke
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel