Onderzoek Workday Peakon Employee Voice: betrokkenheid medewerkers het hoogst in de software- en technologiesector

Betrokkenheid medewerkers nog steeds onder druk in nasleep pandemie

Brussel, 9 september 2022 - Terwijl in veel bedrijfstakken de strijd om het aanwerven en behouden van talent verder woedt, is het meer dan ooit belangrijk voor organisaties om te luisteren naar de noden en wensen van hun werknemers. Volgens het jaarlijkse Peakon Employee Voice-rapport van Workday is de werknemersbetrokkenheid dan ook het grootst bij organisaties die feedback gebruiken om positieve veranderingen binnen hun organisatie door te voeren. Dat blijken vooral organisaties binnen de sectoren software & services en technologie goed te beseffen. Daarnaast blijkt in het algemeen de ervaren werkdruk wereldwijd verhoogd te zijn door de nasleep van de COVID-19-pandemie. 

In het rapport worden drie prioriteitsgebieden genoemd die organisaties kunnen helpen de medewerkersbetrokkenheid te verbeteren: de aanpassing aan nieuwe werkmodellen, het behoud van talent door na te gaan hoe werknemers tegenover hun organisatie staan en de vermindering van het risico op burn-outs dankzij regelmatige gesprekken met leidinggevenden.

Situatie per sector

De software- en technologiesector behaalt in het onderzoek naar medewerkersbetrokkenheid een toppositie, met respectievelijk een eerste en tweede plaats van de 17 geanalyseerde sectoren. Op plek drie staat de commerciële & zakelijke dienstverlening. Sectoren waar de betrokkenheid van medewerkers daarentegen achteruit ging, waren de zorg, farmaceutische industrie, de non-profitsector en transport & logistiek. Dat zijn meteen ook sectoren die in 2021 nog onder druk stonden door de COVID-19-pandemie. 

Het belang van de werkomgeving 

De invloed die de werkomgeving heeft op de betrokkenheid van medewerkers, is in alle sectoren die in Workday Peakon Employee Voice worden onderzocht, toegenomen tussen het eerste en vierde kwartaal van 2021. Dat heeft mogelijk te maken met het feit dat organisaties bij het uitbreken van de pandemie flexibel werken hebben ingevoerd en dat nu hebben uitgebreid. Sommige sectoren presteerden beter dan andere, maar er was een algemene stijging te zien in de invloed van de omgeving op de betrokkenheidsscores. Voor veel organisaties, zeker die met relatief veel frontofficemedewerkers, blijft het echter een uitdaging om werknemers meer flexibiliteit te bieden in werkplek, werktijden en werkvormen. Sinds de pandemie is dat wel een prioriteit voor medewerkers geworden en dus zullen organisaties hier oplossingen voor moeten vinden om talenten te behouden. 

Slechtere scores op werkdruk

Verder zijn wereldwijd de scores op de ervaren werkdruk verslechterd. Bij die scores wordt gemeten of werknemers de hoeveelheid werk waar ze verantwoordelijk voor zijn als redelijk ervaren, of als een oorzaak van stress, wat zich kan vertalen in een hoger risico op een burn-out. 

De naweeën van de pandemie en de moeilijke omstandigheden die daar mee te maken hebben, lijken hun tol te eisen wat betreft het welzijn van de medewerkers. Werknemers die thuiswerken, werken vaak langer en hebben moeite om een goede balans te vinden tussen werk en privé. In sommige sectoren, zoals de zorg, het hoger onderwijs en non-profit, is te zien dat de verhouding tussen de betrokkenheid van medewerkers enerzijds en hun algemene gezondheid en welzijn anderzijds onder druk staat. Dat uit zich ook in de onderzoeksresultaten: in die sectoren zijn de scores hoog als het gaat om zinvol werk, maar laag op factoren die de betrokkenheid van werknemers bepalen, zoals werkdruk en werkomgeving. 

Het Workday Peakon Employee Voice-rapport laat onder meer zien dat veel organisaties zich in 2022 en daarna zullen moeten richten op het terugdringen van het risico op burn-outs en tegelijkertijd moeten zorgen voor de omstandigheden en voorwaarden die medewerkers helpen om op lange termijn goed te presteren.

Over het onderzoek

De Workday Peakon Employee Voice-database bestaat uit bijna 225 miljoen enquête antwoorden van medewerkers en meer dan 41 miljoen opmerkingen van medewerkers uit 160 landen. Het rapport ‘State of Engagement’ is gebaseerd op een analyse van geanonimiseerde wereldwijde werknemersenquêtedata van antwoorden die bijna 2,5 miljoen werknemers bij 1.500 bedrijven in 2021 hebben ingevuld. De Workday-analyse vergelijkt de gemiddelde scores voor de algemene betrokkenheid en individuele betrokkenheid tussen het eerste en het vierde kwartaal van 2021, van bijna 9 miljoen antwoorden op enquêtes. 

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources, die klanten helpt zich aan te passen en te gedijen in een veranderende wereld. Workday applicaties voor financieel beheer, human resources, planning, kostenbeheer en analytics worden wereldwijd gebruikt door duizenden ondernemingen in uiteenlopende industrieën – van middelgrote bedrijven tot meer dan 50% van de Fortune 500. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

© 2022 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve houders.

Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be