Nieuwe ondernemersscan ABN AMRO maakt nettorendement van beleggingen inzichtelijk

Nieuwe ondernemersscan ABN AMRO maakt nettorendement van beleggingen inzichtelijk

Verhoogde transparantie voor beleggende ondernemers

Antwerpen, 15 juni 2021 — ABN AMRO België, de bank gericht op vermogende particulieren, ondernemers en ondernemingen, stelt haar nieuwe ondernemersscan voor. De scan is een rendementstool die beoogt de transparantie voor ondernemingen en ondernemers rond hun beleggingen in de vennootschap te verhogen. Ondernemers krijgen een beter zicht op de fiscaliteit van hun beleggingen en het nettorendement dat daardoor duidelijk wordt. Zo kunnen ze makkelijker het rendement van verschillende beleggingen vergelijken en betere beleggingsbeslissingen nemen. 

De ondernemersscan is een tool die de belastingdruk van de vennootschapsportefeuille in kaart brengt. Anders dan bij privépersonen is de belasting die eventueel aan de bron wordt afgehouden quasi nooit de finale eindbelasting. De werkelijke belastingdruk is met andere woorden niet zichtbaar in de gerapporteerde rendementen in het periodieke overzicht, wat een vertekend beeld kan geven. De ondernemersscan verhoogt de transparantie en schept duidelijkheid in de fiscaliteit zodat de ondernemer te weten komt wat zijn rendement na belastingen zal zijn. 

Xavier Piqueur, Senior Wealth Planner bij ABN AMRO licht de concrete werking van de ondernemersscan toe met een voorbeeld: “Een ondernemer die kiest voor een dynamische strategie heeft onder meer de keuze tussen beleggen in individuele aandelen of in een meer gespreide portefeuille van aandelen binnen een beleggingsfonds, de zogenaamde DBI-bevek. In het eerste geval behaalt hij bijvoorbeeld 20% rendement, in het tweede geval 17%. Maar een DBI-bevek wordt minder zwaar belast, waardoor het nettorendement ervan toch hoger is dan bij individuele aandelen. De ondernemersscan maakt de ondernemer hiervan bewust zodat hij of zij desgewenst een betere, gefundeerde keuze kan maken.”

Xavier Piqueur, Senior Wealth Planner bij ABN AMRO
Xavier Piqueur, Senior Wealth Planner bij ABN AMRO

Drieledig doel

Het doel van deze verhoogde transparantie is drieledig. Ten eerste streeft de scan naar een eenvoudigere vergelijking van rendementen door die rendementen te ‘objectiveren’ en het nettorendement weer te geven. Ten tweede biedt de ondernemersscan een basis voor gefundeerde beleggingsbeslissingen. De fiscale impact is namelijk afhankelijk van de individuele beleggingsinstrumenten in portefeuille (aandeel, obligatie, beleggingsfonds of andere financiële instrumenten) en niet zozeer van de gekozen beleggingsstrategie. Die fiscaliteit is een belangrijke factor waar een goede beleggingsbeslissing van afhangt. Tot slot maakt de tool de fiscale druk van de beleggingen zichtbaar, onafhankelijk van fiscaliteit die voortkomt uit de eventuele operationele activiteiten van de vennootschap. 

Meten is weten

De focus verschuift door de ondernemersscan niet volledig naar fiscaliteit. Het beleggersprofiel, de doelstellingen en de risicoappetijt van de beslissingsnemer binnen de vennootschap blijven primordiaal. Fiscaliteit kan hierbij nooit het uitgangspunt zijn. ABN AMRO geeft bovendien geen fiscaal advies, maar biedt haar klanten via de ondernemersscan wel een extra tool om hen persoonlijk te ondersteunen bij beleggingsbeslissingen.

“Wie focust op de laagste fiscaliteit en de beleggingsrisico’s uit het oog verliest, komt vroeg of laat voor onaangename verrassingen te staan”, vertelt Xavier Piqueur. Hij besluit: “De tool, die uniek is in België, versterkt ons aanbod om ondernemers integraal bij te staan. Want zoals het cliché luidt: meten is weten. Bovendien kunnen we met ons Ondernemer & Onderneming (O&O)-aanbod ondernemers adviseren voor zowel hun persoonlijke portefeuille als die van hun vennootschap zonder dat we hierbij een strikt onderscheid maken tussen private en corporate banking.”

OVER ABN AMRO
ABN AMRO is een Nederlandse bank voor particuliere, zakelijke en private banking klanten. We bieden hen een breed palet aan financiële producten en diensten. Onze focus ligt op Noordwest-Europa. Onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ geeft ons richting in alles wat we doen. We bedienen ongeveer zes miljoen klanten en hebben meer dan 19.000 mensen in dienst. In België bedient ABN AMRO vermogende particulieren en grootzakelijke klanten. Ons Belgische hoofdkantoor staat in Antwerpen. Daarnaast heeft ABN AMRO België kantoren in Brugge, Brussel, Doornik, Gent, Hasselt en Kortrijk. Voor meer informatie, kijk op
www.abnamro.be of http://www.abnamroprivatebanking.be

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Evoke
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel