Microsoft Innovation Center Brussels start nieuw hoofdstuk

Microsoft Innovation Center Brussels start nieuw hoofdstuk

Publiek-privaat partnerschap versterkt focus op Brusselse bedrijven en organisaties in digitale transformatie

Brussel, 13/05/2020 - Microsoft Innovation Center Brussel verandert van naam. Als ‘My Innovation Center Brussels, supported by Microsoft’ blijft het publiek-privaat partnerschap Brusselse bedrijven en organisaties ondersteunen in hun digitalisatie en het aanwenden van technologie. De nieuwe huisstijl benadrukt des te meer de Brusselse roots en het geloof in het motto #TheFutureLivesInBrussels. MIC Brussels maakt meteen ook de actiepunten bekend voor de nabije toekomst: Nog meer awareness creëren rond de mogelijkheden van technologie en Brusselse KMO’s ondersteunen in hun digitalisatie en het stimuleren van digitale skills.

Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo
Bij een nieuwe naam hoort een nieuw logo

Terwijl de Microsoft Innovation Centers wereldwijd waren opgericht als een globaal Microsoft-initiatief, zijn ze inmiddels geëvolueerd in lokaal beheerde entiteiten. Deze shift zette Microsoft Innovation Center Brussels aan om van naam te veranderen. Als ‘my innovation center.brussels’ zal het publiek-privaat partnerschap meer dan ooit trachten in te spelen op de mogelijkheden en kruisbestuiving die de hoofdstad biedt op vlak van digitalisatie en innovatie voor bedrijven in de regio

“Het partnerschap blijft bestaan onder de noemer My Innovation Center Brussels, supported by Microsoft”, vertelt Cécile Jabaudon, Operational Director van MIC Brussels. “We blijven samenwerken met Microsoft en onze partners en zetten onze initiatieven verder om awareness te creëren in de regio rond technologie en innovatie. We geloven sterk in het motto #TheFutureLivesInBrussels en blijven met dezelfde toewijding Brusselse bedrijven en organisaties ondersteunen om dit waar te maken en de volgende stap te zetten in hun digitale transformatie.”

Het partnerschap tussen Microsoft, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hub.brussels, Evoliris en CIRB, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest zet de start van dit nieuw hoofdstuk kracht bij met een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Het logo toont duidelijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ademt verbinding.

Actieplan: Focus op KMO’s
De activiteiten van MIC Brussels zijn onderverdeeld in drie pijlers: Innovatie, Digitalisatie en Training. Het publiek-privaat partnerschap kondigt nu ook aan waar de actiepunten binnen deze pijlers in de nabije toekomst zullen liggen. Enerzijds zal MIC zich nog meer richten op de ondersteuning van KMO’s door het boosten van innovatie en het bieden van de nodige omkadering voor bedrijven en organisaties om prototypes te ontwikkelen.

Daarom motiveert MIC Brussels Brusselse KMO’s om deel te nemen aan zijn prototyping programma. Voor deelnemende bedrijven wordt een bachelorstudent IT geselecteerd op basis van testresultaten die tijdens een stage van 15 weken drie dagen per week op locatie een prototype of ‘proof of concept’ uitwerkt bepaald door het bedrijf. De andere twee dagen krijgt de student begeleiding van een coach bij MIC. Op die manier kan de KMO rekenen op het advies van een Chief Technology Officer, of CTO. Bovendien opent het prototyping programma, dat valt onder de Innovation-pijler, deuren op vlak van recruitment en positioneert het bedrijven aan de bron van beloftevolle talenten die op het punt staan af te studeren.

Anderzijds zal MIC zich meer focussen op de ondersteuning van KMO’s door het creëren van awareness rond technologie. MIC Brussels doet dit vooral met behulp van digitale sessies rond verschillende topics zoals AI, cybersecurity, de cloud ... Deze sessies zijn gratis voor Brusselse KMO’s en toegankelijk voor alle medewerkers. Op die manier ontstaat er een dialoog en kruisbestuiving rond technologie. MIC experts ontwikkelen ook trainingssessies op basis van het profiel of de specifieke noden van bedrijven. 

Sociale, economische en milieubewuste transitie
“Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ijvert om Brussel een sterke economische, sociale en milieubewuste transitie te laten doormaken. Digitalisering is wat dat betreft cruciaal en MIC Brussels speelt hierin een rol door digitale skills doordacht te stimuleren. Door expertise te delen via trainingssessies en webinars, awareness te creëren rond de mogelijkheden van IT en werkgelegenheid te stimuleren, ondersteunen we het Gewest in elk van deze drie trajecten”, vertelt Cécile Jabaudon.

 "De gezondheidscrisis heeft aangetoond dat ondernemers en kmo's zichzelf opnieuw kunnen uitvinden en het hoofd boven water kunnen houden in deze uitdagende tijden, waarin ze bepaalde delen van hun activiteit digitaliseren", getuigt Barbara Trachte, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met de economische transitie. Dit is een mooie illustratie van wat ik bedoel met het geven van zin aan de digitalisering: Digitalisering is geen doel op zich, maar een middel om de bedrijfsomstandigheden van onze ondernemers, de vaardigheden van onze burgers en het beheer van onze milieurijkdommen te verbeteren. In deze context is het werk van de publiek-private samenwerking 'my innovation center.brussels' een waardevolle samenwerking die de overgang van het Brussels Gewest naar een groenere, meer inclusieve en efficiëntere economie zal bevorderen.”

 Didier Ongena, General Manager van Microsoft BeLux gaat akkoord: "Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de inspanningen van MIC Brussel de verdere digitalisering van de KMO's kunnen stimuleren en bedrijven en organisaties in Brussel kunnen helpen om de volgende stappen te zetten. En als Brusselaar en inwoner van onze hoofdstad heb ik het werk dat we doen met onze lokale gemeenschap altijd bijzonder gesteund. Samen met de steun van Microsoft kunnen we het verschil blijven maken voor alle kmo's, vooral nu en na deze crisis.”

www.mic-brussels.be

Cécile Jabaudon - Operationeel Directrice van MIC Brussels
Cécile Jabaudon - Operationeel Directrice van MIC Brussels
Story image

 

 

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Evoke
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel