Meer digitale oplossingen bij wagenparkbeheerders sinds het begin van de coronacrisis

Europees onderzoek van Webfleet Solutions toont voordelen digitalisering tijdens pandemie aan

  • Webfleet Solutions voerde een enquête uit onder 1.050 Europese besluitvormers op het gebied van wagenparken om inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis voor de digitalisering van wagenparkactiviteiten.
  • De meerderheid van alle wagenparkbeheerders heeft sinds het begin van de coronacrisis meer digitale oplossingen ingezet, en bijna alle Europese respondenten (97%) waren van mening dat dit hun onderneming in staat stelde om effectief op de coronacrisis te reageren.
  • De enquêteresultaten wijzen erop dat digitalisering een cruciale bijdrage levert aan de efficiëntie en veiligheid van wagenparken.

Brussel, 21 december 2021 – De coronacrisis heeft wereldwijd gevolgen gehad voor bedrijven in elke sector. De pandemie dwong hen om hun bedrijfsprocessen te herzien en zich snel aan te passen om het hoofd boven water te houden. Dit ging gepaard met een groeiende behoefte aan digitalisering.

Wagenparkbeheer was daar geen uitzondering op. Om een beter begrip te krijgen van de impact van de coronacrisis op wagenparken en de digitalisering van wagenparkactiviteiten voerde Webfleet Solutions een enquête uit onder 1.050 Europese besluitvormers op het gebied van wagenparken. De onderzoeksbevindingen hebben betrekking op de periode vanaf het moment waarop het coronavirus Europa bereikte tot augustus 2021, toen de enquête werd uitgevoerd.

Implementatie van digitale oplossingen nam toe sinds de pandemie 

Volgens de enquêteresultaten heeft de overgrote meerderheid van Europese wagenparkbeheerders (74%) sinds het begin van de coronacrisis meer digitale oplossingen ingezet. Bijna alle respondenten (96%) waren het eens met de stelling dat dit hun bedrijf in staat stelde om effectief op de pandemie te reageren.

Uit een vergelijking van landen bleek dat Nederland aan kop ging op het gebied van digitalisering (85%), gevolgd door Italië en Spanje (beide 77%). Het land met het laagste digitaliseringstempo is Duitsland (65%). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat Duitsland in vergelijking met andere landen al beschikte over het hoogste percentage wagenparken met geautomatiseerde digitale systemen voor het beheer van de dagelijkse taken.

Digitalisering draagt bij aan efficiëntie en veiligheid van wagenparken

De coronacrisis had ingrijpende gevolgen voor Europese wagenparken. Gevraagd naar de impact van de pandemie op hun wagenparken noemde de meerderheid van wagenparkbeheerders (58%) een verhoogd stressniveau van bestuurders. 59% wees daarnaast op hogere brandstofkosten. Dit kan het resultaat zijn van een hogere werkdruk, aangezien het aantal klanten bij 57% van alle respondenten toenam.

De bevindingen sluiten aan op de toegevoegde waarde die digitalisering volgens wagenparkbeheerders te bieden heeft. Zij zagen verbeterde klantentevredenheid (82%) als het belangrijkste voordeel van digitalisering. Dit werd gevolgd door het welzijn van bestuurders (74%). Lagere voertuigkosten kwam op de derde plaats (68%).

Wagenparkbeheerders hebben voorzorgsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen door gebruik te maken van digitale oplossingen. Het verhogen van de efficiëntie, het nalezen van de voorschriften en het waarborgen van de veiligheid van bestuurders door het minimaliseren van fysiek contact vormden de belangrijkste drijfveren voor het digitaliseren van het wagenparkbeheer. 

Dit wordt weerspiegeld door de drie digitale oplossingen die in deze periode veel werden ingevoerd: elektronische handtekening (57%), digitale documenten (53%) en mobiele apps (52%). Elk van die oplossingen beschermt medewerkers tegen het coronavirus en maakt het wagenparkbeheer efficiënter.

Vooral de kosten houdt wagenparkbeheerders nog tegen

26% van alle Europese respondenten zei geen extra digitale oplossingen te hebben ingezet sinds de coronacrisis van start ging. Van die groep noemde 30% de kosten als de belangrijkste factor die hen daarvan weerhield. 28% zei al genoeg digitale oplossingen in huis te hebben. 24% beschikte over onvoldoende tijd en personeel voor de implementatie van een oplossing voor wagenparkbeheer.

Afgaande op de enquêteresultaten hebben beheerders van grotere wagenparken met 51 of meer voertuigen met de grootste waarschijnlijkheid in digitalisering geïnvesteerd sinds de coronacrisis van start ging (81%+). Voor beheerders van kleinere wagenparken met één tot tien voertuigen lag dit percentage op 59%. Dit zou verband kunnen houden met de kosten en het feit dat organisaties met kleinere wagenparken over minder personeel beschikken.

Hoewel de aanloopkosten voor digitale oplossingen ertoe doen, is het ook belangrijk voor wagenparkbeheerders om oog te hebben voor de potentiële kostenbesparingen die oplossingen opleveren. 34% van alle respondenten zei meer digitale oplossingen in gebruik te hebben genomen om op de lange termijn geld te kunnen besparen. Een oplossing voor wagenparkbeheer als WEBFLEET helpt met het terugdringen van brandstofverspilling, het reduceren van de onderhoudskosten en het op peil houden van de productiviteit.

Digitalisering heeft tal van wagenparkbeheerders in staat gesteld om de uitdagingen die de coronacrisis met zich meebracht te overwinnen. Download de infographic voor een volledig overzicht van de Europese enquêteresultaten.

Over Webfleet Solutions – onderdeel van Bridgestone

Webfleet Solutions is een van ‘s werelds leidende leveranciers van telematica-oplossingen voor wagenparkbeheer, voertuigtelematica en diensten voor connected cars. Het WEBFLEET-platform wordt door bedrijven van elke omvang gebruikt om de efficiëntie van wagengebruik te verbeteren, operationele kosten te verlagen, continue ondersteuning van chauffeurs te bieden en de algehele efficiëntie van de vloot te verhogen. Webfleet Solutions levert diensten voor verzekeraars, verhuur- en leasebedrijven auto-importeurs en dienstverleners voor zowel bedrijven als consumenten. Meer dan 50.000 klanten maken wereldwijd gebruik van Webfleet Solutions en beschikken zodoende over het grootste ondersteuningsnetwerk en het breedste scala aan sectorspecifieke toepassingen en integratietools in de sector. Webfleet Solutions biedt klanten de hoogste standaarden van beveiliging, integriteit en beschikbaarheid van diensten die gecertificeerd zijn volgens ISO/IEC 27001:2013 (audit in november 2020) en biedt daarnaast de maatschappij de hoogste standaarden van duurzaamheid volgens ISO/IEC 14001:2015 (audit in november 2020).

Webfleet Solutions is onderdeel van Bridgestone Europe NV/SA (“Bridgestone”), een dochteronderneming van Bridgestone Corporation, een wereldwijde leider in banden en rubber die daarmee voortbouwt op de expertise in het leveren van oplossingen voor veilige en duurzame mobiliteit. Ga voor meer informatie naar webfleet.com. Volg Webfleet Solutions op Twitter @WebfleetNews. Meer informatie over Bridgestone in de regio EMIA is te vinden op www.bridgestone-emia.com en in de perskamer van Bridgestone.

Mattias Brants

Mattias Brants

PR Consultant, Evoke

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be