Leasys-CEO Rolando D’Arco blikt terug op sterk jaar en kijkt vooruit naar 2024

Leasys is een mobiliteitsspeler die in elf Europese landen actief is in de groeiende markt van de langetermijnverhuur. In een interview met Forbes Italië maakt CEO Rolando D’Arco een stand van zaken op.

Daar waar langetermijnverhuur initieel vooral als een oplossing voor grote bedrijven gezien werd, wint het model vandaag overal aan populariteit: ook kmo’s, zelfstandigen en particulieren omarmen de shift van bezit naar gebruik. Dit fenomeen van ‘disownership’ is mogelijk doordat mobiliteitsoplossingen steeds flexibeler worden, met contracten die steeds meer afgestemd zijn op specifieke noden. 

Elektrificatie speelt hierin een belangrijke rol, waarbij een leidende rol weggelegd is voor de langetermijnverhuur. Zo zorgt de standaardcontractduur van drie à vier jaar voor een drastisch kortere levensduur van voertuigen, wat leidt tot aanzienlijke voordelen inzake vernieuwing van het wagenpark en duurzaamheid, zowel ecologisch als economisch. De macro-economische trends van de afgelopen maanden hebben echter een grote invloed op de financiële dynamiek van deze bedrijven.

Hieronder de inzichten van Rolando D’Arco, die in 2021 CEO werd van het oude Leasys en sinds april 2023 aan het hoofd staat van het nieuwe Leasys, een samensmelting van het oude Leasys en Free2Move Lease. 

Rolando D'Arco, CEO van Leasys
Rolando D'Arco, CEO van Leasys

Welke financiële resultaten kan het nieuwe Leasys voorleggen in het licht van de recente renteverhogingen door de ECB?

Op macro-financieel niveau waren de voorbije twaalf maanden complex: de verhoogde inflatiedruk en tien opeenvolgende renteverhogingen door de ECB, die op basis van de indicaties van 26 oktober hun plafond lijken te hebben bereikt, hebben een negatieve impact gehad op de aankoopkosten en bijgevolg op de marges van alle langetermijnverhuurders. Ondanks het moeilijke marktscenario zijn de halfjaarlijkse resultaten van de Leasys Group uiterst solide, met een reeks sleutelindicatoren die in stijgende lijn gaan ten opzichte van dezelfde periode in 2022: +12% in uitstaande activawaarde end-of-period, +11% in beheerde vloot, en +10% in omzet, onder andere.

Ook de remarketingprestaties zijn indrukwekkend, en een bewijs van de uitzonderlijke expertise van Leasys in de markt van de gebruikte wagens, met dank aan een zorgvuldig restwaardebeheer. Leasys is erin geslaagd om haar groeidoelstellingen te bereiken in een zeer complexe markt, waarbij het zijn marges wist veilig te stellen dankzij onder meer strategische efficiëntie op het vlak ​ operationele kosten. De Leasys Group heeft zo een van de beste kosten-inkomstenratio's in de sector en verwacht nog verdere verbetering, met de ambitie om 30% te bereiken tegen 2026.

Er wordt veel nadruk gelegd op het nieuwe EMTN-programma middellangetermijnobligaties. Wat kunt u ons daarover vertellen?

Het doel is om in 2026 meer dan één miljoen voertuigen in de vloot te hebben. Om deze mijlpaal te bereiken heeft Leasys, naast de steun van haar aandeelhouders, een financieel plan uitgewerkt dat steunt op twee pijlers. De eerste is het diversifiëren en optimaliseren van de financieringsbronnen door middel van operaties op de kapitaalmarkten. Met dit doel voor ogen hebben we in juni van dit jaar een EMTN-programma ter waarde van €5 miljard opgesteld. Dat werd in juli gelanceerd met de prijsbepaling van een driejarig programma van €750 miljoen, gevolgd door een prijsbepaling van €600 miljoen voor meer dan drie jaar in november. 

Voor beide operaties, de eerste op de gereglementeerde markt na de consolidatie met het vroegere Free2Move Lease, was er bijna drie maal meer vraag dan aanbod, met veel aandacht van de internationale financieringsgemeenschap en een duidelijk aantoonbare interesse van de operatoren op de kredietmarkt in Leasys.

Wat met overnames? 

Dan komen we bij de tweede pijler. Door middel van fusies en overnames willen we een leidende rol spelen in de Europese mobiliteitsmarkt, waarbij we ons ook richten op anorganische groei. In dit verband hebben we in augustus 2023 de overname afgerond van ALD Portugal en LeasePlan Luxemburg, waarmee we een wagenpark van 30.000 voertuigen inlijfden. Transacties op de kapitaalmarkt en het zoeken naar overnameprooien vereisen beide een constante opvolging van de markt, gezien we steeds op zoek zijn naar de opportuniteiten die ons het best toelaten om de commerciële doelstellingen van Leasys te bereiken, met een focus op het optimaliseren van de financieringskosten en waardecreatie voor de aandeelhouders. Als bewijs van de doeltreffendheid van dit co-financieel strategisch plan bevestigde Fitch, dat onze rating in januari 2023 al een niveau verhoogd had, zijn oordeel in juni 2023 door onze A-rating te handhaven met een stabiele outlook. 

Hoe staat het met de elektrificatiestrategie?

Het elektrificatieproces in Europa is fragmentarisch, met sterke verschillen van land tot land, wat sterk samenhangt met de beschikbaarheid van stimuleringsmaatregelen van de overheid. Voor Leasys geldt hetzelfde. Vandaag is gemiddeld één op de vijf contracten die de Group activeert voor een LEV-voertuig (lichte elektrische voertuigen), een aantal dat stijgt tot één op de drie in Frankrijk en zelfs tot één op de twee in Duitsland en Nederland. Het doel is om tegen 2026 aan 50% LEV-contracten te zitten op groepsniveau. In dat opzicht zijn we een van de eersten die elektrificatiedoelstellingen combineren met een financiële strategie. In juli 2021 hadden we al onze eerste groene obligatie van €500 miljoen uitgegeven, een van de eerste groene financieringsoperaties onder de langetermijnverhuurders. De obligatie vervalt in 2024 en is een van de financiële instrumenten die we in de toekomst zullen blijven overwegen om onze ESG-doelstellingen te bereiken.

Wat staat er op de agenda voor de komende maanden?

We zullen onze financiële strategie blijven gebruiken om onze commerciële doelen na te streven. Zo zijn we onder meer bezig met de ontwikkeling van een e-commerceplatform, waarmee we ons multi-channelaanbod kunnen uitbreiden en onze aanwezigheid op de onlinemarkt kunnen vergroten. Verder zullen we ons richten op het verbeteren van de kwaliteit van ons klantenaanbod en van het distributienetwerk, plus het uitbreiden van onze commerciële voorstellen middels de verschillende merken die we vertegenwoordigen, met behoud van onze multimerkenvisie.

 

Over Leasys
Leasys, een samenwerkingsverband tussen Stellantis en Crédit Agricole Consumer Finance, biedt mobiliteitsoplossingen aan die lopen van lease voor particulieren en bedrijven tot beheersystemen voor bedrijfswagens, die een efficiënte, rationele, veilige en duurzame mobiliteit garanderen. De nieuwe onderneming, die is ontstaan uit de fusie van twee toonaangevende bedrijven in de sector, Leasys en Free2Move Lease, staat op de vierde plaats op de Europese markt en heeft zich gevestigd als pionier van het nieuwe idee van flexibele, geïntegreerde en wereldwijde mobiliteit voor particulieren, professionals en bedrijven van elke omvang. Leasys beschikt over 850.000 beheerde voertuigen en is operationeel in 11 Europese landen: Italië, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België, Nederland, Portugal, Polen, Luxemburg en Oostenrijk.

 

Voor meer informatie
Leasys Persbureau ​
+39 011 7732952
[email protected] ​ ​
www.leasys.com

Paul Geens

Paul Geens

PR consultant, Evoke

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be