Kenniscentrum Digisprong kiest Fourcast als partner voor ICT-bootcamps

Opleidingen op maat versterken ICT-competenties van leerkrachten in het basisonderwijs en ICT-teams op verschillende onderwijsniveaus

Leuven, 6 februari 2023 - Fourcast is door het Kenniscentrum Digisprong van de Vlaamse overheid geselecteerd als partnerorganisatie voor zijn ICT-bootcamps. Dat zijn duurzame trajecten met professionele begeleiding die de ICT-basisvaardigheden van schoolteams op verschillende onderwijsniveaus moeten verbeteren. De doelgerichte begeleiding van Fourcast helpt ICT-teams zo de nodige competenties verwerven om hun scholen sneller en op een duurzame manier te digitaliseren. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) ondersteunt dit initiatief ​ en investeert 1 miljoen euro. 

Fourcast, de partnerorganisatie voor onderwijsinstellingen die willen investeren in digitalisering, zal vanaf het voorjaar van 2023 ICT-bootcamps organiseren in heel Vlaanderen. Fourcast is verantwoordelijk voor de selectie, opvolging en ondersteuning van deelnemende scholen, in samenwerking met het Kenniscentrum Digisprong van de Vlaamse overheid. Die organisatie werd in 2021 opgericht om de digitalisering van het onderwijs kwalitatief te doen verlopen. ICT- of schoolteams kunnen zich inschrijven voor twee verschillende bootcamps. 

De platformonafhankelijke ICT-bootcamps zijn op te delen in twee professionaliseringstrajecten. Het eerste traject, ‘Digitaal groeien’, zet in op de professionalisering van schoolteams om de digitale transitie in het basisonderwijs te bevorderen. Dat gebeurt in de vorm van een begeleidingstraject. Het tweede traject genaamd ‘Digitale beleidscyclus’ focust op de ondersteuning van ICT-coördinatoren uit alle onderwijsniveaus, met uitzondering van het hoger onderwijs. Dit begeleidingstraject versterkt de vaardigheden van ICT-coördinatoren op het vlak van het ontwerpen, gebruiken en uitvoeren van een gedragen en duurzaam ICT-beleid.

Olav Adami, Ben Weyts en Marijke Schroos
Olav Adami, Ben Weyts en Marijke Schroos

Twee trajecten

Via fysieke en online sessies op maat geeft Fourcast in het bootcamp ‘Digitaal Groeien’ schoolteams in het basisonderwijs de nodige ondersteuning, vertrekkend vanuit de specifieke noden van de school. De bootcamps dompelen de teams onder in digitale leermiddelen en ICT-beleid via duurzame trajecten met professionele begeleiding. Het Europees referentiekader DigCompEdu vormt voor deze begeleidingstrajecten de leidraad. Deze bootcamp eindigt met het uitwerken of verbeteren van het ICT-professionaliseringsplan 

In het bootcamp ‘Digitale Begeleidingscyclus’ gaat het ICT-team met ondersteuning van Fourcast aan de slag om het ICT-beleid van de school vorm te geven. ICT-teams kunnen bestaan uit ICT-coördinatoren, beleidsmedewerkers, mediacoaches, websitebeheerder, ... Fourcast zal in deze bootcamp vooral een coachende rol op zich nemen door de ICT-teams te voorzien van de nodige handvaten zodat het ICT-team een gedragen visie kan uitdragen. Deze bootcamp richt zich tot ICT-teams uit alle onderwijsniveaus, met uitzondering van hoger onderwijs.

Duurzaam

Het Kenniscentrum Digisprong koos na een uitgebreide selectieprocedure Fourcast als partnerorganisatie. De visie, aanpak en aandacht voor opvolging en duurzaamheid van Fourcast sloten nauw aan bij de verwachtingen van het Kenniscentrum.. “Het eigenaarschap van het professionaliseringstraject blijft namelijk bij de leerkrachten en scholen liggen”, stelt Olav Adami, CEO bij Fourcast. “Zo beschikken scholen en leerkrachten na het traject over de nodige kennis en vaardigheden om zelfstandig het traject verder te zetten. Ook de extra aandacht voor de verschillende noden van deelnemers en de vooropgestelde flexibiliteit van de trajecten werden zeer positief bevonden.”

Fourcast is met deze begeleidingstrajecten niet aan zijn proefstuk toe. De organisatie heeft aantoonbare expertise op het vlak van innoverende professionaliseringsmethodieken, zoals e-learning, peer learning en hybride leertrajecten op maat. De voorbije twee schooljaren begeleidde Fourcast scholen reeds bij de uitrol van online klasportaal i-Learn, dat digitaal leren op maat aanbiedt. Bovendien bestaat het diverse team van Fourcast uit medewerkers die zelf ervaring hebben binnen het brede onderwijslandschap en de Vlaamse klaslokalen goed kennen. Ze zijn als trainers en begeleiders al jaren bezig met de introductie van innovatieve technologieën in scholen en bouwden zo een rijke expertise op.

De shift van investeringen in ICT-infrastructuur naar investeringen in professionalisering van leerkrachten juicht Olav Adami toe. De ICT-bootcamps zijn daar een mooi voorbeeld van. “Wij hebben sinds onze oprichting steeds ingezet op deze ondersteuning en dankzij onze ervaring van de afgelopen jaren bij scholen en i-Learn, voelen we ons meer dan ooit klaar om dergelijke initiatieven succesvol en kwaliteitsvol te implementeren.”

Investeren

De afgelopen jaren hebben heel wat leraren vorderingen gemaakt in hun ICT-competenties. Toch zijn de verschillen en noden tussen leraren onderling soms nog bijzonder groot. De Vlaamse regering investeert deze legislatuur daarom een half miljard euro in de verdere digitalisering van het onderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts trekt 1 miljoen euro uit voor de organisatie van de ICT-bootcamps. De kost van deze trajecten wordt gedragen door Kenniscentrum Digisprong, dankzij financiering via het herstelplan NextGenerationEU van de Europese Unie. De ICT-bootcamps passen binnen Speerpunt 3 van de Visienota Digisprong, waarin de vorming van leerkrachten een cruciale randvoorwaarde is voor de digitalisering van ons onderwijs.  

“Vlaanderen investeert deze regeerperiode een half miljard euro in een grootscheepse digitalisering van ons onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Er wordt geïnvesteerd in ICT-toestellen, maar via de ‘bootcamps’ ​ ook in ICT-beleid en in digitale vaardigheden van leerkrachten. In een ‘bootcamp’ kan je mensen die nog geen enkele ervaring hebben met ICT in de klas een basisopleiding geven”, gaat Weyts verder. “Al onze investeringen in digitalisering dienen de onderwijskwaliteit. Leerkrachten krijgen veel meer mogelijkheden in de klas. Sterke leerlingen kunnen meer uitdaging krijgen, zwakkere leerlingen betere begeleiding. Het is soms een grote transformatie, zeker in sommige basisscholen, maar we gaan de schoolteams zoveel mogelijk helpen om er een succes van te maken”. ​ 

Nog tot 8 maart organiseren Kenniscentrum Digisprong en Fourcast infosessies over de ICT-bootcamps. Meer informatie vind je op de website van het Kenniscentrum Digisprong.

Over Fourcast

Als pionier in duurzame ondersteuning begeleidt Fourcast dagelijks scholen om van hun digitalisering een succesverhaal te maken. Het team van pedagogische experten bestaat volledig uit mensen die met beide voeten in het onderwijs staan als leerkracht en/of pedagogisch ICT-coördinator. De Google for Education activiteit werd in 2014 opgestart door David Minne binnen Fourcast, de Premier Google Cloud en Google Workspace for Education Partner in BeLux. Sindsdien is Fourcast uitgegroeid tot een innovatieve en vertrouwde partner voor veel scholen. Vandaag is Fourcast naast Google for Education Partner ook Microsoft In Education Global Training Partner, waardoor het nu ook de vele scholen die met Microsoft-tools werken kan ondersteunen. Fourcast is de go-to-partner voor duurzame pedagogische ondersteuning van A tot Z, ongeacht platform of technologie. De komende jaren zal Fourcast deze positie in België verder versterken, maar het bedrijf kijkt ook over de landsgrenzen. Meer info: https://www.fourcast.be/

Caitlin Muyllaert

Caitlin Muyllaert

PR Consultant, Evoke

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be