IDC en Workday: Europese productiebedrijven geconfronteerd met economische onzekerheid

Maakindustrie moet fundamentele transformatie ondergaan om succesvol te blijven

Brussel, 19 juni 2023 - Workday, leider in enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources, en IDC, stellen dat de toekomst van de maakindustrie in Europa onzeker, volatiel en complex is. Om in zo'n omgeving te gedijen, moeten fabrikanten hun activiteiten fundamenteel transformeren om veerkrachtiger en flexibeler te worden.

Fabrikanten moeten een balans vinden tussen kosten en beveiliging terwijl ze tevens naleving van ESG-regelgeving waarborgen. Om al deze onderwerpen aan te pakken vormt de beschikking over juiste vaardigheden en het juiste talent de basis voor een succesvolle bedrijfstransformatie en voor duurzame bedrijfsgroei op de lange termijn.

Zorgen van de maakindustrie

IDC en Workday zien dat fabrikanten in 2023 worden geconfronteerd met verschillende zakelijke uitdagingen:

  • Aanhoudende tekorten in de toeleveringsketen en toegenomen concurrentie hebben de behoefte aan flexibele besluitvorming en operaties vergroot om een grotere zakelijke veerkracht op te bouwen;
  • Stijgende interne kosten hebben de behoefte aan kostenbewaking en kostenbeheersing versterkt;
  • Toenemende cyberaanvallen vormen een groter risico voor fabrikanten, en kunnen leiden tot fabriekssluitingen en aanzienlijke kosten om inbreuken op security te verhelpen;
  • Veranderende klant- en marktvraag vraagt om een hogere mate van flexibiliteit in productie en service.
Voornaamste bezorgdheden van productieorganisaties in 2023
Voornaamste bezorgdheden van productieorganisaties in 2023

Gebrek aan vaardigheden

Vaardigheidslacunes hebben invloed op de bedrijfstransformatie en bedrijfsvoering. Er is vooral een gebrek aan digitaal onderlegde werknemers, software-engineeringvaardigheden om slimme en verbonden producten te ontwikkelen en cyberbeveiligingsvaardigheden om zich te beschermen tegen aanvallen.

De druk om eisen snel om te zetten in operationele vaardigheden resulteert in hogere uitvalpercentages in de productie, waardoor de kosten stijgen. Langere productiecyclustijden en kwaliteitsproblemen leiden tot afnemende klanttevredenheid en vervolgens tot beperkte bedrijfsgroei.

Om de negatieve gevolgen van vaardigheidstekorten te verkleinen of weg te nemen en om te voorkomen dat producenten achterop raken bij internationale concurrenten, moeten fabrikanten hun personeelsbestand en talentmanagement van begin tot eind aanpakken: of het nu gaat om het aantrekken en behouden van talent, werknemers opleiden en ervoor zorgen dat ze de best mogelijke ervaring krijgen.

Nauwe interne samenwerking

Om te zorgen voor afstemming met zakelijke vereisten, is nauwe samenwerking tussen CHRO's, CIO's en COO's nodig om de juiste gegevens te verkrijgen en bruikbare inzichten te genereren. Succesvol vaardigheids- en talentmanagement vereisen onder andere:

  • Inzicht in de benodigde vaardigheden en hiaten in vaardigheden identificeren
  • Functie-/taakvereisten begrijpen
  • Werving/toewijzing van de juiste vaardigheden aan taken
  • Aanbieden van passende trainingsprogramma's
  • Begrijpen welke factoren van invloed zijn op de werknemerservaring

CHRO's, CIO's en COO's zullen datasilo's moeten ondervangen om strategische vereisten uit te voeren. Volgens onderzoek van IDC ervaren fabrikanten in EMEA de grootste skills gaps bij het vermogen om met grote datasets te werken (43 procent) en het vermogen om problemen op te lossen (41 procent). 

36 procent van de fabrikanten investeert in ESG en duurzaamheid om nieuw talent aan te trekken en 48 procent beschouwt privacywetgeving als een belangrijke investeringsbelemmering voor het uitvoeren van initiatieven op het gebied van werknemerservaring.

Transformatie

Om succesvol te zijn moeten fabrikanten strategische vereisten aanpakken, zoals het aantrekken van nieuw talent en de vereiste vaardigheden, door aantrekkelijke functieprofielen te creëren om zo de basis te leggen voor bedrijfsgroei op de lange termijn.

Het verbeteren van de werknemerservaring heeft invloed op de tevredenheid en het behoud van werknemers. Aanvullend kunnen fabrikanten de operationele veerkracht verbeteren door agile en flexibel personeelsbeheer en planning.

"Om aanhoudende tekorten in de toeleveringsketen, toegenomen concurrentie, stijgende kosten en veranderende klanteisen aan te pakken, moet de maakindustrie een fundamentele transformatie ondergaan”, zegt Dorien Roes, Country Manager Belux bij Workday. “Fabrikanten moeten investeren in het aantrekken van nieuw talent en de vereiste vaardigheden, het verbeteren van de werknemerservaring en het vergroten van de operationele veerkracht door flexibel personeelsbeheer en planning. Deze investeringen leggen de basis voor bedrijfsgroei op de lange termijn en succesvolle transformatie, waardoor ze de kosten beter kunnen bewaken en beheersen in de toekomst. Workday Adaptive Planning helpt fabrikanten bij het plannen, modelleren, voorspellen en aanpassen naarmate het zakelijke landschap verandert."

Over het onderzoek

Bron: IDC Global Manufacturing Survey, januari 2023; EMEA-productieorganisaties n = 431

Over Workday

Workday is een leidende leverancier van enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources, die klanten helpt zich aan te passen en succesvol te zijn in een snel veranderende wereld. Workday-applicaties voor financieel management, human resources, planning, kostenbeheer en analytics zijn ontwikkeld met artificial intelligence en machine learning in hun kern. Daarmee helpt Workday organisaties over de hele wereld de toekomst van werk te omarmen. Workday wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 10.000 organisaties in verschillende sectoren - van middelgrote bedrijven tot meer dan 50 procent van de Fortune 500-bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

© 2023 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder onder meer verklaringen met betrekking tot de plannen, overtuigingen en verwachtingen van Workday.

Deze toekomstgerichte verklaringen zijn alleen gebaseerd op de informatie die momenteel beschikbaar is en onze huidige overtuigingen, verwachtingen en veronderstellingen. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente risico's, onzekerheden, veronderstellingen en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn en waarover we geen controle hebben. Als de risico's werkelijkheid worden, aannames onjuist blijken te zijn, of als we onverwachte veranderingen in omstandigheden ervaren, kunnen de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Daarom moet u niet afgaan op toekomstgerichte verklaringen. Risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's beschreven in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), inclusief ons formulier 10-K voor het fiscale jaar eindigend op 31 januari 2023, en andere rapporten die we hebben en van tijd tot tijd zullen indienen bij de SEC, waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Workday verplicht zich niet, en is niet van plan, dergelijke toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit persbericht te updaten. 

Alle nog niet uitgebrachte services, features of functies waarnaar wordt verwezen in dit document, op onze website of in andere persberichten of openbare verklaringen die momenteel niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken van Workday worden gewijzigd en worden mogelijk niet zoals gepland of helemaal niet geleverd. Klanten die Workday-services aanschaffen, moeten hun aankoopbeslissingen nemen op basis van services, features en functies die momenteel beschikbaar zijn.

Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be