Hittegolf op het werk: staar je niet blind op de thermostaat

Wet bulb globe temperature geeft aan of het te warm is om te werken

Ternat, 11 augustus 2022 - Wie wil weten of het te warm is om te werken, mag zich niet blindstaren op de thermostaat op de werkvloer. Die houdt immers geen rekening met belangrijke parameters zoals de luchtvochtigheid, stralingswarmte en luchtkwaliteit. Via de WBGT-meetmethode - kort voor wet bulb globe temperature - en een nauwkeurig meettoestel kan wel bepaald worden wanneer maatregelen genomen moeten worden tegen hitte.

WBGT of wet bulb globe temperature verwijst naar het meettoestel waarmee verschillende parameters gemeten worden die bepalen hoe hoge temperaturen ervaren worden. De luchttemperatuur, stralingstemperatuur, luchtsnelheid (tocht) en vooral luchtvochtigheid spelen daarbij een grote rol. De verschillende componenten van de vochtige globethermometer kunnen deze parameters correct en nauwkeurig meten. Testo ontwikkelde hiervoor de Testo 400, een universeel meetinstrument dat naast de WBGT ook het CO2-gehalte in de lucht meet.

Luchtvochtigheid ​
De WBGT zal altijd lager liggen dan het getal dat de thermostaat aangeeft. Daarom mogen werkgevers en werknemers zich niet blindstaren op de temperatuur die daarop aangegeven wordt. De luchtvochtigheid speelt namelijk een belangrijke rol: hoge temperaturen zijn bij een hoge luchtvochtigheid sneller ondraaglijk. 30° Celsius op een gewone thermometer komt bijvoorbeeld overeen met 22,7 WBGT bij 35 % vochtigheid en 28,2 WBGT bij 80 % vochtigheid.

Licht of zwaar werk
De hoeveelheid pauze die volgens de wet voorgeschreven wordt, hangt af van de aard van het werk. Dit werd in 2012 vastgelegd in een Koninklijk Besluit en is online raadpleegbaar. Bureauwerk wordt beschouwd als licht werk, terwijl bijvoorbeeld het sjouwen met bagage op luchthavens als zwaar werk geklasseerd wordt. Bij zwaar werk zal de drempelwaarde van de WBGT-index lager liggen en dienen eerder maatregelen genomen te worden. Naast rustpauzes gaat het ook om een trager werkritme, het dragen van aangepaste kledij en het drinken van verfrissende dranken.

Zodra bepaalde grenswaarden overschreden worden, moeten werkgevers bepaalde maatregelen nemen. Als bij licht werk de WBGT-waarde gelijk is aan of hoger dan 29,5, dan moet er per uur 15 minuten gerust worden. Indien de WBGT-waarde gelijk is aan of hoger dan 30, dan moet er elk uur 30 minuten gerust worden. Bij zeer zwaar werk moeten er al maatregelen genomen worden vanaf een WBGT-score van 19.

Preventief of reactief meten
Preventieadviseurs laten vaak in het begin van de zomer al metingen uitvoeren om de WBGT te bepalen en indien nodig maatregelen te nemen om de gemeten temperatuur laag te houden, zowel voor het welzijn van de werknemers als met het oog op de economische gevolgen van verplichte pauzes door hitte. Voor deze metingen wordt Testo doorgaans preventief ingeschakeld, maar ook arbeidsgeneeskundigen of studiebureau’s doen een beroep op de deskundigheid van de wereldleider in innovatieve meetoplossingen wanneer er klachten zijn over hitte. Bij een hittegolf zoals we die nu meemaken, is hier vanzelfsprekend veel vraag naar.

 

Over Testo
Testo, dat zichzelf in 1957 op de kaart zette met de ontwikkeling van de eerste elektronische thermometer, is wereldleider in innovatieve, high-precision meetoplossingen en -technologie voor HVAC/R (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration), voeding, farma en industrie. Het Duitse bedrijf, met wortels in het Zwarte Woud, telt vandaag 36 dochtermaatschappijen en 3.400 werknemers in 25 landen over de hele wereld. 

De producten, oplossingen en diensten van Testo maken het mogelijk om tijd en middelen te besparen en de kwaliteit van goederen te verbeteren, om zo bij te dragen tot de bescherming van onze gezondheid en het milieu. 

Momenteel draait het bedrijf een omzet van 400 miljoen euro, waarvan telkens een tiende in R&D geïnvesteerd wordt. De Belgische tak van Testo werd in 1986 opgericht door Jean-Pierre Van der Kelen en is, na Duitsland, het belangrijkste land van de groep, zowel in omzet als qua innovatie.

Paul Geens

Paul Geens

PR consultant, Evoke

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Neem contact op met

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be