Het groenste festival van België nu nog groener

Paradise City steunt klimaatproject van klimaatadviesbureau CO2logic in Oeganda

Dit weekend start de vierde editie van Paradise City in Perk, het groenste festival van België. Het CO2-neutrale festival is dit jaar nog groener door in te zetten op onder meer herbruikbare tenten en recycleerbare asbakjes. Het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic berekent zijn klimaatimpact en begeleidt de organisatoren om die nog verder te reduceren. Het festival voor house- en elektroliefhebbers ondersteunt daarnaast het klimaatproject ‘Saving Trees’ in Oeganda, en kan op die manier zijn restuitstoot compenseren

Het festival Paradise City kreeg tijdens zijn eerste editie in 2014 reeds het ‘CO2-neutraal’-certificaat van het onafhankelijk klimaatadviesbureau CO2logic. Dat houdt de organisatoren niet tegen om jaar na jaar stappen voorwaarts te zetten op ecologisch vlak. Integendeel, het CO2-neutrale label stimuleert hen net om steeds verder te gaan. CO2logic berekent de klimaatimpact van het festival en geeft de organisatie op basis daarvan aanbevelingen om het jaar erna nog duurzamer te werken. CO2logic houdt onder andere rekening met de nodige energie, de hoeveelheid afval dat het festival produceert, hoe de artiesten en bezoekers zich verplaatsen en met welke leveranciers er gewerkt wordt.

Ecologische inspanningen
Paradise City levert heel wat inspanningen om zijn klimaatimpact te verminderen. Zo wordt biobrandstof en hernieuwbare energie ingezet om het energieverbruik te verminderen, wordt er samengewerkt met lokale leveranciers, wordt het afval gerecycleerd en de podia hergebruikt. Dit jaar kunnen kampeerders slapen in een van de 250 gerecycleerde en herbruikbare tenten. Ook krijgt iedere bezoeker een recycleerbaar zak-asbakje aan de ingang zodat peuken niet op de grond belanden. Dat afval wordt gerecycleerd en verwerkt tot kunststoffen verbruiksmaterialen.

“Dankzij de verregaande inspanningen die Paradise City levert, daalde de CO2-impact per bezoeker in 2017 met maar liefst 10% ten opzichte van 2016. Dat terwijl het festival jaar na jaar groter wordt”, vertelt Eric Dierckx, project director bij CO2logic.

Dimitri Verschueren, organisator van Paradise City: “Een van de grote uitdagingen bestaat erin om bezoekers op een duurzame manier naar het festival te brengen. Het festival ligt net buiten Brussel dus we stimuleren bezoekers om het openbaar vervoer of de fiets te nemen. Wie toch met de wagen komt, vragen we te carpoolen.”

Klimaatondersteuning Oeganda
Ondanks de vele inspanningen van het festival, is er steeds sprake van een restuitstoot die niet kan vermeden worden. Om de impact op het klimaat te blijven reduceren, steunt Paradise City het ‘saving trees’-project van CO2logic in Oeganda. Dankzij dit project worden verbeterde kooktoestellen toegankelijker en betaalbaarder voor de lokale bevolking. Elke kachel helpt het hout- en houtskoolverbruik tot 50% te verminderen in vergelijking met andere kookmethoden. Het ‘Saving trees’-project vermindert zo de ontbossing en zorgt voor betere levensomstandigheden voor de lokale bevolking.

Lees meer over de klimaatinspanningen van Paradise City via https://paradisecity.be/green/

Over CO2logic
CO2logic is een onafhankelijk klimaatadviesbureau dat gespecialiseerd is in het berekenen, terugdringen en compenseren van CO2-uitstoot. www.co2logic.com. CO2logic ontwikkelt en ondersteunt ook klimaatprojecten in ontwikkelingslanden (Burkina Fasso, Benin, Senegal,...), samen met lokale ngo’s. Deze projecten compenseren de restuitstoot aan CO2 van zijn klanten en partners. Het ‘CO2 Neutral’-label garandeert dat organisaties werkelijk hun klimaat impact aanpakken. (www.CO2-neutral-label.org).

 

Contacteer ons
Antoine Geerinckx CO2logic
Antoine Geerinckx CO2logic
Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Evoke
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel