Fortinet sluit zich aan bij de United Nations Global Compact 

Deelname geeft blijk van de focus van Fortinet op het integreren van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in zijn bedrijfsprocessen en businessmodel

Diegem, 3 oktober 2023 - Fortinet® (NASDAQ: FTNT), wereldwijd leider in cybersecurity en de drijvende kracht achter de convergentie van netwerk- en beveiligingstechnologie, maakt vandaag bekend dat het zich heeft aangesloten bij het United Nations Global Compact (UNGC)-initiatief. Dit is een leiderschapsplatform waarbij bedrijven zich vrijwillig kunnen aansluiten in hun streven naar de ontwikkeling en toepassing van verantwoorde bedrijfspraktijken en publieke rapportage daarover.

De UN Global Compact roept bedrijven op om hun bedrijfsactiviteiten en strategieën af te stemmen op 10 universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, het milieu en corruptiebestrijding, en om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. De in 2000 opgerichte UN Global Compact is ‘s werelds grootste duurzaamheidsinitiatief. Er nemen meer dan 15.000 bedrijven en 3.000 niet-zakelijke organisaties in meer dan 160 landen aan deel.

Met zijn deelname aan de UN Global Compact zegt Fortinet toe dat het er duurzame bedrijfspraktijken op zal nahouden en transparant zal opereren. De UN Global Compact vraagt van aangesloten bedrijven dat ze jaarlijks verslag uitbrengen over hun toewijding aan de 10 principes en duurzame ontwikkelingsdoelen. Op basis van een grondige evaluatie heeft Fortinet zes SDG’s van de Verenigde Naties geïdentificeerd waaraan het een bijdrage kan leveren. Dit zijn gelijke rechten en kansen voor mannen en vrouwen (5), betaalbare duurzame energie (7), degelijke banen en duurzame economische groei (8), minder ongelijkheid in een land en tussen landen (10), klimaatverandering tegengaan (13) en goede kwaliteit van onderwijs (4).

Barbara Maigret, senior vice president en Global Head of Sustainability bij Fortinet: “Het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals klimaatverandering, de toenemende cybercriminaliteit en de nasleep van de coronacrisis vragen om betrokkenheid en samenwerking tussen bedrijven, NGO’s en overheidsinstellingen. Fortinet wil bijdragen aan eerlijke, veilige en duurzame samenlevingen. Als blijk van dit streven maken we met trots bekend dat we ons hebben aangesloten bij de United Nations Global Compact (UNGC). We voegen ons daarmee bij duizenden zakelijke leiders in alle delen van de wereld. We spreken de publiekelijke belofte uit dat we er duurzame bedrijfspraktijken op zullen nahouden die aansluiten op de 10 principes van de UNGC en ondersteuning zullen bieden voor de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.”

Verder bouwen op bestaande MVO-initiatieven

Om op verantwoorde wijze te kunnen ondernemen en het vertrouwen van zijn werknemers, klanten, partners en stakeholders in stand te houden heeft Fortinet een sterke corporate governance-structuur ingericht en hanteert het hoge ethische normen. De Raad van Bestuur van Fortinet houdt toezicht op de corporate governance-praktijken om ervoor te zorgen dat die aansluiten op de actualiteit. Een multidisciplinaire ethische commissie binnen Fortinet treft specifieke maatregelen om bij te dragen aan een bedrijfscultuur die in het teken staat van integriteit en ethisch verantwoord gedrag. Verder hanteert het programma’s die bijdragen de bewustwording en overeenstemming van werknemers, leveranciers en partners van Fortinet ten aanzien van de beleidsregels, gedragsnormen, principes en waarden van het bedrijf. Dat geldt onder meer voor aspecten als corruptiebestrijding, preventie van het gebruik van conflictmineralen en moderne slavernij, het respecteren van de mensenrechten en de bescherming van klokkenluiders. Zo riep Fortinet dit jaar een extern comité voor risicobeheer in het leven dat de taak heeft om zijn programma voor corruptiebestrijding te evalueren en verder te verbeteren.

Wat het milieu betreft richt Fortinet zijn focus op het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering en het minimaliseren van de milieuvoetafdruk van zijn oplossingen, bedrijfsactiviteiten en toevoerketen. Het wil in 2030 een netto nul CO2-uitstoot voor scope 1 en scope 2 hebben gerealiseerd. Daartoe richt het zijn focus op de emissies van zijn wereldwijde kantoren, magazijnen en datacenters. Fortinet heeft publiekelijk steun toegezegd aan het science-based target initiative (SBTi) en minimaliseert zijn impact op het milieu door zijn producten efficiënter te maken qua energieverbruik, ruimteverbruik en koelingbehoefte.

De inspanningen van Fortinet op het gebied van duurzaamheid worden daarnaast weerspiegeld in zijn productinnovaties en fabricagenormen. Zo probeert het de levensduur van zijn producten zoveel mogelijk te verlengen door het bevorderen van mogelijkheden voor reparatie, reconditioning en recycling en het waarborgen van de naleving van beleidsregels en richtlijnen op milieugebied.

 

Aanvullende informatie

 

Over Fortinet
​​​​​
Fortinet (NASDAQ: FTNT) wil bijdragen aan een digitale wereld waarin vertrouwen centraal staat. Dat doet het door mensen, apparaten, applicaties en data altijd en overal te beschermen. Dit is de reden waarom ’s werelds grootste bedrijven, dienstverleners en overheidsinstellingen voor Fortinet kiezen om hun digitale transformatie op veilige wijze te bespoedigen. Fortinet Security Fabric-platform biedt uitgebreide, geïntegreerde en geautomatiseerde bescherming van het volledige digitale aanvalsoppervlak. Het beveiligt bedrijfskritische apparatuur, data, applicaties en verbindingen van en naar het datacenter, de cloud en thuiswerkomgevingen. Fortinet heeft wereldwijd de meeste beveiligingsappliances verkocht. Meer dan 595.000 klanten vertrouwen op Fortinet voor het beschermen van hun organisatie. Het Fortinet NSE Training Institute, een initiatief van het Training Advancement Agenda (TAA) van Fortinet, is aanbieder van een van de grootste en meest uitgebreide trainingsprogramma’s binnen de branche. Het biedt iedereen toegang tot cybersecuritytraining en nieuwe loopbaankansen. Ga voor meer informatie naar www.fortinet.com, het blog van Fortinet en FortiGuard Labs.

Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be