Financiële leiders gebruiken AI om het menselijk potentieel te vergroten en de economische druk te verlichten

Naast het verkrijgen van een concurrentievoordeel, adopteren financiële leiders AI om administratieve uitdagingen aan te pakken en de waarde en rol van de financiële afdeling opnieuw te definiëren

Brussel, 14 december 2023 - Workday, leider in enterprise cloud applications voor finance en human resources, publiceert het Global CFO AI Indicator Report waarin AI-trends, de huidige acceptatiegraad, het sentiment en de uitdagingen van CFO's en hun teams worden onthuld.

Uit het rapport blijkt dat leidinggevenden in finance kunstmatige intelligentie (AI) adopteren om het menselijk potentieel te vergroten en concurrentievoordeel te behalen. Velen zijn zelfs AI-pioniers – organisaties die het meest in AI hebben geïnvesteerd en AI hebben geadopteerd – geworden. Ruim driekwart (77 procent) geeft aan dat ze AI hebben omarmd om sneller te werken, kansen te vinden om risico's te verminderen en strategische waarde aan hun bedrijven te leveren.

AI wordt mainstream in een tijd waarin financiële leiders ontevredenheid ervaren: een derde (34 procent) uitte ontevredenheid over het aantal administratieve taken dat hun teams moeten voltooien. Onder AI pioniers in finance is dit cijfer gedaald naar 23 procent. Een hoger niveau van AI-adoptie hangt dus samen met een verminderde ontevredenheid over specifieke functieverantwoordelijkheden.

Ook is 28 procent ontevreden over de manier waarop hun rol door de rest van de organisatie wordt waargenomen. 

AI zorgt voor cruciale inzichten en efficiëntie in finance

Leidinggevenden in finance erkennen het belang van een AI-strategie om een concurrentievoordeel te behalen in het huidige klimaat. Uit het onderzoek blijkt dat betere besluitvorming (24 procent) en operationele efficiëntie (20 procent) de twee belangrijkste drijfveren voor de adoptie van AI binnen de financiële functie zijn.

Tim Wakeford, vice-president financiële productstrategie van Workday, zegt: “Finance wordt wellicht gezien als een meer risicomijdend segment van het bedrijf, maar het is een van de meest veelbelovende als het gaat om innovatie en verandering. Volgens ons onderzoek kunnen organisaties het zich niet veroorloven nog veel langer te wachten als het gaat om de adoptie van AI, omdat ze het risico lopen achterop te raken. CFO's en financiële teams die AI omarmen, een robuuste datastrategie opbouwen, de prestaties verbeteren en risico's beheersen, zullen goed voorbereid zijn om hoogwaardige inzichten te genereren, de bedrijfswaarde te beschermen en te laten groeien, en de organisatie in staat te stellen toekomstige kansen en uitdagingen met grotere flexibiliteit te navigeren.”

Vertrouwen in AI groeit snel

Uit het onderzoek blijkt dat inzichten, talent en efficiëntie de gebieden zijn waarop financiële leiders verwachten dat AI de grootste voordelen zal opleveren. Meer dan de helft (52 procent) van de AI-pioniers in finance is van mening dat AI een game changer zal zijn voor de financiële functie, vergeleken met 39 procent van de leidinggevenden in finance in het algemeen. Op dezelfde manier beweert 48 procent van de AI-pioniers in finance dat deze technologieën hen in staat zullen stellen meer strategische waarde te leveren; andere leidinggevenden in finance zitten met 40 procent net daaronder.

Het grootste vertrouwen ligt vooral in de toegenomen omzet en winst, waarbij bijna de helft (43 procent) van de AI-pioniers de kans ziet, vergeleken met 30 procent van de leidinggevenden in finance als geheel.

Financieel talent behouden en tekorten verslaan met AI

Veel leidinggevenden in finance voelen de gevolgen van de talentcrisis, waardoor traditionele high-touch, mensintensieve bedrijfsmodellen moeilijk vol te houden zijn. De kracht en het potentieel van AI voor de financiële functie zijn duidelijk en zullen een aantal van de talenthiaten aanpakken. Toekomstige leidinggevenden in finance moeten echter over AI-geletterdheid beschikken om van de voordelen te kunnen profiteren. Het is dan ook geen verrassing dat 30 procent bezorgd is dat het financiële personeel niet over de technische vaardigheden zal beschikken om effectief met AI te werken, wat de adoptie in de toekomst in gevaar brengt.

Als gevolg hiervan laten leidinggevenden in finance zien dat ze in staat zijn om nauw samen te werken met nieuwe technologieën, zoals AI en ML (25 procent), als het erom gaat hun teams in staat te stellen voortdurend aan de behoeften van de business te voldoen. Geavanceerde analyses en datavisualisatie en datageletterdheid/datagestuurde besluitvorming (beide 24 procent) zijn het belangrijkst naarmate AI en ML meer geïntegreerd raken binnen finance en inkoop. 

Use cases bewijzen de toegevoegde waarde van AI

Samenvattend laat het onderzoek de drie belangrijkste gebieden zien waarop financiële en inkoopteams de meest directe waarde uit AI- en ML-technologietoepassingen kunnen halen. Dit zijn het verbeteren van prognoses en budgetbeslissingen (34 procent); ondersteuning van strategische planning binnen alle bedrijfsonderdelen (32 procent), en het verbeteren van de scenarioplanning (beide 32 procent). Een van de grootste hypotheekbanken van Groot-Brittannië, Coventry Building Society, ziet de voordelen van AI: het bedrijf realiseert dankzij de implementatie van Workday een afsluiting van drie dagen en heeft 80 procent van de rapportage gestandaardiseerd.

Financiële professionals, van welk niveau dan ook, zijn optimaal gepositioneerd om het potentieel van AI te benutten in hun dagelijkse werk, om door macro-economische verschuivingen te navigeren en tijd vrij te maken om aan waardevollere, meer strategische taken te werken. Bovendien kan de financiële functie naar voren komen als een echte changemaker binnen de organisatie, door haar traditionele rollen uit te breiden en nieuwe bedrijfswaarde toe te voegen om een concurrentievoordeel te behalen.

Bezoek de website voor meer informatie over hoe Workday bedrijven in de financiële sector helpt, of download het volledige rapport hier

Methodologie:

Het Global AI Indicator-onderzoek uit 2023 onderzocht de impact van AI op mondiale ondernemingen. Er zijn 2.355 senior managers ondervraagd, waarbij nauwlettend is gelet op wat leiders op het gebied van HR, IT, financiën en inkoop te zeggen hadden. Dit rapport verzamelt de antwoorden van de 640 ondervraagde financiële leiders – die 27% vormden van de totale steekproef – om besluitvormers een eigentijds perspectief te bieden op de rol van AI en ML binnen de financiële wereld.

AI-pioniers: AI-adoptie-indexmethodologie:

Om de mate van volwassenheid van AI-adoptie bij te houden en te begrijpen hoe organisaties profiteren van AI en ML, zijn de adoptiescores* geanalyseerd. De respondenten konden in drie lagen worden ingedeeld:

Top derde, met een gemiddelde adoptiescore van 89

Middelste derde, met een gemiddelde adoptiescore van 54

Onderste derde, met een gemiddelde adoptiescore van 12

Het bovenste derde deel bestaat uit AI-pioniers. Van deze toplaag vormen IT-leiders het grootste deel van de respondenten (32%), gevolgd door HR (26%), financiën en inkoop (24%) en CEO's (18%).

*De adoptiescore weerspiegelt het investeringsniveau van een organisatie in AI- en ML-technologieën, de voortgang van het gebruik van AI en ML om de personeelscapaciteit te verbeteren, en het volwassenheidsniveau van de adoptie van AI en ML.

Om tot de adoptiescore te komen, zijn drie kernvragen uit de enquête geanalyseerd en aan elke antwoordoptie als volgt een gewicht toegekend:

  • Vraag 2_1: Gebruik de schaal om de mate van vooruitgang aan te geven die in uw organisatie is geboekt. Respondenten werd gevraagd één antwoordoptie te selecteren op een schaal van 1 (geen vooruitgang geboekt) tot 5 (significante vooruitgang geboekt). Vervolgens werd aan de antwoorden een weging toegekend van ‘geen vooruitgang geboekt’ tot ‘significante vooruitgang geboekt’.
  • Vraag 4_1: Welke van de volgende omschrijvingen beschrijft het huidige niveau van AI- en ML-adoptie van uw organisatie het beste? Respondenten werd gevraagd één antwoordoptie te selecteren op een schaal van ‘nog niet begonnen’ tot ‘volwassen’.
  • Vraag 5_1: Welk percentage van het jaarbudget van uw organisatie wordt momenteel geïnvesteerd in AI en ML? Respondenten werd gevraagd één antwoordoptie te selecteren op een schaal van ‘0%’ tot ‘meer dan 50%’.

Op basis van de bovenstaande antwoorden was de gemiddelde adoptiescore over het volledige cohort van 2.355 respondenten 54. Onder de bovenste groep respondenten (AI Pioneers) is de gemiddelde adoptiescore 89. Onder de onderste groep respondenten is de gemiddelde adoptiescore 12. Dit is standaard voor indexmethodologie.

Over Workday

Workday is een leidende leverancier van enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources, die klanten helpt zich aan te passen en succesvol te zijn in een snel veranderende wereld. Workday-applicaties voor financieel management, human resources, planning, kostenbeheer en analytics zijn ontwikkeld met artificial intelligence en machine learning in hun kern. Daarmee helpt Workday organisaties over de hele wereld de toekomst van werk te omarmen. Workday wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 10.000 organisaties in verschillende sectoren - van middelgrote bedrijven tot meer dan 50 procent van de Fortune 500-bedrijven. Ga voor meer informatie naar www.workday.com.

© 2023 Workday, Inc. Alle rechten voorbehouden. Workday en het Workday-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Workday, Inc. Alle andere merk- en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder onder meer verklaringen met betrekking tot de plannen, overtuigingen en verwachtingen van Workday.

Deze toekomstgerichte verklaringen zijn alleen gebaseerd op de informatie die momenteel beschikbaar is en onze huidige overtuigingen, verwachtingen en veronderstellingen. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente risico's, onzekerheden, veronderstellingen en veranderingen in omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn en waarover we geen controle hebben. Als de risico's werkelijkheid worden, aannames onjuist blijken te zijn, of als we onverwachte veranderingen in omstandigheden ervaren, kunnen de daadwerkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden geïmpliceerd door deze toekomstgerichte verklaringen. Daarom moet u niet afgaan op toekomstgerichte verklaringen. Risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's beschreven in onze deponeringen bij de Securities and Exchange Commission ("SEC"), inclusief ons formulier 10-K voor het fiscale jaar eindigend op 31 juli 2023, en andere rapporten die we hebben en van tijd tot tijd zullen indienen bij de SEC, waardoor de werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Workday verplicht zich niet, en is niet van plan, dergelijke toekomstgerichte verklaringen na de datum van dit persbericht te updaten. 

Alle nog niet uitgebrachte services, features of functies waarnaar wordt verwezen in dit document, op onze website of in andere persberichten of openbare verklaringen die momenteel niet beschikbaar zijn, kunnen naar goeddunken van Workday worden gewijzigd en worden mogelijk niet zoals gepland of helemaal niet geleverd. Klanten die Workday-services aanschaffen, moeten hun aankoopbeslissingen nemen op basis van services, features en functies die momenteel beschikbaar zijn.

Steffy Bruyninx

Steffy Bruyninx

PR Consultant, Evoke

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Neem contact op met

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be