Dokters van de Wereld stelt dure tandzorg aan de kaak met absurde campagne

Tweedehands, maar dan voor tanden?

Brussel, 20 maart 2023 - Op de Dag van de Mondgezondheid stelt Dokters van de Wereld vast dat te veel mensen in België een tandartsbezoek niet kunnen betalen en noodgedwongen uitstellen. ​ Dat observeert de ngo o.a. in haar twee tandartskabinetten die uit noodzaak werden opgericht omdat de vraag naar betaalbare tandzorg zo groot is. ​ Met Dented, een fictieve firma die kunstgebitten verkoopt op de tweedehandsmarkt, schetste de ngo afgelopen weken een ​ scenario waarbij tandzorg zo duur is dat mensen hun toevlucht nemen tot tweedehandstanden. Dokters van de Wereld koppelt de campagne aan een petitie met concrete voorstellen om onze tandzorg betaalbaar te maken. ​ ​

Uit cijfers van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat slechts 54% van de Belgen regelmatig de tandarts bezoekt1. Financiële drempels spelen hierbij een grote factor, want wie arm is, is tot 70% meer geneigd om drie opeenvolgende jaren niet naar de tandarts te gaan2. Geen enkele zorg die zo vaak wordt uitgesteld om financiële redenen dan tandzorg3. ​ Dat ziet Dokters van de Wereld ook in haar twee tandartskabinetten, die beiden kampen met een lange wachtlijst.

Tandartsfactuur: Belg betaalt (te) veel uit eigen zak


Kwalitatieve tandzorg is een basisrecht, maar recent onderzoek in België toont aan dat dit recht het gedrang komt: “We stevenen af op een tandzorg aan twee snelheden, waarbij de beste zorgkwaliteit enkel is weggelegd voor zij die het kunnen betalen”, vertelt Dokters van de Wereld. “Het out-of-pocket-deel, het stuk van de rekening dat de patiënt uiteindelijk zelf betaalt na tussenkomst van het ziekenfonds, is bijvoorbeeld erg ​ groot in België. De Belg betaalt hier gemiddeld 57% van de tandartsrekening uit eigen zak. In Nederland of Duitsland is dat slechts tussen 20 en 25%1.”

Essentiële ingrepen niet of te weinig ​ terugbetaald ​
Bovendien worden sommige essentiële zorgen, technieken of materialen niet gedekt door de zorgverzekering.

“Het plaatsen van kronen is bijvoorbeeld volledig voor de rekening van de patiënt, omdat dit als een esthetische keuze wordt beschouwd. Voor een beugel van 5.000 euro betaalt het ziekenfonds amper 500 euro terug. Een uitneembare prothese wordt na het 50ste levensjaar dan weer wel vergoed, maar wie kiest nog voor een kunstgebit wanneer kronen een beter alternatief bieden?”, getuigt Suleiman Juneidi, vrijwillig tandarts bij Dokters van de Wereld.

Te weinig geconventioneerde tandartsen ​
Er heerst in ons land een systematisch tekort aan geconventioneerde tandartsen. “Slechts 60% van de Belgische tandartsen in ons land houdt zich aan de afgesproken tarieven. ​ In Vlaanderen is de situatie nog slechter: ​ in Antwerpen bvb, houdt minder dan de helft zich aan de tarieven. Hierdoor wordt het nog moeilijker om een betaalbare tandarts te vinden en loopt het zorguitstel bij kwetsbare groepen verder op.

Gebrek aan transparantie. ​
Bovendien draagt het gebrek aan transparantie over het kostenplaatje verder bij aan zorguitstel. De modale Belg beschikt over onvoldoende informatie over de tarieven van tandartsen. Tandartsen zijn momenteel weliswaar verplicht om in de wachtzaal kenbaar te maken of ze geconventioneerd zijn, maar verder heeft de patiënt vaak amper zicht op wat een bepaalde ingreep of consultatie zal kosten.

Dan maar tweedehands? ​
Vanuit deze vaststellingen creëerde Dokters van de Wereld Dented, een fictief tweedehandsplatform voor tanden en gebitten. Online verschenen ads voor tweedehands gebitten en kronen aan een schappelijke prijs. Dit absurde scenario lijkt voor de meesten onder ons hilarisch, maar voor wie zich geen kwalitatieve tandzorg kan veroorloven, is dit scenario een stuk minder onrealistisch. ​

Petitie
Daarom lanceert Dokters van de Wereld ​ een petitie met concrete eisen voor toegankelijkere tandzorg:

  • De uitwerking van een beleid dat tandartsen stimuleert ​ zich te conventioneren en zo de toegang tot ​ tandzorg te vergroten.
  • Een betere terugbetaling van bepaalde essentiële ingrepen die nu buiten de zorgverzekering vallen
  • Informatieplicht over de tarieven, een gedetailleerd kostenplaatje en de ​ status van conventionaliteit, vanaf het moment van afspraak.

De campagne kwam tot stand met de gewaardeerde medewerking van het Brusselse agentschap Becoming.

Wie wenst bij te dragen aan een meer betaalbare, toegankelijke en transparante tandzorg voor iedereen, kan de petitie van Dokters van de Wereld ondertekenen hier: https://doktersvandewereld.be/dented-is-fake-petitie

Contact pers
Muriel Gonçalves, persverantwoordelijke Dokters Van De Wereld, E: m.goncalves@medecinsdumonde.be, M: +32 (0)487 24 33 67

1KCE. DE PERFORMANTIE VAN HET BELGISCHE GEZONDHEIDSSYSTEEM – RAPPORT 2019, p. 58
2(Studie: Ongelijk in gezondheid, CM, 2022)
3
Accord_dento_mutualiste_2022_2023.pdf (odonto.be)

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be