CO2emissiefactoren.be biedt correctere berekening CO2-voetafdruk

Belgisch open source initiatief van CO2logic en EnergieID moet zorgen voor lagere CO2-uitstoot van gezinnen en bedrijven

Brussel/Berchem, 23 februari 2021 - De Belgische bedrijven CO2logic, pionier in de begeleiding van bedrijven voor het verminderen van CO2-uitstoot, en het online energiemonitoringsplatform EnergieID, lanceren Co2emissiefactoren.be voor een beter klimaat. Dit initiatief moet het voor bedrijven, overheden en personen mogelijk maken om op een correcte wijze hun CO2-voetafdruk te berekenen. Omdat klimaatactie hoogdringend is, is de nieuwe website open source. De initiatiefnemers zijn transparant in de gebruikte emissiefactoren en berekeningsmethodes en stellen deze gratis ter beschikking. Zo willen CO2Logic en EnergieID de Belgische gezinnen en bedrijven bewuster maken van hun CO2-uitstoot en hen stimuleren om die terug te dringen. 

Dat het klimaat een hot topic is, weet iedereen. Tijdens de huidige coronacrisis worden we zelfs concreet met onze neus op de feiten gedrukt: Volgens de WHO hebben klimaat en milieu ook invloed op het ontstaan en de verspreiding van ziektes. België onderschrijft de doelstelling van de Europese Commissie om tegen 2030 de CO2-emissies met 55% te reduceren. Vele organisaties, initiatieven of overheden in België hebben momenteel dan ook de doelstelling om de CO2-uitstoot omlaag te brengen. Het doel van de website Co2emissiefactoren.be is om een breedgedragen lijst van emissiefactoren te publiceren die de berekening van een klimaatafdruk transparanter maakt. ​ 

Open source
Co2emissiefactoren.be
biedt een up-to-date lijst van onderbouwde emissiefactoren in België, die een basis vormt om de CO2-voetafdruk van gezinnen en bedrijfs- en overheidsactiviteiten op te stellen en te verbeteren. De emissiefactoren worden ondergebracht in zeven categorieën: brandstoffen voor energieopwekking, brandstoffen van voertuigen, warmtelevering, elektriciteit, koudemiddelen, goederenvervoer en personenvervoer.“Om de CO2-voetafdruk van verschillende activiteiten te kunnen berekenen en vergelijken, is het belangrijk om een gemeenschappelijke basis vast te leggen”, vertellen oprichter Antoine Geerinckx en Jan Janssen van CO2logic. “Met deze website willen we op een open source manier ervoor zorgen dat meer en meer mensen toegang hebben tot de juiste CO2-emissiefactoren zodat correcte berekeningen kunnen gebeuren om een betere en snellere klimaatactie te stimuleren. We zijn transparant in de emissiefactoren en hoe we de CO2-emissies berekenen. Daarnaast is het gebruik van de website volledig gratis.”

Uniformiteit

Vincent Dierickx, mede-oprichter van EnergieID, benadrukt het belang van uniformiteit in het berekenen van de CO2-voetafdruk van Belgische gezinnen en organisaties. “CO2-emissies berekenen is een complex verhaal. Reeds enkele jaren botst EnergieID op verschillende manieren om CO2-emissies voor onze gebruikers op basis van verbruiksgegevens te berekenen”, vertelt hij. “In Nederland bestaat reeds langer een publiek initiatief om de berekeningsmethodes te standaardiseren. We zijn blij in CO2logic een partner gevonden te hebben om ook in België dergelijk open initiatief te lanceren."

Antoine Geerinckx stemt hoopgevend met Co2emissiesfactoren.be: “Wereldwijd wordt rond de 40 miljard ton CO2 uitgestoten per jaar. Dit resulteert in een enorme klimaatschuld. We hopen dat bedrijven en organisaties onmiddellijk aan de slag gaan met hun CO2-emissies door onze website.” 

In de praktijk
Deze emissiefactoren worden onder andere reeds gebruikt bij de CO2-prestatieladder. Dit is een initiatief op vraag van de Vereniging der Belgische Aannemers van Werken van Burgerlijke Bouwkunde, gebaseerd op de berekeningen van CO2logic en EnergieID. Tussen 2019 en 2022 worden een 25-tal pilootprojecten voor grote bouwwerken gelanceerd in België. Het gaat om een systeem dat bouwbedrijven aanmoedigt om hun CO2-voetafdruk te verkleinen. Bedrijven die een positieve score halen op die CO2-prestatieladder en dus meer inspanningen doen om hun CO2-uitstoot te verminderen, maken een grotere kans om een overheidsopdracht binnen te halen. “Zo integreren de overheden duurzaamheid in hun aankoopbeleid”, vertellen Antoine Geerinckx en Jan Janssen. 

Ook EnergieID zal de nieuwe emissiefactoren intensief gebruiken in de nieuwe versie van energieid.be die begin maart gelanceerd wordt. “Dit initiatief zal de transparantie en geloofwaardigheid van onze CO2-emissieberekeningen sterk ten goede komen!”, verduidelijkt Vincent Dierickx.

Een Belgische samenwerking ​ 
Het onafhankelijke klimaatagentschap CO2logic specialiseert zich al jaren in het berekenen, verminderen en compenseren van CO2-uitstoot. Het bureau ontwikkelde het ‘CO2-NEUTRAL label’ (gevalideerd door Vinçotte) dat garandeert dat organisaties, die ook hun verantwoordelijkheid nemen wat betreft de overblijvende klimaatimpact, de nodige erkenning krijgen. “Nog te veel bedrijven en organisaties praten over klimaatdoelstellingen, maar gaan niet over tot concrete actie. De nieuwe website moet hen daarbij een duwtje in de rug geven”, vertellen Antoine Geerinckx en Jan Janssen. 

Ook EnergieID streeft al jaren betere klimaatdoelstellingen na. In 2011 startte het bedrijf met een online monitoringplatform waarmee gezinnen en organisaties gratis en veilig hun data rond energie, water, afval en mobiliteit kunnen verzamelen, vergelijken en opvolgen. Beide bedrijven proberen iedereen aan te sporen tot snellere klimaatactie.

Bezoek de website Co2emissiefactoren.be.

Meer informatie over CO2logic en EnergieID

Antoine Geerinckx
Antoine Geerinckx

Antoine Geerinckx

Founder, CO2 Logic

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Neem contact op met

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

info@evokepr.be

www.evokepr.be