ABN AMRO MeesPierson ziet veerkracht in VS, schroeft aandelenweging op

  • ABN AMRO MeesPierson verhoogt aandelenweging van onderwogen naar neutraal
  • Recessie VS wordt niet meer verwacht, maar voorzichtigheid blijft geboden
  • Private bank minder positief over opkomende markten, geeft voorkeur aan Amerikaanse aandelen

VS lijkt recessie te ontwijken
ABN AMRO MeesPierson heeft besloten haar positie in aandelen uit te breiden van onderwogen naar neutraal, ten koste van liquiditeiten. Een belangrijke reden hiervoor is de verrassende veerkracht van de Amerikaanse economie. Waar de private bank eerder verwachtte dat de VS in de tweede helft van dit jaar in een (milde) recessie zou belanden, lijkt een zachtere landing inmiddels waarschijnlijker. “We denken nog altijd dat de economische groei in de VS de komende maanden fors gaat vertragen,” zegt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson. “Het krappe monetaire beleid van de Federal Reserve heeft een drukkend effect op de groei. Ook zien we dat Amerikaanse consumenten – die lange tijd de motor waren van de economie – door hun spaartegoeden heen beginnen te raken. Maar we verwachten niet langer dat die groeivertraging zal uitmonden in een daadwerkelijke recessie.”

In plaats van een recessie verwacht ABN AMRO MeesPierson dat de groei van de Amerikaanse economie in de komende kwartalen afneemt en vervolgens stagneert. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 zal het BBP in de VS waarschijnlijk weer gaan groeien, zij het in een lager tempo dan de bank eerder dacht. Het beeld in Europa blijft ondertussen zwak. ABN AMRO MeesPierson verwacht dat de eurozone in het derde en het vierde kwartaal een milde recessie zal doormaken, gevolgd door een licht groeiherstel in de eerste kwartalen van volgend jaar.

Winstgroei bedrijven onder druk – maar geen winstrecessie
In lijn met het aangepaste groeiscenario voor de VS denkt ABN AMRO MeesPierson dat de winstgroei van bedrijven minder sterk zal dalen dan eerder verwacht. Wessels: “In de afgelopen maanden hebben we regelmatig aangegeven dat de winstverwachtingen van analisten volgens ons te optimistisch waren. Een economische recessie zou namelijk kunnen leiden tot een winstrecessie, oftewel een periode van dalende bedrijfswinsten. Economische tegenwind verwachten we nog steeds. Daardoor zullen de winsten van bedrijven minder sterk groeien. Maar een daadwerkelijke winstrecessie verwachten we niet meer.”

Neutrale aandelenweging; bank nog niet bullish
De verwachte zachtere landing van de Amerikaanse economie, in combinatie met het uitblijven van een winstrecessie, is voor ABN AMRO MeesPierson reden om de weging van aandelen in de beleggingsportefeuille te verhogen van onderwogen naar neutraal. In de afgelopen weken hebben de aandelenmarkten een stap terug gedaan. Deze lichte marktcorrectie vormt een gunstiger moment om aandelen bij te kopen, aldus de bank. Tegelijkertijd is er nog geen reden om ‘bullish’ te worden over aandelen. Wessels benadrukt dat de economische omstandigheden uitdagend zijn: “De inflatie daalt maar is nog altijd te hoog. En de volledige impact van de recente renteverhogingen moet nog merkbaar worden in de economie. Onze algehele assetallocatie blijft dan ook defensief. Wel zijn we minder defensief dan voorheen, nu we kiezen voor een neutrale positionering in aandelen.”

Opkomende markten verliezen hun glans
Ook op regioniveau voert ABN AMRO MeesPierson enkele wijzigingen door. Waar de voorkeur eerder uitging naar opkomende markten boven ontwikkelde markten, denkt de bank dat de aantrekkingskracht van opkomende markten inmiddels is afgenomen. In dit kader wijst de bank op de situatie in één van de grootste opkomende economieën: China. Het herstel van de Chinese economie – na een lange periode van coronalockdowns – verloopt teleurstellend, mede onder invloed van aanhoudende problemen in de Chinese vastgoedsector.

ABN AMRO MeesPierson kiest er daarom voor de weging van aandelen uit opkomende markten te verlagen van overwogen naar neutraal. De opbrengst hiervan komt ten gunste van ontwikkelde markten (verhoging van onderwogen naar neutraal). Binnen de ontwikkelde markten geeft de private bank nu de voorkeur aan Amerikaanse aandelen (overwogen) boven Europese aandelen (onderwogen), gezien de betere groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie.

Groeiende aantrekkingskracht IT-sector
Op sectorniveau verhoogt ABN AMRO MeesPierson haar positie in informatietechnologie (IT) van gematigd overwogen naar overwogen, ten koste van de sector industrie. De bank verwacht dat IT-bedrijven in toenemende mate zullen profiteren van sterke, langdurige trends, zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid. Minder te spreken is de bank over de industriële sector (weging verlaagd van neutraal naar onderwogen). Dit komt deels door de verslechterde vooruitzichten van China en door de groeivertraging die bank voorziet in Europa.

Terughoudend ten opzichte van risicovollere obligaties ​
Waar ABN AMRO MeesPierson verschillende accentverschuivingen doorvoert in haar aandelenportefeuille, handhaaft de bank haar neutrale visie op obligaties. Binnen deze beleggingscategorie genieten obligaties van hoge kwaliteit, zoals staatsobligaties, nog altijd de voorkeur. De bank blijft voorzichtig ten aanzien van risicovollere obligaties, zoals high yield.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Persvoorlichting
[email protected]

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Contact

Witte Patersstraat 4 1040 Brussel

+32 (0)2 740 43 32

[email protected]

www.evokepr.be