ABN AMRO behoudt voorkeur voor aandelen in visie tweede jaarhelft

ABN AMRO behoudt voorkeur voor aandelen in visie tweede jaarhelft

  • Overwogen aandelenpositie vanwege bovengemiddeld sterke economische groei op langere termijn
  • Cyclisch portefeuille-accent gehandhaafd met overweging van o.a. industrie, basismaterialen
  • Blijvende voorkeur voor kredietwaardige bedrijfsobligaties, high yield en schulden uit opkomende markten

Economische groeispurt gunstig voor aandelen

ABN AMRO blijft positief over aandelen (overwogen). Dit schrijft de private bank in de vandaag gepubliceerde halfjaarlijkse Beleggingsstrategie getiteld ‘Weer open.’ De eerste maanden van 2021 markeerden een positieve start voor risicovolle beleggingen. Zo zetten aandelenmarkten hun opmars onverminderd voort en bereikten verschillende aandelenindices in Europa en de VS nieuwe recordstanden. “We blijven kansen zien in aandelen, onder meer omdat de economische vooruitzichten sterk zijn verbeterd”, zegt Erik Joly, Chief Investment Officer / Chief Economist bij ABN AMRO. “Naar verwachting zal de wereldeconomie in de tweede helft van het jaar verder opengaan en in de komende twee jaar een bovengemiddelde groei beleven. Door deze groeispurt zullen bedrijven waarschijnlijk een zeer sterke winstgroei laten zien – wat gunstig kan uitpakken voor aandelenkoersen.”

Blijvende voorkeur voor sectoren als industrie, luxegoederen & diensten en basismaterialen

Met het oog op het verwachte krachtige economische herstel blijft ABN AMRO een cyclisch accent leggen in haar portefeuille. Zo handhaaft de bank haar positieve visie op de sectoren industrie, basismaterialen, financiële instellingen en luxegoederen & diensten (overwogen). Ook de sector gezondheidszorg blijft op ‘overwogen’ staan. Onderwogen is ABN AMRO in de defensievere sectoren consumptiegoederen en communicatiediensten. Ook de energiesector wordt door de bank onderwogen. Op regioniveau hanteert ABN AMRO voor elk van de drie aandelenregio’s – de VS, Europa en de opkomende markten – in grote lijnen een neutrale visie. De bank verwacht namelijk dat het wereldwijde economische herstel alle regio’s ten goede zal komen. 

Waterstof kan interessant worden voor beleggers

Op thematisch niveau kan waterstof interessant worden, schrijft ABN AMRO in haar beleggingsstrategie. De bank verwacht dat waterstof kansen kan gaan bieden voor beleggers, nu de ‘waterstofeconomie’ in zicht komt en de regio’s die de meeste CO₂ uitstoten – China, de VS en de Europese Unie – ernaar streven om over dertig jaar CO₂-neutraal te zijn. Dat doel kan onmogelijk bereikt worden zonder de industrie en transportsector te verduurzamen; het draagvlak om duurzaam geproduceerde waterstof economisch haalbaar te maken komt daarmee dichterbij, zo stelt de bank. Ook is het volgens ABN AMRO de moeite waard om ontwikkelingen rond de circulaire economie in het oog te houden. Circulariteit kan oplossingen bieden voor klimaatproblemen, zowel in ecologisch als in economisch opzicht.

Negatieve en lage rentes blijven lastig voor obligatiebeleggers 

ABN AMRO is onderwogen obligaties. De bank verwacht dat de rente op veilige staatsobligaties in Europa voorlopig negatief blijft. Risicopremies binnen specifieke obligatiesegmenten kunnen nog wel rendement opleveren. Joly: “De risicopremies op investment-grade bedrijfsobligaties, evenals op high yield en obligaties uit opkomende markten, zijn erg laag maar niet onredelijk, gezien de gunstige vooruitzichten en lage kredietrisico’s. Voor beleggers liggen daar dan ook mogelijkheden. Ook de risicopremies op staatsobligaties uit de Europese periferie, zoals Spanje en Italië, bieden nog steeds een begaanbaar pad uit het moeras van negatieve rentetarieven.” 

Grondstoffen: weinig profijt van economisch herstel 

ABN AMRO verwacht een verdere verzwakking van de euro versus de dollar (EUR/USD). Dit onder meer omdat de Amerikaanse economie het beter doet dan de eurozone-economie en omdat de Amerikaanse centrale bank op termijn een minder ondersteunend beleid gaat voeren. In grondstoffenmarkten worden de positieve gevolgen van het economisch herstel mogelijk geremd door aanbod-gerelateerde omstandigheden of stijgende rentes. Hoewel de vraag naar olie na de enorme terugval in 2020 waarschijnlijk snel zal toenemen, meent de bank dat het vraagherstel slechts tot gematigde prijsstijgingen zal leiden. Dit komt doordat de productie vorig jaar sterk is teruggebracht en de markt eerder is gaan anticiperen op een stijging van de vraag. Hierdoor heeft de olieprijs inmiddels al een sterk herstel laten zien. Voor wat betreft de goudprijs voorziet ABN AMRO een daling later dit jaar, als gevolg van een gematigde stijging van de Amerikaanse rente gecorrigeerd voor inflatie en een wederom sterkere dollar.

De volledige beleggingsstrategie voor de tweede jaarhelft van 2021 is hier online raadpleegbaar.

Over ABN AMRO
ABN AMRO is een Nederlandse bank voor particuliere, zakelijke en private banking klanten. We bieden hen een breed palet aan financiële producten en diensten. Onze focus ligt op Noordwest-Europa. Onze purpose ‘Banking for better, for generations to come’ geeft ons richting in alles wat we doen. We bedienen ongeveer zes miljoen klanten en hebben meer dan 19.000 mensen in dienst. In België bedient ABN AMRO vermogende particulieren en ondernemingen. Ons Belgische hoofdkantoor staat in Antwerpen. Daarnaast heeft ABN AMRO België kantoren in Brugge, Brussel, Doornik, Gent, Hasselt en Kortrijk. Voor meer informatie, kijk op
www.abnamro.be of www.abnamroprivatebanking.be


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

ABN AMRO Persvoorlichting
pressrelations@nl.abnamro.com 
020 - 628 89 00

 

Over Evoke

Scoren in de pers boost sales en Evoke helpt bedrijven hierbij. Samen met de klant halen we nieuws uit hun onderneming om dit onder de aandacht van de media te brengen. In de vorm van een persbericht, klantengetuigenis of opiniestuk, of via een interview of persconferentie, verstrekken we het nieuws duidelijk en gebruiksklaar aan de juiste journalist(en). Zo leest of leert het brede publiek in een geloofwaardig kader over onze klanten in de krant, op de radio of op televisie.

Evoke
Witte Patersstraat 4
1040 Brussel